37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! A fost modificat și completat Regulamentul privind restituirea TVA

Important! A fost modificat și completat Regulamentul privind restituirea TVA

26.12.20164.184 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1392 din 22.12.2016, a fost modificat și completat Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013.

Aceste modificări au fost efectuate în scopul aducerii în concordanţă a Regulamentului menţionat cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 modificate şi completate prin Legea nr.71 din 12 aprilie 2015.

După intrarea în vigoare a Legii nominalizate, art. 1011 din Codul fiscal a fost completat cu un alineat nou (11), care prevede, că agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei T.V.A. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producţie care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale.

Respectiv, punctul 2 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, la rândul său a fost completat cu un alineat nou, potrivit căruia, subiecţii impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situaţiile prevăzute de articolul 1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) începînd cu 1 mai 2015.

De asemenea, prin acelaşi act legislativ, art. 104 din Codul fiscal, a fost completat cu lit.b1), care prevede aplicarea cotei „zero" a TVA la livrarea biomasa lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde.

Prin urmare, conform noului cuprins al alineatului 3 de la punctul 2 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, subiecţii impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situaţiile prevăzute de articolul 101 alineatul (5) din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu art.104 lit. a), b), b1), f), g), h) şi i) din Codul fiscal şi art.4 alin.(13) din Legea nr.1417-III din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal. Respectiv, acest alineat a fost completat cu lit. b1).

Totodată, au fost abrogate alineatele 8 și 9 de la punctul 2, care prevedea că subiecţii impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situaţiile prevăzute de articolul 8 alineatul (6) din Legea nr. 8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" și articolul 5 alineatul (3) din Legea nr. 178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".

Modificări a suferit și punctul 13 alineat 2) din regulament. Astfel, cererea de restituire a TVA, cu excepţia cazurilor de restituire a TVA solicitată în temeiul art.1011, 1012 şi 1013 din Codul fiscal, este examinată şi pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea controlului tematic, dacă subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA de cel puţin două ori. Anterior, condiția era că subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA de cel puţin două ori și de la data ultimei restituiri TVA a trecut cel mult 1 an calendaristic.

De asemenea, a fost modificat și punctul 19. Prin urmare, cu excepţia cazurilor de restituire a TVA în baza articolului 1012 din Codul fiscal, restituirea sumei TVA se efectuează în termen de 45 de zile din data depunerii cererii de restituire. 30 de zile (anterior - 37 zile) din acest termen sînt destinate pentru efectuarea controlului şi adoptarea deciziei de restituire, care include şi termenul specificat la art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, iar 7 zile - pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat (anterior nu se menționa despre aceste 7 zile). Totodată, punctul 19 a fost completat la final cu următoarea propoziție: „În cazul solicitării restituirii pentru perioada fiscală pentru care nu a expirat termenul de prezentare a Declaraţiei privind TVA, termenul de restituire se calculează din data expirării termenului de prezentare a Declaraţiei".

Modificări a suferit și punctul 32 din regulament. Acest punct enumeră actele ce sunt necesare în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate de subiecţii impozabili.

Prezenta hotărâre a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 22 decembrie 2016 și intră în vigoare la data publicării.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1392 din 22.12.2016, a fost modificat și completat Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013.

Aceste modificări au fost efectuate în scopul aducerii în concordanţă a Regulamentului menţionat cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 modificate şi completate prin Legea nr.71 din 12 aprilie 2015.

După intrarea în vigoare a Legii nominalizate, art. 1011 din Codul fiscal a fost completat cu un alineat nou (11), care prevede, că agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei T.V.A. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producţie care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale.

Respectiv, punctul 2 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, la rândul său a fost completat cu un alineat nou, potrivit căruia, subiecţii impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situaţiile prevăzute de articolul 1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) începînd cu 1 mai 2015.

De asemenea, prin acelaşi act legislativ, art. 104 din Codul fiscal, a fost completat cu lit.b1), care prevede aplicarea cotei „zero" a TVA la livrarea biomasa lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde.

Prin urmare, conform noului cuprins al alineatului 3 de la punctul 2 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, subiecţii impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situaţiile prevăzute de articolul 101 alineatul (5) din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu art.104 lit. a), b), b1), f), g), h) şi i) din Codul fiscal şi art.4 alin.(13) din Legea nr.1417-III din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal. Respectiv, acest alineat a fost completat cu lit. b1).

Totodată, au fost abrogate alineatele 8 și 9 de la punctul 2, care prevedea că subiecţii impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situaţiile prevăzute de articolul 8 alineatul (6) din Legea nr. 8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" și articolul 5 alineatul (3) din Legea nr. 178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti".

Modificări a suferit și punctul 13 alineat 2) din regulament. Astfel, cererea de restituire a TVA, cu excepţia cazurilor de restituire a TVA solicitată în temeiul art.1011, 1012 şi 1013 din Codul fiscal, este examinată şi pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea controlului tematic, dacă subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA de cel puţin două ori. Anterior, condiția era că subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA de cel puţin două ori și de la data ultimei restituiri TVA a trecut cel mult 1 an calendaristic.

De asemenea, a fost modificat și punctul 19. Prin urmare, cu excepţia cazurilor de restituire a TVA în baza articolului 1012 din Codul fiscal, restituirea sumei TVA se efectuează în termen de 45 de zile din data depunerii cererii de restituire. 30 de zile (anterior - 37 zile) din acest termen sînt destinate pentru efectuarea controlului şi adoptarea deciziei de restituire, care include şi termenul specificat la art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, iar 7 zile - pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat (anterior nu se menționa despre aceste 7 zile). Totodată, punctul 19 a fost completat la final cu următoarea propoziție: „În cazul solicitării restituirii pentru perioada fiscală pentru care nu a expirat termenul de prezentare a Declaraţiei privind TVA, termenul de restituire se calculează din data expirării termenului de prezentare a Declaraţiei".

Modificări a suferit și punctul 32 din regulament. Acest punct enumeră actele ce sunt necesare în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate de subiecţii impozabili.

Prezenta hotărâre a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 22 decembrie 2016 și intră în vigoare la data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...