37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   HG privind acordarea suportului financiar producătorilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor calamităţilor naturale, înregistrate în anul 2016

HG privind acordarea suportului financiar producătorilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor calamităţilor naturale, înregistrate în anul 2016

24.10.2016245 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Hotărîrii Guvernului este elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în scopul diminuării consecințelor calamităților naturale, care au fost înregistrate în anul 2016.

În perioada 26-27 aprilie 2016 în unele raioane de Nord au fost înregistrate temperaturi joase sub nivelul de rezistență biologică, care au provocat prejudicii considerabile sectorului agricol, în special recoltei de fructe.

Întru evaluarea prejudiciilor cauzate de înghețuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a întreprins următoarele acțiuni:

  • prin scrisoarea nr. 15/2-268 din 10.05.2016 a solicitat Direcțiilor raionale Agricultură și Alimentație (DRAA) informația primară realizată în comun cu reprezentanții Serviciului Protecție Civilă și Stări Excepționale (SPCSE);
  • a întreprins vizite de documentare în teritoriu;
  • reieșind din faptul că înghețurile s-au produs în perioada de înflorire, iar determinarea mărimii gradului de afectare a recoltei poate fi efectuat după formarea fructului, pe data de 16.06.2016 în baza Ordinului nr. 131 au fost instituite Comisii de documentare a mărimii pagubelor rezultate de la înghețuri. În componența Comisiilor au fost incluși reprezentanții Ministerului, Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Industria Alimentară, Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
  • în baza informației prezentate de DRAA și SPCSE, precum și datele Comisiilor de documentare, Ministerul a evaluat prejudiciile cauzate de calamitățile naturale:
    - înghețurile tîrzii de primăvară, înregistrate în zilele de 26 și 27 aprilie curent, au compromis esențial recolta de fructe în raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Glodeni, Ocnița, Rîșcani și, parțial, Soroca;
    - suprafața totală de livezi afectate de înghețuri constituie 6424,82 ha, recolta compromisă este aproximativ de 62 mii tone, valoarea producției de fructe compromise constituie aproximativ 207189197 lei. Valoarea a fost calculată, conform metodologiei DaLa (Damage and Loss Assessment in the Agricultural Sector), elaborată de Banca Mondială, reieșind din suprafața afectată, recolta medie pe fiecare specie pomicolă și formă de organizare juridică (S.A., S.R.L., G.Ț.) și prețul comparabil pe anul 2015, prezentate de Biroul Național de Statistică pentru perioada anilor 2013-2015;
    - gradul de afectare a recoltei de fructe a variat în limitele 30...100 % în funcție de locul de amplasare a plantațiilor de livezi, specia pomicolă și durata de timp în care s-au menținut a temperaturile joase.

Se propune aprobarea unui Regulament prin care se stabileşte cerințele față de persoanele care pot solicita acordarea suportului financiar și procedura de acordare a acestui suport.

În contextul celor menționate, Ministerul solicită susținerea proiectului înaintat, reiterînd faptul că o astfel de intervenție va conduce la remedierea stării economico-financiare a producătorilor agricoli, care are tendința de a se înrăutăți urmare a efectuării cheltuielilor de întreținere a plantațiilor pomicole într-o stare fitosanitară bună, pe întreaga perioadă de vegetație, fără a căpăta un beneficiu din comercializarea producției, pentru acoperirea cheltuielilor suportate.

Persoane responsabile
Sarban Vasile

Data limită pentru comentarii: 10.11.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...