37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Important: Modificarea termenului de prezentare a declaraţiilor prezentate la CNAS – în vigoare de la 1 ianuarie 2015!

Important: Modificarea termenului de prezentare a declaraţiilor prezentate la CNAS – în vigoare de la 1 ianuarie 2015!

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Important: Modificarea termenului de prezentare a declaraţiilor prezentate la CNAS – în vigoare de la 1 ianuarie 2015!

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă despre operarea modificărilor în art. 5 al Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, în partea ce ţine de schimbarea periodicităţii şi termenului de prezentare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor. Modificările menţionate au fost aprobate prin Legea nr. 160 din 18.07.2014 pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial din 08.08.2014, nr. 223-230.

Potrivit modificărilor menţionate, începînd cu luna ianuarie 2015, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta lunar Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiile persoanelor asigurate. La această categorie de plătitori se atribuie toţi angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma organizatorico-juridică, inclusiv, plătitorii – persoane fizice (întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii), care au persoane angajate prin contract individual de munca ori alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări servicii.Termenul de prezentare a declaraţiilor lunare este pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune.

Aceste modificări au fost efectuate cu scopul de a facilita procedura de calculare a prestaţiilor, a scuti beneficiarii de  prezentarea documentelor suplimentare, care se stabilesc reieşind din datele existente în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Totodată, modificarea dată va eficientiza conlucrarea cu organele fiscale şi, respectiv, CNAS le va furniza mai operativ informaţia necesară pentru a urmări restanţierii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru persoanele fizice – întreprinzători individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, mediatori, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege şi care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ori alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări servicii, periodicitatea şi termenul de prezentare a declaraţiilor a rămas neschimbat. Astfel, aceştia  vor prezenta declaraţia  privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

Pentru simplificarea procedurii de interacţiune a plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat cu structurile teritoriale ale CNAS pe lîngă prezentarea declaraţiilor pe suport de hîrtie s-a reglementat şi prezentarea declaraţiilor utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale.

Această reglementare vine să contribuie la realizarea obiectivului strategic al Guvernului Republicii Moldova de modernizare a serviciilor publice prin digitalizare inclus şi în Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernului (e-Transformare).

Prezentarea declaraţiilor prin metoda automatizată de raportare electronică prin intermediul sistemului informaţional automatizat „e-Reporting” în afară de avantaje - disponibilitate 24/24h, 7 zile pe săptămână, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor, verificarea corectitudinii completării acestora - oferă utilizatorilor posibilitatea de a verifica şi/sau prezenta declaraţiile cu aplicarea semnăturii digitale aflîndu-se în vacanţă, în deplasare de serviciu, în ospeţie, la studii în orice colţ al lumii.

Pentru trimestrul II al anului curent circa 2746 de plătitori, ceea ce constituie cu  1000 mai mult decît în trimestrul I, au ales modalitatea de depunere a declaraţiilor forma 4-BASS cu aplicarea semnăturii digitale prin intermediul SIA „e-Reporting”, raportare.md.

În acest context, în comparaţie cu perioadele anterioare de raportare numărul utilizatorilor, care au accesat sistemul informaţional automat de peste hotarele Republicii Moldova a crescut cu 246 de utilizatori. Numărul utilizatorilor aflaţi pe teritoriul Rusiei a crescut cu 57 de persoane, Ucrainei a crescut cu 16 persoane, Germaniei a crescut cu 22 de persoane, României a crescut cu 38 de persoane, Italiei a crescut cu 14 persoane, Statelor Unite ale Americii a crescut cu 25 de persoane şi, respectiv, pentru alte ţări a crescut cu 1- 4 persoane.

Casa Naţională de Asigurări Sociale salută faptul că plătitorii au ales modalitatea de prezentare a declaraţiei forma 4-BASS prin Internet şi propune tuturor plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat să utilizeze tehnologiile informaţionale în interacţiunea cu structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi, respectiv, să beneficiere de avantajele oferite de serviciul de depunere a declaraţiilor forma 4-BASS prin Internet cu aplicarea semnăturii digitale.

Totodată, această lege a inclus prevederi în partea ce ţine de confirmarea de plătitori a recepţionării declaraţiilor de către structurile teritoriale ale CNAS. Astfel, pentru declaraţiile prezentate pe suport de hîrtie confirmarea reprezintă un exemplar de declaraţie cu menţiunea structurii teritoriale a CNAS, iar pentru declaraţiile prezentate electronic – o recipisă de confirmare a acceptării declaraţiei în sistemul informaţional al Casei Naţionale.

Comentarii

  1. Vladimir spune:

    De ce nu au facut ca cei de la fisc, cu prezentarea cheilor gratis

  2. Cernicova Ala spune:

    Ежемесячные 4BASS и REV никак не облегчают работу бухгалтеров, скорее наоборот. Вижу в этом выгоду только одностороннюю – увеличение штата госслужащих и обеспечение их работой.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...