37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Guvernul şi-a asumat prin răspunderea în faţa Parlamentului un pachet de şapte legi

Guvernul şi-a asumat prin răspunderea în faţa Parlamentului un pachet de şapte legi

27.09.2016946 views Ministerul Finanțelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Guvernul şi-a asumat prin răspunderea în faţa Parlamentului un pachet de şapte legi. Două dintre proiectele asumate în şedinţa specială din 26 septembrie a Executivului vizează domeniul financiar. Este vorba de rectificările aduse la Legea bugetului de stat pentru 2016 care prevăd o ajustare a principalilor indicatori bugetari la prognozele macroeconomice actualizate şi iau în consideraţie evoluţiile economice actuale.

„Bugetul rectificat pentru anul curent a păstrat intactă componenta socială, acest lucru este foarte important. Mai mult decât atât, am reuşit să identificăm posibilităţi de majorare a alocaţiilor  pentru prestaţiile sociale. Cred că cele 84,8 mil. lei pe care i-am inclus suplimentar la transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat vor permite o mai bună protecţie a persoanelor vulnerabile. Or, banii respectivi sunt destinaţi pentru ajutorul social şi compensaţiile sociale în perioada rece a anului", a declarat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu.

Potrivit rectificărilor operate la Legea bugetului de stat pentru 2016, veniturile şi cheltuielile totale sunt reduse în volume echivalente a câte 2 065,8 mil. lei, ceea ce constituie circa 1,56% din PIB. Astfel, parametrii revizuiţi prevăd venituri totale în sumă de 29 313,1 mil. lei şi cheltuieli de 33 495,9 mil. lei. Deficitul rezultat este de 4 182,8 mil. lei (3,15% din PIB) şi corespunde cu nivelul aprobat iniţial. Reducerea cheltuielilor curente şi capitale au fost consultate cu autorităţile publice centrale şi nu vor avea un impact negativ asupra funcţionalităţii instituţiilor bugetare.

Al doilea document asumat stabileşte condiţiile executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor derivate din garanţiile de stat din 17 noiembrie 2014 şi din 1 aprilie 2015 prin care sunt acoperite sumele creditelor de urgenţă eliberate băncilor comerciale de către Banca Naţională a Moldovei.

Astfel, Ministerul Finanţelor va emite  valori mobiliare de stat (VMS) în volum total de până la 13 583,7 mil. lei, cu rata efectivă a dobânzii de 5%, pe termene de până la 25 de ani. Emisia obligaţiunilor de stat este necesară pentru a asigura stabilitatea macroeconomică prin completarea activelor băncii centrale, în aşa fel încât BNM să dispună de capacităţile financiare necesare pentru intervenţie şi aplicarea instrumentelor de stabilizare a pieţei monetare.

Pe durata termenului obligaţiunilor, profitul BNM transferat la Ministerul de Finanţe va fi direcţionat exclusiv pentru stingerea obligaţiilor înainte de scadenţă, în primul rând fiind stinse obligaţiile cu cel mai mare termen şi cea mai mare rată a dobânzii. Totodată, lichidatorii celor trei bănci vor prezenta lunar Ministerului Finanţelor un raport privind procesul de valorificare a activelor.

Emisia de obligaţiuni de stat pentru creditul de urgenţă este o obligaţie legală a Guvernului, este aşteptată de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova şi reprezintă o precondiţie a Fondului Monetar Internaţional.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...