37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenţia contribuabililor – persoane fizice, deţinători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chişinău

În atenţia contribuabililor – persoane fizice, deţinători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chişinău

19.06.2014822 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În atenţia contribuabililor – persoane fizice, deţinători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu numărul mare de adresări care parvin din partea contribuabililor - persoane fizice, deţinători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chişinău referitor la faptul că nu au primit avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, inclusiv referitor la conţinutul informaţiilor din avizele de plată primite, aduce la cunoştinţă următoarele.

În temeiul prevederilor art. 282 alin. (2) al Codului fiscal şi art. 4 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal”, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare (pentru bunurile a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată de către organul cadastral) şi impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului fiscal respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Totodată, ţinem să menţionăm că obligaţiile ce ţin de administrarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare aferente persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), revin Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei mun. Chişinău.

De aceea, contribuabilii care au întrebări suplimentare, în partea ce ţine de primirea avizele de plată la impozite pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, (termenul limită de remitere a acestora – 15 iunie 2014), precum şi contribuabilii care au neclarităţi vizavi de informaţia care se conţine în acestea, urmează să se adreseze către Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei mun. Chişinău: la adresa electronică impozite@pmc.md sau la telefonul (022)223211.

Comentarii

 1. Gheorghe GASNAȘ spune:

  Cu referire la subiectul abordat, privind impozitul pe bunurile imobiliare, Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale comunică următoarele. Pentru a asigura operativitate și satisfacție, în procesul de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare, deservirea contribuabililor se desfășoară:
  – direct la sediul Direcției din str. 31 August, 63A (cu acces din str. Armenească);
  – email: impozite@pmc.md;
  – telefon (022) 990-997 (se tastează butonul conform sectorului).
  ATENȚIONARE! Să NU APELAȚI la numărul de tel. (022) 223211, deoarece acesta nu ne aparține și se atribuie altei Instituții, și anume Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare.

  Cu gând bun,
  Gheorghe GASNAȘ
  Șeful Direcției municipale

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...