37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Impozitul pe bunurile imobiliare. Până când trebuie achitat

Impozitul pe bunurile imobiliare. Până când trebuie achitat

08.06.20171.533 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Impozitul pe casă poate fi achitat și în acest an cu o reducere de 15 la sută, dacă este plătit până la 30 iunie. Potrivit Codului fiscal, sunt obligate să achite acest impozit persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:

proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;

arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;

deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;

arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

locatarii bunurilor imobiliare - în cazul contractului de leasing financiar;

arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.

Obiectele impunerii şi baza impozabilă a bunurilor imobiliare

Obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie. Gradul de finalizare a construcţiei în scopul impozitării se determină de către experţii tehnici în construcţii sau de către agenţii economici cu activităţi în domeniul expertizei tehnice.

Calcularea impozitului

Suma impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător, precum şi ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se calculează anual pentru fiecare obiect al impunerii, pornindu-se de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare, calculată conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor.

Înştiinţarea subiecţilor impunerii cu privire la suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată se realizează de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor, prin intermediul avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare.

Persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective.

Termenele achitării impozitului

Impozitul pe bunurile imobiliare se achită la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt amplasate obiectele impunerii, în părţi egale nu mai târziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii, care achită suma integrală a impozitului până la 30 iunie, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei. Persoanele care nu vor achita însă impozitul, riscă să plătească și penalități.

Totodată, amintim că, începând cu 1 iulie 2016, Codul fiscal a fost completat cu un titlu nou - "Impozitul pe avere". Astfel persoanele fizice care, conform datelor reflectate în  registrul bunurilor imobile la situația din 1 noiembrie 2016, au fost înregistrate în calitate de proprietari ai locuințelor, inclusiv de vacanță, cu o suprafață de peste 120 m2  și a căror valoarea este estimată la 1,5 milioane lei și mai mult trebuie să achite impozitul pe avere. Taxa constituie 0,8% din valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale.

Comentarii

  1. Svetlana Grabco spune:

    Spuneti-mi ,va rog, care sint cotele concrete ptr. persoane juridice, proprieteri de apartamente si oficii in Chisinau. Am sunat la centrul de apel al SFSului si m-au trimis la primarie, au spus ca ei nu stiu .

  2. Svetlana Grabco spune:

    Nu e chiar asa de simplu, cum spuneti. Impozitului pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă vad cota maxima si minima .Care cota folosesc ???
    Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă am inteles ca este 0.3 % din valoarea estimata de cadastru. Si aici nu sint increzuta , fiindca acest impozit se afla in rubrica =Impozitul pe bunurile imobiliare pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele=

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...