37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   IFPS explică modalitatea aplicării TVA la livrarea cu titlul gratuit a bunurilor în scopuri promoţionale, aplicarea cotei 0 în cadrul proiectelor investiţionale din contul granturilor şi momentul achitării TVA la importul serviciilor începînd cu anul 2010

IFPS explică modalitatea aplicării TVA la livrarea cu titlul gratuit a bunurilor în scopuri promoţionale, aplicarea cotei 0 în cadrul proiectelor investiţionale din contul granturilor şi momentul achitării TVA la importul serviciilor începînd cu anul 2010

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cu privire la modificările operate în Titlul III al Codului fiscal prin Legea nr.108-XVIII din 17.12.2009

13 02 2010 Nr. (26-2/2-02/1- 754) 14

În legătură cu modificările şi completările operate în Codul fiscal prin Legea nr.108-XVIII din 17.12.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.193-196/609 din 29.12.2009), în vigoare din 1 ianuarie 2010, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoştinţă următoarele.

1. Potrivit art.95 alin.(2) al Codului fiscal sînt stabilite tranzacţiile care nu constituie obiecte impozabile cu TVA:

a) livrarea mărfurilor, serviciilor efectuata în interiorul zonei economice libere;

b) venitul sub forma de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing;

c) livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime de 0,1% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare;

d) transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic.

Concomitent, conform prevederilor literei c) alin.(2) din articolul menţionat, pentru livrările de mărfuri şi servicii, efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA doar valoarea acestora în mărime de 0,1% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează aceste livrări.

Aceasta prevedere se răsfrînge asupra valorii anuale a livrărilor de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor.

Astfel, în scopul aprecierii indicatorului ce caracterizează venitul din vînzări obţinut în anul precedent urmează de a se conduce de indicatorul specificat în contul contabil 611 „Venitul din vînzări”. 

Totodată, la subiecţii impunerii care n-au înregistrat (obţinut) venit din vînzări pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează livrări de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, inclusiv la subiecţii înregistraţi în anul în care sunt efectuate livrările în cauză, livrări de acest gen, ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA nu v-or exista.

Respectiv, în aceste cazuri toate livrările efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate si/sau de promovare a vînzărilor, de către subiecţii menţionaţi, în temeiul art.93 alin.(6), se vor impune cu TVA pe principii generale.

Valoarea impozabilă a livrărilor în cauză se va determina în conformitate cu prevederile stabilite în art.97 alin.(4) si art.99 alin.(4) al Codului fiscal.

Sumele TVA aferente valorilor materiale, serviciilor procurate legate de  mărfurile şi serviciile transmise cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în volum ce nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA se vor trece în cont în conformitate cu prevederile art.102 al Codului fiscal, cu condiţia că aceste acţiuni se referă la publicitatea şi/sau promovarea vînzărilor impozabile.

La fel, sumele TVA pe procurări de valori materiale şi servicii aferente livrărilor de mărfuri şi servicii, efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime ce depăşeşte 0,1% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează aceste livrări, în condiţiile acţiunii prevederilor art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se trec în cont, indiferent de faptul dacă subiectul impunerii desfăşoară activitate scutită sau impozabilă cu TVA.

Operaţiunile de transmitere a mărfurilor, serviciilor cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în volum ce nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA nu se vor reflecta în declaraţiile privind TVA.

Pe livrările cu titlu gratuit efectuate în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor care constituie obiect impozabil cu TVA, urmează de menţionat că în condiţiile acţiunii prevederilor art.117 din Codul fiscal, facturile fiscale nu se eliberează beneficiarilor, dat fiind faptul că în situaţia respectivă lipseşte cumpărătorul.

2. Conform alineatului (4) al articolului 101 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.108-XVIII din 17.12.2009, începînd cu 01.01.2010, subiecţii impozabili care importă servicii achită T.V.A. la data prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului.

În condiţiile acţiunii prevederilor art.20 alin.(4) din Legea Contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 pentru operaţiunile de import a serviciilor, drept care confirmă prestarea serviciilor pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.

Pentru serviciile de import ce au fost prestate pînă la 01.01.2010, dar pentru care achitarea pînă la data menţionată n-a fost efectuata, obligaţiunea achitării TVA se determină în baza prevederilor art.115 alin.(2) din Codul fiscal, adică la data efectuării plăţii nerezidentului.

La serviciile de import beneficiate după 1 ianuarie 2010 pentru care achitarea cu nerezidentul a avut loc pînă la data de 1 ianuarie 2010 onorarea obligaţiei de achitare a TVA la buget a fost necesara pînă la această dată. 

3. Redacţia articolului 104 din Codul fiscal a suferit modificări.

Astfel începînd cu 1 ianuarie 2010 TVA cota zero a TVA se va aplica la energia electrică, energia termică şi apa caldă destinate populaţiei, livrată subiectului în a cărui gestiune se află bunurile imobiliare cu destinaţie locativă ale populaţiei.

În cazul bunurilor imobiliare cu destinaţie diferită de cea locativă taxa pe valoarea adăugată la energia electrică, energia termică şi apa caldă se va aplica la cota standard.  

De asemenea începînd cu 1 ianuarie 2010 s-a modificat regimul fiscal la mărfurile şi serviciile destinate proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.

Începînd cu această dată ele se impun cu TVA la cota zero.

Dat fiind faptul modificării regimului fiscal pe livrările menţionate, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data de 1 ianuarie 2010 urmează de a se conduce de prevederile articolului 108 (5) din Codul fiscal în vederea aprecierii regimului fiscal.

Astfel, la primirea pînă la 1 ianuarie 2010 a plăţii prealabile pentru mărfurile, serviciile, care anterior în baza articolului 103 alin.(1) pct.25) din Codul fiscal erau scutite de TVA cu livrarea ulterioară a lor după această dată, valoarea livrării în mărimea avansului primit va constitui livrare scutită de taxa pe valoarea adăugată.

Totodată, întru evitarea situaţiilor de stopare a activităţilor în cadrul proiectelor  investiţionale, finanţate din contul granturilor şi creditelor, pînă la aducerea în concordanţă a  prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1357 din 06.12.2007 cu noul regim fiscal aplicabil, în condiţiile acţiunii prevederilor art.104 lit.c1) liniuţa a doua din Codul fiscal, cota zero a TVA se va aplica pe livrările de mărfuri servicii în adresa proiectelor, specificate în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27.03.03.

 

Comentarii

 1. negara ghenadie spune:

  „Sumele TVA aferente valorilor materiale, serviciilor procurate legate de mărfurile şi serviciile transmise cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în volum ce nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA se vor trece în cont în conformitate cu prevederile art.102 al Codului fiscal, cu condiţia că aceste acţiuni se referă la publicitatea şi/sau promovarea vînzărilor impozabile.”
  asistem la unele inventii ale fiscului natal referitor trecerea in cont a tva-ului, care nu se pupa nici in ruptul capului cu prevederile art. 102 CF al RM
  mai mult decit atit, fiscu scrie mai jos: „Operaţiunile de transmitere a mărfurilor, serviciilor cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în volum ce nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA nu se vor reflecta în declaraţiile privind TVA.” Astfel, pentru prima data in istoria titlului III al CF al RM, IFPS permite trecerea in cont nu pentru livrarile impozabile. URA.

 2. negara ghenadie spune:

  fiscu ar da dovada de mai multa abilitate, daca si-ar expune pozitia in privinta a ceia ce inseamna „livrare cu titlu gratuit in cadrul promovarii vinzarilor”, intrucit, spre deosebire de alte coduri fiscale, o simpla degustare, sau o raspindire de tiparituri nu prezinta nici un interes patrimonial pentru beneficiar (nu se poate sesiza transmiterea cu titlu gratuit), spre deosebire de un suvenir sau un cadou, desi si acesta poate fi deja inclus in pretul produsului spre vinzare.
  Bafta, sau cum spun promoutorii: BTL reusit

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...