37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   IMPORTANT!

IMPORTANT!

25.01.20182.496 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat, aduce la cunoștință că prin Legea nr.313 din 22 decembrie 2017 au fost operate modificări în Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Pentru subiecții plății pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor

Începînd cu 30 decembrie 2017, pentru subiecţii vizaţi la art.6, 9 şi 10 din Lege, sunt stabilite noi norme cu privire la declararea, modul şi termenul de achitare a plăţilor pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie, după cum urmează:

  • calculează de sine stătător, achită plăţile corespunzătoare şi prezintă Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă, utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, anual, până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune;
  • forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Totodată, darea de seamă pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie (forma EMPOLDEP17) se va utiliza pentru raportare pentru decembrie 2017, precum și pentru prezentarea dărilor de seamă corectate pentru perioadele de raportare ale anului 2017.

Pentru subiecții taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

Începînd cu 30 decembrie 2017, taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se va calcula, utilizând cotele stabilite în art.11 alin.(4) din Lege.

Totodată, conform prevederilor art.II alin.(1) și (2) din Legea nr.313/2017, pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă la 29 decembrie 2017 inclusiv, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sunt scutite de obligaţia de calculare şi de achitare la buget a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului:

a) pentru produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), care nu conţine aluminiu şi/sau polietilenă şi/sau plastic;
b) pentru produsele autohtone ambalate în ambalaj din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă
c) pentru ambalajul aferent medicamentelor prevăzute în Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute în Legea nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale.

Restituirea, compensarea sumelor plătite în plus de către subiecții care sunt scutiţi de obligaţia de calculare şi de achitare la buget a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă la 29 decembrie 2017, se va efectua în modul stabilit prin Ordinul Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului nr. 45/28 din 06.03.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat. În scopul obținerii restituirii, compensării sumelor plătite în plus, solicitanții urmează să depună dările de seamă (forma POLMED17) corectate pentru perioadele de raportare ale anului 2017 pînă la data de 25 februarie 2018. La perfectarea dărilor de seamă corectate pentru perioadele de raportare ale anului 2017, taxa se va calcula, utilizând cotele în vigoare în anul 2017.

Nu se va calcula majorare de întîrziere, nu se va aplica amenzi şi, după caz, se anulează majorarea de întîrziere şi amenzile aplicate în raport cu persoanele, care nu au declarat şi/sau care nu au achitat pentru perioada de gestiune a anului 2017 în termenele stabilite taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pentru ambalajul şi mărfurile specificate în această lege, cu condiția ca dările de seamă respective au fost depuse și sumele taxei declarate au fost achitate integral în termen de până la 25 februarie 2018 inclusiv.

Pentru mai multe detalii se va accesa link-ul sau formați nr. de tel. 0 8000 1525 (apel gratuit) a Centrului unic de apel.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...