37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă. Cine poate beneficia și cum se achită

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă. Cine poate beneficia și cum se achită

14.02.20172.352 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit Codului muncii, concediul medical plătit se acordă tuturor salariaţilor şi ucenicilor în baza certificatului medical eliberat, conform legislaţiei în vigoare.

Astfel, Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, prevede că, începând cu anul 2013, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, se efectuează în modul următor:

  • primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. În cazul şomerilor, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat din prima zi;
  • începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă - începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă.

Dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă se confirmă prin certificat de concediu medical. Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare, după cum urmează:

  • 60% din baza de calcul ce o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale.- în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;
  • 70% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;
  • 90% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de cancer de orice tip este de 100% din baza de calcul.

Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale se efectuează lunar, cel  târziu la data achitării salariului pentru luna respectivă, în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă.

Durata concediilor medicale, a celor de maternitate şi de studii nu se includ în durata concediului de odihnă anual. În caz de coincidență totală sau parţială a concediului cu unul din concediile menţionate, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihnă anual nefolosit integral ori parţial se amână sau se prelungeşte.

Asiguratul nu este în drept  să primească indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă în cazul în care îşi cauzează premeditat daune sănătăţii, şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma comiterii unei crime, se află în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală. De asemenea, nu au dreptul la aceste plăți persoanele care neglijează serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie, prezintă acte false, certificatul de concediu medical a fost anulat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii sau se deplasează peste hotarele ţării în perioada aflării în concediul medical, cu excepţia deplasării cu scop de tratament.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...