37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! A fost modificată Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical

Important! A fost modificată Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical

27.07.20154.791 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 24 iulie 2015, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 437 din 17.07.2015, prin care a fost modificată și completată Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005.

Astfel, pe lângă unele modificări de redacție, Instrucțiunea menționată a suferit și alte modificări și completări destul de importante. Prin urmare, conform redacției noi a pct. 3, alin. 2, certificatul pentru maternitate se eliberează femeilor asigurate, şomerelor, care beneficiază de ajutor de şomaj şi soţiilor aflate la întreţinerea soților asiguraţi. Anterior, acesta se elibera doar femeilor salariate, ucenicelor şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor.

Totodată, conform noului pct. 51, certificatul de concediu medical nu se va elibera în cazurile când persoana:
    1) şi-a cauzat premeditat daune sănătăţii;
    2) şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma comiterii unei crime;
    3) a urmat tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi mintale;
    4) se afla în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală;
    5) a neglijat serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie;
    6) a prezentat acte false;
    7) s-a deplasat peste hotarele ţării în perioada aflării în concediul medical, cu excepţia deplasării cu scop de tratament, confirmat prin acte medicale.

Pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă neîntreruptă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se vor efectua pentru toată perioada, începând cu prima zi de incapacitate temporară de muncă. O astfel de prevedere se va conține în alin. 1 al punctului 10. Tot la acest punct, aliniatul 6 va avea un nou cuprins, potrivit căruia perioada pentru care se eliberează certificatul în caz de îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani. Avizarea Consiliului pentru Determinarea Dizabilității şi Capacităţii de Muncă în aceste cazuri se efectuează după expirarea a 180 zile calendaristice. Anterior nu era specificată perioada de 180 zile.

Potrivit noii redacții a pct. 12, persoanelor care activează în baza contractului individual de muncă pe o perioada ce nu depăşeşte un an, inclusiv celor angajate la lucrări sezoniere şi şomerilor, certificatul de concediu medical se eliberează pentru o perioadă de până la 30 zile calendaristice în perioada de acţiune a contractului şi, respectiv, în perioada de acordare a ajutorului de şomaj. În caz de pierdere a capacităţii de muncă pe motiv de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică certificatul de concediu medical poate fi eliberat pentru o perioadă ce depăşeşte 30 zile calendaristice, dar nu mai mult decât până la expirarea contractului individual de muncă.

Totodată conform modificărilor de la pct. 42, pentru eliberarea certificatul pentru concediu de maternitate nu va fi nevoie de decizia Consiliului Medical Consultativ.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data de 24 iulie 2015, data publicării.

În Monitorul Oficial din 24 iulie 2015, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 437 din 17.07.2015, prin care a fost modificată și completată Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005.

Astfel, pe lângă unele modificări de redacție, Instrucțiunea menționată a suferit și alte modificări și completări destul de importante. Prin urmare, conform redacției noi a pct. 3, alin. 2, certificatul pentru maternitate se eliberează femeilor asigurate, şomerelor, care beneficiază de ajutor de şomaj şi soţiilor aflate la întreţinerea soților asiguraţi. Anterior, acesta se elibera doar femeilor salariate, ucenicelor şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor.

Totodată, conform noului pct. 51, certificatul de concediu medical nu se va elibera în cazurile când persoana:
    1) şi-a cauzat premeditat daune sănătăţii;
    2) şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma comiterii unei crime;
    3) a urmat tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi mintale;
    4) se afla în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală;
    5) a neglijat serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie;
    6) a prezentat acte false;
    7) s-a deplasat peste hotarele ţării în perioada aflării în concediul medical, cu excepţia deplasării cu scop de tratament, confirmat prin acte medicale.

Pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă neîntreruptă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se vor efectua pentru toată perioada, începând cu prima zi de incapacitate temporară de muncă. O astfel de prevedere se va conține în alin. 1 al punctului 10. Tot la acest punct, aliniatul 6 va avea un nou cuprins, potrivit căruia perioada pentru care se eliberează certificatul în caz de îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani. Avizarea Consiliului pentru Determinarea Dizabilității şi Capacităţii de Muncă în aceste cazuri se efectuează după expirarea a 180 zile calendaristice. Anterior nu era specificată perioada de 180 zile.

Potrivit noii redacții a pct. 12, persoanelor care activează în baza contractului individual de muncă pe o perioada ce nu depăşeşte un an, inclusiv celor angajate la lucrări sezoniere şi şomerilor, certificatul de concediu medical se eliberează pentru o perioadă de până la 30 zile calendaristice în perioada de acţiune a contractului şi, respectiv, în perioada de acordare a ajutorului de şomaj. În caz de pierdere a capacităţii de muncă pe motiv de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică certificatul de concediu medical poate fi eliberat pentru o perioadă ce depăşeşte 30 zile calendaristice, dar nu mai mult decât până la expirarea contractului individual de muncă.

Totodată conform modificărilor de la pct. 42, pentru eliberarea certificatul pentru concediu de maternitate nu va fi nevoie de decizia Consiliului Medical Consultativ.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data de 24 iulie 2015, data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...