37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Impozitul pe venitul persoanelor fizice: întrebări şi răspunsuri

Impozitul pe venitul persoanelor fizice: întrebări şi răspunsuri

25.04.20181.813 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenţionăm persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător că până la expirarea termenului limită de prezentare a Declarației privind impozitul pe venit pentru persoanele fizice (formularul CET15) au mai rămas 8 zile.

Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de către persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova în cazul solicitării restituirii impozitului pe venit în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului)?

În conformitate cu prevederile art.176 din Codul fiscal contribuabilul este în drept de a revendica dreptul la restituirea sumei plătite în plus. Cererea de restituire a sumelor plătite în plus poate fi depusă în termen de 6 ani din data apariției lor, conform art.266 din Codul fiscal.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.34 alin.(1) din acelaşi Cod, persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la art.33 din Cod, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.

Astfel, la depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică rezidentă poate beneficia de scutirea soției (soțului), cu condiția că soția (soțul) nu a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutirea personală.

Modelul cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, este prevăzut în Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017.

În calitate de documente confirmative ce vor servi temei pentru utilizarea scutirii menționate și care urmează a fi anexate la cererea de restituire a impozitului pe venit vor fi prezentate:

- copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei;
- copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea soției (soțului);
- copia certificatului de căsătorie;
- după caz, copia documentului ce confirmă dreptul la utilizare a scutii majore.

În cazul în care suma platită în plus nu a fost restituită în termenul prevazut de legislaţie, de către cine urmează a fi efectuat calculul dobânzii?

În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) al Codului fiscal, cu excepţia cazurilor când legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art.175 numai dacă acesta nu are restanţe.

Totodată, potrivit prevederilor art. 176 alin. (3) și (4) al Codului fiscal, dacă suma plătită în plus şi suma care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituitănu au fost restituite în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal sau în alt termen prevăzut de legislaţia fiscală, pentru perioada cuprinsă între data primirii cererii şi data compensării de către Trezoreria de Stat, contribuabilului i se plăteşte o dobândă, calculată şi prezentată de către contribuabil organului cu atribuţii de administrare fiscală.Calculul dobânzii se efectuează conform modului stabilit în articolul menționat.

În cazul impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale, ordinul de plată va fi întocmit de organul fiscal în baza documentelor prezentate de acest serviciu. Plata dobânzii se va efectua din bugetul în care au fost vărsate impozitele şi taxele respective.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...