37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Impozitul pe venit. Creșterea și pierderea de capital în întrebări și răspunsuri

Impozitul pe venit. Creșterea și pierderea de capital în întrebări și răspunsuri

23.03.2017763 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. Este în drept contribuabilul de a include comisionul bancar în baza valorică ajustată a imobilului?

În conformitate cu prevederilor art. 37 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător, care este vândută la un preţ ce depăşeşte baza ei valorică ajustată reprezinta activ de capital. 
Potrivit prevederilor alin. (5) al articolului menţionat, mărimea creşterii de capital provenită din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egala cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active. 
Baza valorică a activului de capital se determină în conformitate cu prevederile cap. 5 „Creşterea şi pierderea de capital" din Codul fiscal şi a Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiunilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008. 
Astfel, conform pct. 36 din Regulamentul menţionat, baza valorică a activului de capital este suma achitată de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital. Sumele achitate pentru procurarea, cheltuielile suportate pentru crearea activelor de capital urmează a fi confirmate documentar. 
În contextul celor expuse, valoarea comisionului bancar nu reprezintă cheltuieli de achiziţionare sau creare a activului de capital şi, respectiv, nu se include în baza valorică ajustată a acestuia.
2. Ce document poate servi drept temei pentru determinarea preţului iniţial al valorilor mobiliare (acţiune), în cazul dat, acesta poate fi certificatul eliberat de Bursa de valori, ca subiect profesional al pieţei de desfacere a bunurilor mobiliare?
Conform prevederilor art. 32 alin. (1-2) din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare N.199-XIV din 18.11.98 (în continuare Lege), participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare este în drept să desfăşoare activitatea profesionistă după obţinerea licenţei eliberate de Comisia Naţionala. 
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) al Legii, estimarea valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele se efectuează în temeiul contractului pentru serviciile de estimare, încheiat între estimator şi client. 
Potrivit prevederilor art. 47 al Legii, Bursa de valori elaborează regulile bursiere, care stabilesc limitarea oscilaţiei preţurilor valorilor mobiliare. De asemenea, menționam că, deoarece, Bursa de valori este subiectul profesional al pieţei de desfacere a bunurilor mobiliare, bursa este în drept să elibereze un document care confirmă preţul la data procurării valorilor mobiliare în baza căruia va fi determinată baza valorică a activului de capital (valoare mobiliara).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...