37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Important! A fost aprobat formularului tipizat a Calculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15)

Important! A fost aprobat formularului tipizat a Calculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15)

19.06.201511.191 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficiat de astăzi, 19 iunie, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 495 din 10.06.2015, privind aprobarea formularului tipizat a Calculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15), instrucţiunea privind modul de completare a acesteia, precum și codurile înlesnirilor acordate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar.

Acest formular a fost aprobat întru simplificarea procedurii de declarare de către contribuabili a obligațiilor ce țin de impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar și va substitui 3 formulare ale dărilor de seamă aferente acestora existente anterior (Forma BIJ 1, Forma BIJ 13, Forma FUNJ 13).

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15) se va prezenta începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2015, până la data de 25 iulie 2015, de către contribuabilii - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în conformitate cu prevederile art.277 din Codul fiscal, care dispun de obiecte impozabile în conformitate cu art.278 al CF şi anexa nr. 1 şi 2 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, şi au obligaţii de prezentare a Calculului în conformitate cu art. 2811, art. 4 alin. (7) lit. a) şi alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

Totodată, acest formular se va prezenta și de către contribuabilii care beneficiază de înlesniri la plata acestui impozit în corespundere cu art. 283 şi 284 din CF şi suma către plată este egală cu zero. Contribuabilii care nu dispun de obiecte ale impunerii, nu vor prezenta acest calcul.

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15) prezentat pentru perioada fiscală a anului 2015, se va considera dare de seamă corectată pentru: „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-1)", „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-13)", „Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-13)", prezentate pentru anul 2015.

În cazul în care pentru subiectul impunerii, bunul imobiliar a apărut/ a încetat existenţa în cursul anului, acesta are obligaţia de a calcula impozitul pe bunurile imobiliare, ce urmează a fi achitat la bugetul respectiv, în următorul mod. Iniţial se determină suma calculată a impozitului pe bunurile imobiliare pentru întregul an calendaristic (cota concretă şi/sau cota fixă a impozitului se înmulţeşte cu baza impozabilă (valoarea estimată/ valoarea contabilă sau suprafaţa) a bunului imobiliar). Ulterior rezultatul obţinut se împarte la numărul de zile calendaristice în acest an (365 sau 366 de zile) şi se înmulţeşte cu numărul de zile din cursul anului calendaristic, în care subiectul deţine dreptul de proprietate, de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de astăzi, 19 iunie, data publicării. Totodată, se abrogă Ordinul IFPS nr. 751 din 03.06.2013 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată şi impozitul funciar și Ordinul IFPS nr. 34 din 21.02.2005 cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe impozitul privat, dividende şi pe impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare.

În Monitorul Oficiat de astăzi, 19 iunie, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 495 din 10.06.2015, privind aprobarea formularului tipizat a Calculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15), instrucţiunea privind modul de completare a acesteia, precum și codurile înlesnirilor acordate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar.

Acest formular a fost aprobat întru simplificarea procedurii de declarare de către contribuabili a obligațiilor ce țin de impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar și va substitui 3 formulare ale dărilor de seamă aferente acestora existente anterior (Forma BIJ 1, Forma BIJ 13, Forma FUNJ 13).

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15) se va prezenta începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2015, până la data de 25 iulie 2015, de către contribuabilii - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în conformitate cu prevederile art.277 din Codul fiscal, care dispun de obiecte impozabile în conformitate cu art.278 al CF şi anexa nr. 1 şi 2 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, şi au obligaţii de prezentare a Calculului în conformitate cu art. 2811, art. 4 alin. (7) lit. a) şi alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

Totodată, acest formular se va prezenta și de către contribuabilii care beneficiază de înlesniri la plata acestui impozit în corespundere cu art. 283 şi 284 din CF şi suma către plată este egală cu zero. Contribuabilii care nu dispun de obiecte ale impunerii, nu vor prezenta acest calcul.

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15) prezentat pentru perioada fiscală a anului 2015, se va considera dare de seamă corectată pentru: „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-1)", „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-13)", „Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-13)", prezentate pentru anul 2015.

În cazul în care pentru subiectul impunerii, bunul imobiliar a apărut/ a încetat existenţa în cursul anului, acesta are obligaţia de a calcula impozitul pe bunurile imobiliare, ce urmează a fi achitat la bugetul respectiv, în următorul mod. Iniţial se determină suma calculată a impozitului pe bunurile imobiliare pentru întregul an calendaristic (cota concretă şi/sau cota fixă a impozitului se înmulţeşte cu baza impozabilă (valoarea estimată/ valoarea contabilă sau suprafaţa) a bunului imobiliar). Ulterior rezultatul obţinut se împarte la numărul de zile calendaristice în acest an (365 sau 366 de zile) şi se înmulţeşte cu numărul de zile din cursul anului calendaristic, în care subiectul deţine dreptul de proprietate, de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie.

Prezentul ordin intră în vigoare la data de astăzi, 19 iunie, data publicării. Totodată, se abrogă Ordinul IFPS nr. 751 din 03.06.2013 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată şi impozitul funciar și Ordinul IFPS nr. 34 din 21.02.2005 cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe impozitul privat, dividende şi pe impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...