37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Guvernul nu susține acordarea facilităților fiscale pentru farmaciile din mediul rural

Guvernul nu susține acordarea facilităților fiscale pentru farmaciile din mediul rural

28.03.2018875 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Recent, în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege, elaborat de un grup de deputați, prin care se propunea ca farmaciilor ce activează în mediul rural să le fie acordate unele facilități sub formă de scutire de unele taxe locale.

În ședința de astăzi a cabinetului de miniștri,  urmează a fi examinat proiectul de lege cu privire la completarea articolului 295 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.66 din 1 martie 2018).

Potrivit miniștrilor, obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termen mediu, ca parte componentă a Cadrului bugetar pe termen mediu, sînt bazate pe un sistem de impozitare echitabil şi pe principii generale de impozitare, fără extinderea facilităţilor fiscale.

Concomitent, acestea urmăresc asigurarea susținerii din partea statului prin alte mecanisme, întrucît experiența țărilor Uniunii Europene atestă că scutirile şi reducerile de la plata taxelor şi impozitelor, anularea penalităţilor şi majorărilor de întîrziere la plata obligaţiilor către stat sînt, de regulă, mai nocive pentru economia de piaţă decît cele sub forma cheltuielilor bugetare (subvenţii, subsidii).

Guvernul consideră că, realizarea propunerii privind scutirea de la plata taxei pentru amenajarea teritoriului şi a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii a farmaciilor care activează în mediul rural (sate) va atrage după sine încălcarea prevederilor articolului 6 alineatul (8) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, în care este stipulat principiul echității fiscale care prevede tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice ce activează în condiţii similare în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale.

De asemenea, se reiterează că orice facilitate fiscală se acordă în scopul realizării unor obiective determinate şi pe un termen limitat, pentru atingerea scopului scontat.

Asumarea de către stat a obligaţiei de scutire de la plata taxei pentru amenajarea teritoriului şi a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii a farmaciilor care activează în mediul rural (sate), reprezintă o practică periculoasă din punctul de vedere al pierderilor de venituri ce pot fi suportate de către autorităţile administraţiei publice locale.

În temeiul articolul 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la articolul 295 din Codul fiscal.

Totodată legislativul menționează că, autoritățile administraţiei publice locale ar putea să susțină, fie prin scutirea de taxele locale, fie prin stabilirea unor cote mai puțin împovărătoare ale acestora, dezvoltarea farmaciilor din mediul rural.

Fiecare unitate administrativ-teritorială se diferențiază după nivelul de dezvoltare socio-economică și numărul de locuitori. Avînd în vedere că descentralizarea este un proces perpetuu, care implică consolidarea bazei de venituri locale proprii și edificarea unei autonomii financiare veritabile a unităților administrativ- teritoriale, se impune necesitatea continuării practicii prin care autoritățile administrației publice locale decid asupra acordării unor scutiri în plus pentru subiecții impunerii.

Adițional, se consideră oportună identificarea altor soluţii decît cele de natură fiscală în vederea asigurării dezvoltării activităţii economice a farmaciilor care activează în mediul rural.

În contextul celor expuse mai sus, proiectul în cauză nu poate fi susținut.

Recent, în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege, elaborat de un grup de deputați, prin care se propunea ca farmaciilor ce activează în mediul rural să le fie acordate unele facilități sub formă de scutire de unele taxe locale.

În ședința de astăzi a cabinetului de miniștri,  urmează a fi examinat proiectul de lege cu privire la completarea articolului 295 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.66 din 1 martie 2018).

Potrivit miniștrilor, obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termen mediu, ca parte componentă a Cadrului bugetar pe termen mediu, sînt bazate pe un sistem de impozitare echitabil şi pe principii generale de impozitare, fără extinderea facilităţilor fiscale.

Concomitent, acestea urmăresc asigurarea susținerii din partea statului prin alte mecanisme, întrucît experiența țărilor Uniunii Europene atestă că scutirile şi reducerile de la plata taxelor şi impozitelor, anularea penalităţilor şi majorărilor de întîrziere la plata obligaţiilor către stat sînt, de regulă, mai nocive pentru economia de piaţă decît cele sub forma cheltuielilor bugetare (subvenţii, subsidii).

Guvernul consideră că, realizarea propunerii privind scutirea de la plata taxei pentru amenajarea teritoriului şi a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii a farmaciilor care activează în mediul rural (sate) va atrage după sine încălcarea prevederilor articolului 6 alineatul (8) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, în care este stipulat principiul echității fiscale care prevede tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice ce activează în condiţii similare în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale.

De asemenea, se reiterează că orice facilitate fiscală se acordă în scopul realizării unor obiective determinate şi pe un termen limitat, pentru atingerea scopului scontat.

Asumarea de către stat a obligaţiei de scutire de la plata taxei pentru amenajarea teritoriului şi a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii a farmaciilor care activează în mediul rural (sate), reprezintă o practică periculoasă din punctul de vedere al pierderilor de venituri ce pot fi suportate de către autorităţile administraţiei publice locale.

În temeiul articolul 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la articolul 295 din Codul fiscal.

Totodată legislativul menționează că, autoritățile administraţiei publice locale ar putea să susțină, fie prin scutirea de taxele locale, fie prin stabilirea unor cote mai puțin împovărătoare ale acestora, dezvoltarea farmaciilor din mediul rural.

Fiecare unitate administrativ-teritorială se diferențiază după nivelul de dezvoltare socio-economică și numărul de locuitori. Avînd în vedere că descentralizarea este un proces perpetuu, care implică consolidarea bazei de venituri locale proprii și edificarea unei autonomii financiare veritabile a unităților administrativ- teritoriale, se impune necesitatea continuării practicii prin care autoritățile administrației publice locale decid asupra acordării unor scutiri în plus pentru subiecții impunerii.

Adițional, se consideră oportună identificarea altor soluţii decît cele de natură fiscală în vederea asigurării dezvoltării activităţii economice a farmaciilor care activează în mediul rural.

În contextul celor expuse mai sus, proiectul în cauză nu poate fi susținut.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...