37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! Modificări în Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional

Important! Modificări în Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional

04.08.20141.421 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Important! Modificări în Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional

În Monitorul Oficial din 1 august 2014, a fost publicat Ordinul nr. 105 din 16.07.2014 conform căruia au fost operate completări în Ordinul ministrului finanţelor nr.188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014”. Aceste completări au fost făcute în scopul asigurării concordanţei Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional cu modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începînd cu anul 2014.

Astfel, a fost modificat paragraful 20 din capitolul 111 al anexei nr.1 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat”, precum și paragraful 20 din capitolul 111 din anexa nr. 2 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale”. Acesta va avea următoarea denumirea „Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată”, anterior acesta se numea „Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată”.

Punctul 25 va avea un nou cuprins: „Conform Legii nr.190 din 30 septembrie 2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare Taxa specială pentru asigurarea stabilităţii financiare (cap.122 §63) va fi transferată de către bănci la contul trezorerial de încasări 12263 00 0100 pînă la 31 ianuarie 2014”, astfel dispare mențiunea cu referire la veniturile de la valorificarea activelor BC “Investprivatbank” SA în proces de lichidare. Potrivit acestei modificări, se exclude și paragraful 64 din capitolul 122 al anexei nr.1, care era destinat veniturilor de la valorificarea activelor BC „Investprivatbank” SA în proces de lichidare.

Din anexa nr. 2 se exclude Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor. Totodată, vor avea o altă denumire următoarele capitole:
   - capitolul 115 paragraful 41 „Taxa de amplasare a publicităţii” va avea următoarea redacție: „Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)”;
   - capitolul 122 paragraful 30 „Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” va avea următoarea redacție: „Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii”;
   - capitolul 122 paragraful 68 „Taxa pentru evacuarea deşeurilor” va avea următoarea redacție:  „Taxa pentru salubrizare”.

Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Important! Modificări în Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional

În Monitorul Oficial din 1 august 2014, a fost publicat Ordinul nr. 105 din 16.07.2014 conform căruia au fost operate completări în Ordinul ministrului finanţelor nr.188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014”. Aceste completări au fost făcute în scopul asigurării concordanţei Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional cu modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începînd cu anul 2014.

Astfel, a fost modificat paragraful 20 din capitolul 111 al anexei nr.1 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat”, precum și paragraful 20 din capitolul 111 din anexa nr. 2 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale”. Acesta va avea următoarea denumirea „Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată”, anterior acesta se numea „Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată”.

Punctul 25 va avea un nou cuprins: „Conform Legii nr.190 din 30 septembrie 2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare Taxa specială pentru asigurarea stabilităţii financiare (cap.122 §63) va fi transferată de către bănci la contul trezorerial de încasări 12263 00 0100 pînă la 31 ianuarie 2014”, astfel dispare mențiunea cu referire la veniturile de la valorificarea activelor BC “Investprivatbank” SA în proces de lichidare. Potrivit acestei modificări, se exclude și paragraful 64 din capitolul 122 al anexei nr.1, care era destinat veniturilor de la valorificarea activelor BC „Investprivatbank” SA în proces de lichidare.

Din anexa nr. 2 se exclude Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor. Totodată, vor avea o altă denumire următoarele capitole:
   - capitolul 115 paragraful 41 „Taxa de amplasare a publicităţii” va avea următoarea redacție: „Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)”;
   - capitolul 122 paragraful 30 „Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” va avea următoarea redacție: „Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii”;
   - capitolul 122 paragraful 68 „Taxa pentru evacuarea deşeurilor” va avea următoarea redacție:  „Taxa pentru salubrizare”.

Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Comentarii