37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Indemnizaţia unică la naşterea copilului. Ce trebuie să știe părinții când solicită banii

Indemnizaţia unică la naşterea copilului. Ce trebuie să știe părinții când solicită banii

27.02.20181.038 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor. Pentru a beneficia de această plată părinții trebuie să înregistreze copilul la oficiul stării civile, adică să îi perfecteze certificat de naștere.

Hotărârea Guvernului cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, prevede că persoanele care au beneficiat de indemnizaţie unică la naşterea copilului pe teritoriul altui stat nu au dreptul la acest tip de plată.Astfel, în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepția persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv. Declarația se prezintă inclusiv şi în cazul depunerii cererii în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi/sau pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md).

Cererea pentru stabilirea indemnizației se depune la casa teritorială de la locul de domiciliu sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizația de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizația de maternitate. La fel se poate prezenta în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și/sau pagina-web a Casei Naționale (www.cnas.md), inclusiv prin intermediul reprezentantului primăriei.

La cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului se anexează următoarele acte:

  • actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei, în original şi în copie;
  • certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător, în original şi în copie;
  • extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, eliberat de fiecare unitate unde solicitantul activează, doar în cazul persoanelor încadrate în câmpul muncii, în original;
  • după caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, părintele adoptiv) nu este încadrată în câmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituţia de învăţământ, certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă);
  • carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în câmpul muncii (pentru persoanele încadrate în câmpul muncii), alte acte confirmative a stagiului de cotizare (livretul militar etc.).

Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată, iar acesta încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Îndemnizația poate fi solicitată cel târziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului.

Conform unei hotărâri a Guvernului, pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2018 s-a majorat cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului atât pentru primul copil, cât şi pentru copilul următor și constituie 5.645 lei. În acest an, de indemnizaţia unică la naştere copilului vor beneficia circa 35 mii de familii, iar în acest sens, au fost prevăzute în buget 198,2 milioane de lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...