37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Impozitele – obligaţiune morală dar mărimea lor omoară business-ul mic

Impozitele – obligaţiune morală dar mărimea lor omoară business-ul mic

21.09.20121.178 views ECOnomist.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Impozitele - obligaţiune morală dar mărimea lor omoară business-ul mic

 

În accepţiune generală, impozitele şi taxele reprezintă instrumente nemijlocite de conducere ale unei economii concurenţiale, politica fiscală fiind chemată să stabilească atât obiectivele economice, cât şi cele sociale, ce urmează a fi atinse în procesul mobilizării şi repartizării resurselor. Însă la noi, obiectivele statului se ciocnesc prea dur de imposibilităţile antreprenorilor de a face faţă impozitelor, cauzând falimentarea afacerilor acestora.

Într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă primul ministru Vlad Filat, a menţionat faptul că plata impozitelor trebuie să fie percepută şi ca o datorie morală, nu doar o obligaţie impusă prin sistemul legislativ.

Filat se pare că este mulţumit de faptul cum decurg în ultima vreme lucrurile în sectorul fiscal. El a subliniat, în cadrul aceluiaşi interviu, că acum are loc un proces de perfectare fiscală şi vamală . „Suntem în mişcare foarte bună. Şi mai mult decât atât, veţi vedea că remanierile şi mişcările pe care le facem la ora actuală în instituţii au acel obiectiv anunţat – că eu mai aud multe speculaţii – eu îmi doresc, la fel cum îşi doreşte fiecare cetăţean din această ţară, ca instituţiile statului să fie funcţionale.”, a declarat el. „Vă dau doar un exemplu: pentru luna august executarea cifrei de control de către inspectoratul fiscal la capitolul încasări a fost de 115%. Deci, se poate. Şi veţi vedea că dinamica va fi în creştere. La vamă avem 103,5%.”, a mai adăugat premierul.

Nemulţumirile continuă să parvină din partea plătitorilor de impozite

Nu sunt la fel de optimişti şi plătitorii de impozite. După o perioadă lungă de criză care le-a slăbit considerabil, Întreprinderile Mici şi Mijlocii sunt împovărate de taxe şi impozite, ceea ce generează insuficienţă de capital. "După mai bine de doi ani de criză economică, IMM-urile, mai ales cele din domeniul industriei, sunt împovărate cu taxe şi impozite, duc lipsă de capital, de lichidităţi, multe din ele neputând continua activitatea. În aceeaşi situaţie sunt şi eu. Cu mare greu îmi întreţin afacerea. Deja am încetat să mai sper la o dezvoltare a business-ului început.", ne relatează Valentin, directorul unei întreprinderi ce se ocupă cu realizarea lucrărilor de electro-montaj.

În mod normal impozitul constituie o sarcină către stat cu caracter obligatoriu, datorat de toate persoanele fizice şi juridice care obţin venit dintr-un anumit gen de activitate. El reprezintă, totodată un instrument indispensabil pentru corectarea evoluţiei, stabilizarea şi echilibrarea creşterii economice.

Şi în Republica Moldova politica fiscală tinde să devină un sistem transparent şi stimulatoriu pentru desfăşurarea activităţii economice. Însă, deseori în acest proces se strecoară lacune care tergiversează dezvoltarea afacerilor.

Aceste goluri sunt datorate, în special, impozitării excesive a întreprinderilor funcţionale, deşi pentru iniţierea afacerilor statul acordă suficiente facilităţi.

Iniţiem afaceri pentru a le falimenta

Statul, în special în ultimii cinci ani, oferă ajutor tinerilor antreprenori pentru a-şi iniţia afaceri, fapt demn de laudă.

Dna Lilia Palii, Director al Direcţiei Generale Dezvoltarea Mediului de Afaceri din cadrul ministerului economiei, susţine că calitatea cadrului de reglementare din orice ţară depinde de abilitatea autorităţilor de a-şi conforma cadrul de planificare la necesităţile agenţilor economici, la necesităţile pieţelor externe, precum şi la exigenţele cadrului de cooperare a Republicii Moldova pe plan internaţional. Ea a menţionat că seria de acţiuni legislative, administrative şi instituţionale care formează conţinutul reformei regulatorii, care se derulează la noi de ceva ani, a fost determinată de noţiunea că un mediu de reglementare mai optimal, cu o povară administrativă redusă pentru afaceri va stimula mai bine performanţa competitivitatea întreprinderilor existente şi va promova o performanţă mai bună a sectorului întreprinderilor. În acest scop, antreprenorilor li se acordă programe de finanţare, cum ar fi Programul Naţional De Abilitare Economică a Tinerilor, PARE 1+1, Programul Special de Garantare a Creditelor. Cu toate acestea, tot mai multe IMM-uri falimentează chiar în primii ani de activitate.

Finanţarea nu salvează de 20 de impozite şi taxe diferite

În procesul de finanţare a micului business, se uită de faptul că pentru a-şi dezvolta afacerea, întreprinzătorul are nevoie de lichidităţi cu care să poată opera. În cazul în care la etapa iniţială, atunci când cheltuielile de promovare sunt considerabile şi omul de afaceri nu dispune de resurse financiare suficiente, business-ul său este sortit pieirii. "Fiind obligat să achit mai mult de zece impozite şi taxe, deseori ies în pierdere. Acest fapt nu îmi permite să achit la timp plata salariaţilor, să elaborez campanii de promovare a serviciilor prestate. Nu am de ales: trebuie să achit impozite sau voi fi penalizat. E mai simplu să îmi cer scuze de la angajaţi decât să plătesc amenzi pentru reţineri la plata impozitelor.", a menţionat Valentin.

IMM-urile suportă în jur de 20 de impozite şi taxe diferite. Codul fiscal al RM prevede faptul că IMM sunt supuse Impozitul pe venit în valoare de 12 % din venitul impozabil al întreprinderii, Taxa pe valoarea adăugată de 20 de procente de la valoarea bunului sau serviciului prestat, Accize, Taxe vamale, Taxe rutiere, Impozite şi taxe locale, Impozite privind asigurările de stat sociale şi medicale obligatorii şi acest şir deja pare a nu avea un sfârşit. "Facilităţile privind scutirile la plata impozitelor oferite de stat sunt prea mici pentru a fi simţite" a enunţat directorul întreprinderii de electro-montaj.

Opinia expertului Viorel Chivriga:

Principalele bariere în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii ţin de lipsa previzibilităţii şi continuităţii în politicile fiscale ale statului. Pe lângă aceasta, procesul de suprareglementare al activităţii IMM-urilor este o povară, care inhibă dezvoltarea lor. Birocraţia şi corupţia, dar şi imixtiunea statului în activitatea întreprinderilor private hărţuiesc întreprinderile mici şi mijlocii.

Mai mult, administrarea fiscală deficientă încurajează concurenţa neloială şi, deşi sunt elaborate, programele de stat pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii nu sunt realizate.

Comentarii

  1. Lilia spune:

    Imi exprim acordul cu Valentin. Eu la fel am o mica afacere si daca mai apare o noutate de tipul 3 % impozit din realizari nete… falimentam!!!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...