37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   IFPS va permite trecerea în cont a TVA în lipsa originalului facturii fiscale

IFPS va permite trecerea în cont a TVA în lipsa originalului facturii fiscale

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind restabilirea exemplarelor facturii fiscale în cazul pierderii acestora

Scrisoarea IFPS nr. (26-08/2-02/1/7372)65 din 26.11.2010

 

Cu referinţă la cazurile de pierdere de către furnizor sau cumpărător a exemplarelor facturii fiscale eliberate pentru livrările impozabile cu TVA, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat indică asupra următoarelor.

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.

În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, potrivit art.43 alin.(6) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007, conducătorul entităţii este obligat să le restabilească în termen de pînă la 2 luni, începînd cu data constatării faptului respectiv.

Reieşind din prevederile legislative menţionate, în cazul necesităţii restabilirii exemplarului facturii fiscale care urmează a fi arhivat la cumpărător, de pe originalul exemplarului facturii fiscale ce a rămas la furnizorul mărfurilor (serviciilor) care a eliberat factura fiscală pierdută, se va face o copie. Pe copia în cauză furnizorul trebuie să aplice ştampila sa, cu înscrierea menţiunii - „în schimbul exemplarului eliberat anterior”. După aceasta, copia urmează să fie autentificată notarial.

Copia exemplarului facturii fiscale perfectată în modul expus, în temeiul art.102 al Codului fiscal, acordă subiectului impozabil dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate.

Restabilirea exemplarului facturii fiscale care urmează a fi arhivat la furnizor, eliberarea cărui atrage după sine calcularea TVA pe livrarea efectuată de către subiectul impozabil, se va efectua analogic procedurii expuse în situaţia restabilirii de către cumpărător a exemplarului său, doar ca copia se va perfecta de pe originalul exemplarului cumpărătorului. Pe copia în cauză cumpărătorul trebuie să aplice ştampila sa, cu înscrierea menţiunii - „în schimbul exemplarului furnizorului”.

În legătură cu cele expuse, se abrogă Circulara Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.(17-2/2-02/1-8561)-55 din 17.12.2009.

 

Şef al Inspectoratului                                    Nicolae Platon

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Ca de obicei, fiscul ceva face, apoi se gindeste.
    Cum se spune mai bine mai tirziu de cit deloc

  2. Veronika spune:

    URAA !!! a ajuns si la FISC ca asta este viata unde se poate intimpla orice, de ce sa pedipsim si nu sa cautam cum putem corecta greseli.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...