37.9k
Home  »  Fără categorie   »   Indicatori conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale

Indicatori conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale

03.03.20181.804 views

Indicatori privind asigurarea socială

Indicatori

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii:

Angajatorul, persoana juridică sau fizică, asimilată angajatorului:
- pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepția celor specificate la pct. 1.2, 1.3 și 1.5;
- pentru cetățenii Republicii Moldova angajați prin contract în proiecte, instituții și organizații internaționale, indiferent de sursa de finanțare a activităților, în cazul în care acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii; 
- pentru persoanele care  desfășoară activitate în funcții elective ori sînt numite în cadrul autorităților executive; 
- pentru judecători, procurori, Avocați ai Poporului.

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

23% la fondul de salarizare și la alte recompense

Contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariații asigurați, angajați prin contract individual de muncă, de persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, de persoanele care desfășoară activitate în funcții elective sau sînt numite în cadrul autorităților executive, de judecători, de procurori, de avocați ai poporului

6% din salariul lunar şi din celelalte recompense

6% din salariul lunar şi din celelalte recompense

6% din salariul lunar şi din celelalte recompense

6% din salariul lunar şi din celelalte recompense

6% din salariul lunar şi din celelalte recompense

6% din salariul lunar şi din celelalte recompense

6% din salariul lunar şi din celelalte recompense

6% din salariul lunar și din celelalte recompense

Angajatorul pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii care activează în condiții speciale de muncă, conform anexei nr. 6

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

33% la fondul de salarizare și la alte recompense

Angajatorul pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării deservicii care întrunesc condițiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal

Taxa lunară fixă calculată conform tarifului de 23% la baza de calcul egală cu 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2011

-

23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2013

23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2014

23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2015

23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern

23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern

23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern

Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației

-

-

-

-

-

-

În conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei

În conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei

Angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activitățile stipulate în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului National de Statistică nr. 20 din 29 decembrie 2009, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii:

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii economice

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii economice

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii economice

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii economice

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii economice

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii

- din mijloacele angajatorului

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

- de la bugetul de stat

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.5, care se regăsesc în una din situațiile: 
- fondatori ai întreprinderilor individuale;
- notari, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; 
- executori judecătoreşti, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege;
- avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii;
- administratori autorizați

4368 lei anual pentru asigurarea individuală

4704 lei anual pentru asigurarea individuală

5220 lei anual pentru asigurarea individuală

5748 lei anual pentru asigurarea individuală

6372 de lei anual pentru asigurarea individuală

7032 de lei anual pentru asigurarea individuală

7512 de lei anual pentru asigurare individuală

8424 de lei anual pentru asigurare individuală

Titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități,  persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.6

4368 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate în baza patentei

4704 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate în baza patentei

5220 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate în baza patentei

5748 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate în baza patentei

6372 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

7032 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

7512 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puțin de 1/12 din această sumă lunar, în funcție de durata activității desfășurate pe bază de patentă

8424 de lei anual,

dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

Cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în străinătate, dacă acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd alte condiţii

4368 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de termenul indicat în contractul individual de muncă

4704 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de termenul indicat în contractul individual de muncă

5220 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de termenul indicat în contractul individual de muncă

-

-

-

-

-

Baza anuală maximă de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii (5 x salariul mediu lunar prognozat pe economie x 12)

198000 lei

213000 lei

213000 lei

253500 lei

270000 lei

303000 lei

-

-

11800 lei (198000 x 6%)

12780 lei (213000 x 6%)

13860 lei (231000 x 6%)

15210 lei (253500 x 6%)

16200 lei (270000 x 6%)

18180 lei (303000 x 6%)

-

-

Încălcări ale Legii bugetului asigurărilor sociale:

Neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii

majorare de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

majorare de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

majorare de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

majorare de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

majorare de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

majorare de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere

majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere

majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere

Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă

amendă egală cu suma cu care a fost diminuată

amendă egală cu suma cu care a fost diminuată

amendă egală cu suma cu care a fost diminuată

amendă egală cu suma cu care a fost diminuată

amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul

Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prin prezentarea unei declarații ce conține informații ori date neveridice, precum și neachitarea contribuțiilor

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuată

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuată

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuată

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuată

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul

amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul. 

Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare și altor recompense la care urmau să fie calculate contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii

amendă egală cu suma contribuțiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare

amendă egală cu suma contribuțiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare

amendă egală cu suma contribuțiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare

amendă egală cu suma contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare

amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense

amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense

amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense

amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense.

 

Indicatori privind asigurarea medicală

Indicatori

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

               

angajator

3.50%

3.50%

3.50%

4.00%

4.50%

4.50%

4.50%

4.50%

angajat

3.50%

3.50%

3.50%

4.00%

4.50%

4.50%

4.50%

4.50%

Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:
a) proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia proprietarilor cu dizabilităţi sau pensionari;
b) fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau persoanelor cu dizabilităţi;
c) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
d) titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau cu dizabilităţi;
e) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.
2. Notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii neangajaţi indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă sau atestat în modul stabilit de lege.
3. Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).
4. Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sînt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

2772 lei

2982 lei

3318 lei

4056 lei

4056 lei

4056 lei

4056 lei

4056 lei

Încălcări ale Legii fondurilor asigurării medicale:

Neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

majorare de întîrziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere

Diminuarea cuantumului primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

amendă egală cu suma diminuării

Diminuarea sau tăinuirea fondului de retribuire a muncii şi a altor recompense, din care urmau să fie calculate prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

amendă în mărimea sumei primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate din suma diminuării sau tăinuirii

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...