37.9k
Home  »  SNC „POLITICI CONTABILE, MODIFICĂRI ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE, ERORI ŞI EVENIMENTE ULTERIOARE”   »   Influența principiului continuității activității asupra modului de reflectare a valorii utilajului în situațiile financiare

Influența principiului continuității activității asupra modului de reflectare a valorii utilajului în situațiile financiare

04.03.2016227 views

Exemplul 15. Valoarea de intrare a unui utilaj constituie 1 500 000 lei, iar suma amortizării la 31 decembrie 201X - 850 000 lei. Valoarea de piaţă a utilajului la această dată este egală cu 500 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în cazul funcţionării normale a entităţii, utilajul va fi reflectat în situaţiile financiare pe anul 201X la valoarea contabilă egală cu 650 000 lei (1 500 000 lei - 850 000 lei), iar în cazul lichidării entităţii - la valoarea de piaţă în mărime de 500 000 lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...