37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! Unele sintagme din Legea privind SRL au fost declarate neconstituționale

Important! Unele sintagme din Legea privind SRL au fost declarate neconstituționale

09.12.20162.865 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit articolului 30 „Înregistrarea cesiunii părţii sociale” din Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată, partea socială se consideră de drept a dobînditorului de la data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobîndirea părţii sociale. Pentru înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobîndirea părţii sociale, dobînditorul va prezenta la Camera Înregistrării de Stat actul juridic de înstrăinare autentificat notarial.

Prin urmare, conform Hotărîrii Curții Constituționale nr. 27 din 27.09.2016, privind excepția de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (moștenirea părții sociale) (Sesizarea nr. 97g/2016), a fost declarată neconstituțională sintagma „operate în actele de constituire” din articolul 30 alineatele (1) și (2) menționate mai sus, deoarece această sintagmă încalcă nemijlocit dreptul de proprietate al persoanelor care au dobândit părţi sociale şi aduce atingere articolului 46 „Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia" din Constituţie.

Totodată, având în vedere că formarea și activitatea societăţii cu răspundere limitată se bazează pe voinţa şi încrederea reciprocă a asociaţilor, adiţional celor constatate, Curtea relevă existenţa situaţiilor în care calitatea de nou asociat a dobânditorului unei cote sociale poate fi refuzată de asociaţii societăţii. Acest refuz însă nu trebuie să afecteze drepturile patrimoniale ale dobânditorului părţii sociale, acesta fiind îndreptățit să primească echivalentul valoric al respectivei părţi sociale. În acelaşi timp, Curtea constată lipsa unor reglementări în acest sens.

Prin urmare, Curtea va emite o Adresă Parlamentului, în vederea reglementării efectelor dobândirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părţii sociale, în ipoteza în care calitatea de asociat a dobânditorului părţii sociale poate fi refuzată de asociaţi.

Tot prin această hotărâre, Curtea a recunoscut constituționale cuvintele „numai” din art. 17 şi „exclusiv” din articolul 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată.

Potrivit articolului 17 „Modificarea actului de constituire”, actul de constituire poate fi modificat numai prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, iar conform articolul 49 alin. (1) lit. a), de competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor ţine modificarea şi completarea actului de constituire, inclusiv adoptarea lui într-o nouă redacţie.

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră in vigoare la data de 27 septembrie 2016, data adoptării.

Potrivit articolului 30 „Înregistrarea cesiunii părţii sociale” din Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată, partea socială se consideră de drept a dobînditorului de la data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobîndirea părţii sociale. Pentru înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobîndirea părţii sociale, dobînditorul va prezenta la Camera Înregistrării de Stat actul juridic de înstrăinare autentificat notarial.

Prin urmare, conform Hotărîrii Curții Constituționale nr. 27 din 27.09.2016, privind excepția de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (moștenirea părții sociale) (Sesizarea nr. 97g/2016), a fost declarată neconstituțională sintagma „operate în actele de constituire” din articolul 30 alineatele (1) și (2) menționate mai sus, deoarece această sintagmă încalcă nemijlocit dreptul de proprietate al persoanelor care au dobândit părţi sociale şi aduce atingere articolului 46 „Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia" din Constituţie.

Totodată, având în vedere că formarea și activitatea societăţii cu răspundere limitată se bazează pe voinţa şi încrederea reciprocă a asociaţilor, adiţional celor constatate, Curtea relevă existenţa situaţiilor în care calitatea de nou asociat a dobânditorului unei cote sociale poate fi refuzată de asociaţii societăţii. Acest refuz însă nu trebuie să afecteze drepturile patrimoniale ale dobânditorului părţii sociale, acesta fiind îndreptățit să primească echivalentul valoric al respectivei părţi sociale. În acelaşi timp, Curtea constată lipsa unor reglementări în acest sens.

Prin urmare, Curtea va emite o Adresă Parlamentului, în vederea reglementării efectelor dobândirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părţii sociale, în ipoteza în care calitatea de asociat a dobânditorului părţii sociale poate fi refuzată de asociaţi.

Tot prin această hotărâre, Curtea a recunoscut constituționale cuvintele „numai” din art. 17 şi „exclusiv” din articolul 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată.

Potrivit articolului 17 „Modificarea actului de constituire”, actul de constituire poate fi modificat numai prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, iar conform articolul 49 alin. (1) lit. a), de competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor ţine modificarea şi completarea actului de constituire, inclusiv adoptarea lui într-o nouă redacţie.

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră in vigoare la data de 27 septembrie 2016, data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...