37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 11 luni ale anului 2017

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 11 luni ale anului 2017

26.12.2017573 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În 11 luni ale anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 16046,8 mil. lei, ce reprezintă 90,8% din suma anuală precizată de 17663,6 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, s-au acumulat în sumă de 10576,9 mil. lei, sau 91,0% din suma anuală precizată de 11627,6 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2016, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a înregistrat o creştere cu 1623,7 mil. lei sau cu 18,1%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 5457,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
- 4558,6 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 89,0% din suma anuală precizată pe anul 2017 de 5124,9 mil. lei, şi sînt cu 1217,1 mil. lei (36,4%) mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;
- 898,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 16073,1 mil. lei sau 90,3% din suma anuală precizată de 17789,9 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2016, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului current a fost mai mare cu 2433,1 mil. lei sau cu 17,8%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.
În perioada raportată, cheltuielile totale au depăşit veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 26,3 mil. lei.
Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia de 1 decembrie 2017 a constituit 100,0 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...