37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997

Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997

28.01.2016507 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentul proiect de lege a fost elaborat în scopul extinderii pînă în perioada fiscală 2021 a facilităților fiscale pentru companiile din industria tehnologiei informației (IT).

În prezent, conform CAEM rev.2, companiile IT care practică activităţi legate de analiza, proiectarea şi programarea sistemelor informaţionale pregătite spre utilizare, precum și producerea de programe la comandă beneficiază de anumite stimulente fiscale, precum:

  • menţinerea nivelului fix al contribuţiilor de asigurări sociale datorate la nivel de angajator (prin limitarea bazei lunare fixe la două salarii medii prognozate pe economie pentru fiecare an);
  • plafonarea veniturilor salariale impozabile lunar ale angajaţilor IT calificaţi la două salarii medii lunare prognozate pe economie pentru fiecare an.

Totodată, companiile IT achită impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător la nivelul aplicabil întregii economii (12%).

Este de menționat, că facilitățile în cauză au fost ajustate în anul 2012, după o perioada de 6 ani (2005-2011), în care companiile IT au beneficiat de facilități mai extinse, inclusiv scutirea integrală de la plata impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.

Subliniem faptul că introducerea facilităţilor a avut un impact decisiv asupra creșterii industriei tehnologiei informației. Exporturile industriei IT au crescut impresionant în perioada anilor 2005-2014 de la 4 mil. la 71 mil. dolari SUA. Companiile multinaţionale au intrat pe piaţa IT din Moldova, angajează personal, investesc şi contribuie la dezvoltarea industriei IT cu cunoştinţe şi standarde înalte de cultură corporativă (de ex. Cedacri International (Italia), Technosoft (Olanda), Gilat (Israel)). Dezvoltarea industriei IT din Moldova, în condiţiile impactului negativ al crizei economice mondiale, a avut un trend continuu ascendent. De asemenea, stimulentele fiscale au redus fenomenul „salariilor în plic", salariul mediu din sectorul J62 (conform CAEM Rev.2) ajungînd pînă la 10585,3 lei în 2014, fiind cu 60% mai mare decît salariul mediu pe economie pentru această perioadă.

Însă, în conformitate cu prevederile articolului 24, alineatul (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164 - XIII din 24 aprilie 1997, stimulentele fiscale pentru industria IT expiră în anul 2016, ceea ce creează o incertitudine pentru mediul de afaceri în domeniul IT și perspectiva migrării afacerilor în țările vecine.

Neprelungirea perioadei de aplicare a facilităților fiscale pentru companii IT va avea efecte distructive atît pentru industria IT, cît și pentru economia națională per ansamblu, manifestate prin:

  • scăderea competitivității companiilor IT locale;
  • atractivitate investițională scăzută;
  • închiderea afacerilor în domeniul IT și/sau migrarea acestora în țările vecine;
  • creșterea segmentului economiei „gri" în domeniul IT;
  • scăderea semnificativă a acumulărilor la buget din impozite, taxe și contribuții achitate de către companiile IT și angajații acestora;
  • scăderea calității serviciilor IT pe piața locală;
  • emigrarea specialiștilor IT calificați.

Ţinem să menţionăm că în cazul în care Moldova renunţă la susţinerea industriei IT prin anularea facilităţilor pentru programatori, cele mai distructive efecte pentru companiile IT autohtone va determina emigrarea specialiştilor IT către companiile concurente ale acestora peste hotare. De asemenea, unele din aceste companii, în vederea optimizării cheltuielilor la nivel de grup, vor fi puse în situaţia de a redirecţiona angajaţii din Moldova în alte filiale sau subdiviziuni din străinătate în care mediul fiscal este mai favorabil. Ţările vecine (România, Ucraina), de asemenea, susţin prin măsuri fiscale industria IT, acordînd companiilor IT facilităţi fiscale, inclusiv la plata impozitului pe venit aferent salariilor achitate programatorilor.

Totodată, accentuăm faptul că scopul proiectului de lege propus este unul distinct de cel urmărit de proiectul de lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informației, care urmărește crearea condițiilor facilitare doar pentru rezidenții parcurilor neacoperind restul companiilor care vor dori să activeze în condiții economice generale. Anume pentru aceste companii urmează să fie menținut mediul fiscal favorabil pentru dezvoltarea afacerilor competitive în domeniul IT.

În contextul celor expuse, considerăm imperativă promovarea proiectului de lege în cauză și extinderea facilităților fiscale pentru companii IT pe o perioadă suplimentară de 5 ani, pînă în anul 2021 inclusiv.

Persoane responsabile
Veronica Stratan , (+373 22) 251 162, veronica.stratan@mtic.gov.md

Data limită pentru comentarii: 19.02.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...