37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Impozitul pe venitul persoanelor fizice: administrarea fiscală nu se va complica

Impozitul pe venitul persoanelor fizice: administrarea fiscală nu se va complica

17.04.20181.211 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Guvernul a avizat negativ la un proiect de lege, înaintat repetat de un grup de deputați, prin care se propune ca impozitul pe venitul persoanelor fizice se fie virat în conformitate cu domiciliul sau viza de reședința a acestora. Proiectul vizează completarea art. 6 alin. (10) din Codul fiscal.

Autorii proiectului constată faptul că în prezent, datorită migrației interne a forței de muncă, multe persoane, având viza de reședință în unele localități, sunt angajate în altele (în special în orașele mari, cum ar fi municipiile Bălți și Chișinău). Conform prevederilor actuale ale Codului fiscal, angajatorii rețin impozitul pe venitul angajaților și îl transferă în bugetul de stat. Ulterior, potrivit prevederilor legislației ce reglementează finanțele publice locale, sunt effectuate defalcările procentuale în urma cărora bugetele locale în care are sediul persoana juridică obține veniturile respective, pe când localitățile în care locuiesc angajații întreprinderii sunt lipsite de aceste venituri.

În Hotărârea Guvernului nr.313 din 11 aprilie 2018, publicată vineri, 13 aprilie curent, în MO, este menționat, că în anul 2015 deja a fost înaintat un proiect de lege similar care de asemenea a fost avizat negativ de Guvern și, nefiind inclusă în ordinea de zi a Parlamentului, iniţiativa a fost retrasă, deoarece proiectele de acte legislative înregistrate care nu au fost incluse în ordinea de zi a Parlamentului devin nule după 2 ani de la înregistrarea lor.

Guvernul menționează că, în cazul implementării noului principiu de achitare a impozitului pe venitul persoanelor fizice (la locul de reşedinţă sau domiciliu), va fi necesară revizuirea şi ajustarea cotelor de partajare a impozitului pe venitul persoanelor fizice stabilite în Legea privind finanţele publice locale, ceea ce presupune efectuarea altor analize în vederea stabilirii noilor cote de partajare echitabile pentru autorităţile publice locale, păstrînd totodată anvelopa financiară. Amintim că în prezent acestea variază de la 20% la 75%.

Executivul indică faptul că adoptarea proiectului va atrage după sine un șir de dificultăți. Pe primul loc este situată necesitatea elaborării mecanismului de evidenţă şi virare a impozitului pe venitul persoanelor fizice de către agenţii economici, iar realizarea propunerii de virare a impozitului pe venitul persoanelor fizice în conformitate cu domiciliul sau reşedinţa acestora ar impune o evidenţă a locului de reşedinţă a contribuabilului, în cazul în care aceasta diferă de locul de domiciliu.

De asemenea, va fi complicată administrarea fiscală. Suplimetar, redistribuirea veniturilor bugetelor locale poate provoca apariţia unor dezechilibre a bugetelor locale, ale căror costuri, la etapa actuală, nu pot fi estimate, dar care urmează a fi acoperite de la bugetul de stat în conformitate cu modificarea cadrului legal privind administraţia publică locală.

Cu toate acestea, Cabinetul de miniștri consideră că "examinarea noii metode de colectare a impozitului pe venitul persoanelor fizice în conformitate cu domiciliul sau reşedinţa acestora poate fi oportună în contextul unei eventuale reforme administrativ-teritoriale, când va fi necesară revizuirea atât a cotelor de partajare din impozitele şi taxele de stat, cât şi a parametrilor din formula de calcul a transferurilor de echilibrare a bugetelor locale".

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...