37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Impozitele pentru 2015 – cum va spune FMI

Impozitele pentru 2015 – cum va spune FMI

27.03.20151.819 views Noi.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Xenia Florea

Actualul antirecord de adoptare a documentelor bugetare a fost stabilit în anul 2011. Cînd Parlamentul a tergiversat adoptarea bugetului pentru 2011 pînă în primăvara anului 2011, acest fapt a fost privit ca o forță majoră. Deoarece politica fiscală și bugetele Republicii Moldova, cu excepția sfîrșitului anilor 90, erau adoptate întotdeauna la timp. Și agenții economici din țară s-au obișnuit oarecum cu o relativă previzibilitate fiscală.

Însă de data aceasta, antirecordul bugetar 2011 va fi depășit. În calendar e sfîrșitul lunii martie, iar proiectele politicii bugetar-fiscale și a celor trei proiecte bugetare nu numai că nu au ajuns în Parlament, dar nici nu au fost discutate în Guvern. Potrivit unor date neconfirmate, proiectele bugetar-fiscale pentru 2015 ar putea fi examinate de cabinetul de miniștri la ședința specială de vineri.

Potrivit textului acestora, Ministerul Finanțelor speră că politica fiscală și bugetul acestui an vor intra în vigoare pe 1 mai. Unii întreprinzători, după ce au făcut cunoștință cu documentele fiscale ale Ministerului Finanțelor, sînt doar pentru tergiversarea examinării documentelor financiare ale anului curent. Iar Confederația Națională a Patronatului recomandă insistent Guvernului (ținînd cont de trista experiență din 2011) să mențină în 2015 impozitele și scutirile personale la nivelul anului 2014, iar toate noile reguli fiscale să fie lansate la 1 ianuarie 2016.

FMI, ca adevăr suprem

Conform legislației în vigoare, proiectul politicii fiscale pentru perioada următoare este elaborat de Ministerul Finanțelor în luna aprilie și se adoptă de către parlament pînă pe 1 iulie - pentru a oferi timp comunității de afaceri să-și adapteze planurile de afaceri la noile reguli fiscale. În acest timp, Ministerul Finanțelor, în baza impozitelor și accizelor stabilite, elaborează proiectul de buget pentru anul viitor, pînă pe 1 octombrie, guvernul îl transmite în parlament, iar acesta, pînă pe 1 decembrie, aprobă documentele în lecturile respective.

Însă Ministerul Finanțelor a întîrziat puțin cu elaborarea politicii fiscale pentru anul 2015. Totuși, dacă se dorea foarte mult, Guvernul și Parlamentul s-ar fi putut încadra în termenele stabilite de legislație. Însă nu s-a dorit. La orizont erau alegerile parlamentare.

„Unii reprezentanți ai puterii nu se grăbesc să adopte documentul, deoarece acesta este foarte dur: Ministerul Finanțelor propune majorarea pînă la 50% a taxei rutiere, cu 10-20% a accizelor la carburanți. Și toate acestea sînt legate de deprecierea valutei naționale", afirma la finele sesiunii primăvară-vară 2014 liderul PSRM, Igor Dodon.

Să propui în ajunul alegerilor asemenea impozite este un suicid politic. De aceea, în toamna anului trecut, premierul de atunci, Iurie Leancă (el era convins că va deține un al doilea mandat de prim-ministru), a declarat: „O mică deviere în acest sens nu constituie o încălcare atît de gravă a legii. În anul în care în țară au loc alegeri, eu cred că, în principiu, se poate de așteptat o lună-două după alegeri. Să li se ofere timp pentru acomodare forțelor ce vor veni la putere".

Iar președintele de atunci a Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, a declarat că în ajunul alegerilor nimeni nu adoptă politica fiscală și bugetul de stat, deoarece este prea mare riscul înclinării lor spre populism.

Anul acesta (19 februarie), reunindu-și echipa guvernamentală în prima ședință, noul premier ales, Chiril Gaburici, adresîndu-se ministrului Finanțelor că nu se mai poate tergiversa, i-a dat ordin lui Anatolie Arapu „deja săptămîna viitoare, să prezinte spre examinare în Guvern proiectele politicii fiscale-2015 și a bugetului pentru anul curent".

A trecut o lună. Pînă la examinarea acestor documente de către Guvern încă nu s-a ajuns. Surse din executiv spun că proiectele bugetar-fiscale (din cauza cerințelor FMI, poziției categorice a organizațiilor producătorilor agricoli, parametrilor nu tocmai optimiști (de la începutul anului, volumul importului s-a redus cu 20%), se modifică permanent. De aceea, funcționarii evită să spună care va fi în final un impozit sau altul.

Iar întreprinzătorii și membrii organizațiilor de ramură, care au participat activ la discuțiile bugetar-fiscale, spun că, în cadrul întrunirilor recente, reprezentanții Ministerului Finanțelor au recunoscut că, dacă autoritățile vor reuși să ajungă la o înțelegere cu FMI, atunci impozitele nu se vor schimba în 2015, doar vor fi reduse la maximum cheltuielile bugetare. Dacă nu vor reuși să convină cu FMI, impozitele vor fi majorate.

Revolta fierbe-n noi...

Cea mai „fierbinte" temă a politicii bugetar-fiscale 2015 este TVA-ul la producția agricolă. FMI-ul cere de cîțiva ani majorarea acesteia pînă la 20%. Fermierii insistă categoric asupra menținerii taxei la nivelul de 8%.

În varianta inițială a documentului, Ministerul Finanțelor a propus menținerea TVA-ului de 8% doar pentru pîine și produse de panificație, la un șir de preparate farmaceutice și la utilajul medical, la gazele naturale, importate și comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, la zahărul din sfeclă de zahăr, importat sau produs în Moldova, precum și la aproximativ 30 de poziții de producție fitotehnică și pomicolă.

Organizațiile agricole s-au revoltat: „Revenirea la TVA de 20% este lovitura de grație asupra întregii ramuri", a declarat în cadrul unei conferințe de presă speciale, președintele Uniunii Republicane a Asociațiilor Producătorilor Agricoli „Uniagroprotect", Alexandru Slusari. Fermierii au amenințat Guvernul cu proteste de amploare.

De atunci au mai avut loc cîteva întîlniri ale reprezentanților sectorului agrar cu ministrul Finanțelor. Ministerul Finanțelor parcă cedase: în noua variantă a politicii fiscale a apărut prevederea: „Cota de 8% - pentru producția fitotehnică, pomicolă și zootehnică în formă naturală" deja fără menționarea pozițiilor comerciale.

„Însă acum noi auzim că Guvernul tinde spre taxa de 20% la zahăr", a declarat pentru NOI.md Alexandru Slusari. Așa că agricultorii nu renunță la acțiunile de protest (prima etapă a acestora este planificată pe 27 martie).

Vinerea aceasta, producătorii agricoli își vor scoate tehnica pe drumurile țării și vor urmări reacția autorităților. „Dacă noi nu vom vedea progres în această direcție, vom trece la următoarele etape de protest. Timpul promisiunilor lansate pentru agricultori a trecut", spun ei.

Anularea facilităților fiscale

În 2015, Ministerul Finanțelor propune anularea unui șir de facilități fiscale, astfel suplimentînd veniturile la buget, stabilitatea căruia, precum a recunoscut cu o lună și jumătate în urmă ministrul Finanțelor, se află în pericol. În primul rînd, din cauza reducerii bruște a importului în primele luni ale anului curent (-20%).

Astfel, se propune anularea facilităților fiscale pentru persoanele juridice la veniturile obținute din dobînzile de la depozitele bancare pe termen de peste trei ani și hîrtiile de valoare corporative sub formă de obligațiuni cu termenul de peste trei ani. Ministerul Finanțelor a calculat că, datorită acestei modificări, bugetul va primi suplimentar 20,1 milioane de lei. Facilitățile pentru veniturile obținute din depozitele bancare și hîrtiile de valoare corporative pentru persoanele fizice vor fi prelungite pînă în anul 2016.

Alți 7,2 milioane de lei Ministerul Finanțelor planifică să-i obțină suplimentar în urma anulării scutirii de impozit a veniturilor obținute din credite și împrumuturi cu termenul de peste trei ani și cu 50% a veniturilor obținute din creditele și împrumuturile acordate de băncile comerciale pe termen de 2-3 ani și organizațiile microfinanciare.

Know how - 2015

Una dintre regulile noi propuse de Ministerul Finanțelor este de a-i obliga pe agenții economici să utilizeze în cadrul desfășurării activității economice sistemele informatice și aplicațiile elaborate pentru controlul mijloacelor financiare și aprobate de Comisia de atestare a Ministerului Finanțelor.

Pentru asigurarea îndeplinirii acestei prevederi, contribuabililor li se oferă o perioadă de tranziție de un an (1 mai 2015 - 30 aprilie 2016), timp în care va fi desfășurată certificarea. Din 1 mai 2016, utilizarea aplicațiilor pe calculator necertificate va fi interzisă. Pentru încălcarea acestei reguli este prevăzută o amendă mare: în varianta inițială a documentului - de la 50 de mii de lei.

Federația Națională a Patronatului consideră neexecutabilă această propunere a Ministerului Finanțelor. Deoarece astăzi întreprinderile utilizează acele programe de contabilitate pe calculator care, în funcție de specificul activității antreprenoriale a agentului economic, pot fi adaptate. Dar și alte sisteme informaționale - de management sau control, care nu sînt legate direct de sistemele de contabilitate.Cum vor fi ele certificate?

Angajatorii nu sînt de acord și cu alte propuneri ale Ministerului. De exemplu, cu excluderea zilelor de odihnă din categoria surselor neimpozabile de venit. Cu înregistrarea obligatorie în registrul electronic general a tuturor facturilor fiscale, dar nu doar a celor ce depășesc 100 de mii de lei.

Sau cu noua versiune a art. 178 CF „Data stingerii obligației fiscale": „Data stingerii obligației fiscale prin achitare se propune a se considera ziua de transfer al obligațiilor fiscale la buget, dar nu ziua intrării sumelor fiscale în conturile bugetului".

Accizele și scutirea personală

În 2015 vor continua să crească (ținînd cont de inflație) accizele. Aproape pe toate pozițiile creșterea va constitui în medie 6,4%. Aceasta va suplini bugetul cu 81,8 milioane de lei.

Accizele la importul produselor petroliere urmau să crească cu circa 9%. În una dintre ultimele versiuni ale politicii bugetar-fiscale deja figurează cifra de 6,4%. În final, acciza la motorină va constitui 1548 de lei pentru o tonă, la gazul lichefiat - 2320 de lei pentru o tonă, iar acciza la păcură va fi redusă de la 1455 de lei pentru o tonă pînă la 348 de lei. Majorarea accizelor la produsele petroliere va aduce venituri suplimentare la buget în valoare de 96,7 milioane de lei.

Acciza pentru țigările fără filtru în 2015 se propune de 80 de lei +32% pentru o mie de bucăți față de actuala taxă de 75 de lei +24%. La țigările cu filtru - majorarea de la 50 pînă la 80 de lei pentru o mie de bucăți. Această modificare va aduce în buget alte 250 de milioane de lei.

Cît privește mărimea taxei rutiere pentru anul 2015, Ministerul Finanțelor a propus încă vara trecută ca aceasta să fie majorată cu 50% „în scopul sporirii mijloacelor financiare, necesare pentru reabilitarea rețelei de drumuri din Republica Moldova", și continuă să se mențină pe această poziție. Dacă această propunere va fi aprobată, atunci proprietarii de automobile vor trebui să achite de la 960 pînă la 10 mii de lei pe an, în funcție de capacitatea motorului. Această măsură va suplini bugetul cu 231,9 milioane de lei.

Vămuirea automobilelor se va scumpi cu 2-7 eurocenți pe centimetru cub, în funcție de termenul de exploatare a vehiculului.

Iar mărimea impozitului pe venit pentru persoanele fizice în acest an se propune a fi menținută la nivelul de 7% pentru venitul impozabil ce nu depășește 29,6 mii de lei (în prezent - 27,8 mii de lei) și 18% pentru veniturile ce depășesc această sumă. Mărimea scutirii personale în proiectul modificărilor la legislația în vigoare este stabilit la nivelul de 10,1 mii față de actualul 9,5 mii de lei.

Comentarii

  1. aurel spune:

    Fara cuvinte. Sincer Blocat,

  2. Victoria spune:

    Oare cei,ce inventeaza asemenea schimbari in Politica fiscala a tarii,nu inteleg,ca singuri isi tae creanga,pe care sed(si sed-foarte binisor,voi adauga eu!!!)???!!! Cine va hrani domnilor parlamentari,daca se vor inchide intreprinderile,dupa asemenea „fantezii” a D-stra???!!!…Moldova-tara de minuni////

  3. Aurel spune:

    Mdaaaaaaaaaaaaaaaa

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...