37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Guvernul a susținut proiectul de lege ce prevede crearea cash-bufferului

Guvernul a susținut proiectul de lege ce prevede crearea cash-bufferului

21.02.2017738 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial, Nr.50-59 din 17 februarie 2017.

Astfel, proiectul elaborat de Ministerul Finanțelor prevede majorarea bugetului de stat, la partea de venituri, de la suma aprobată de 32839162,2 mii de lei, la 33225042,2 mii lei.

De asemenea, proiectul prevede substituirea cifrei 36994768,4 mii lei la cheltuieli, cu suma de 37380648,4.

Modificările la bugetul de stat sunt determinate de necesitatea ajustării indicatorilor bugetari, reieșind din majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale.

Totodată, modificările sunt impuse de crearea unei rezerve de lichidități (cash buffer), în scopul îmbunătățirii gestionării datoriei de stat, precum și evitării presiunilor sezoniere în asigurarea surselor de finanțare pentru acoperirea deficitului bugetar, dar și pentru a reduce riscul de refinanțare a datoriei de stat și riscurile legate de disponibilitatea de lichidități.

Această operațiune este neutră din punct de vedere a costurilor și riscurilor implicate și reprezintă un «plan de continuitate a finanțării», care este pe larg utilizat și în alte țări, spre exemplu Ungaria, Turcia, etc. Rezervele de numerar rezultate din comercializarea valorilor mobiliare de stat vor fi plasate la un cont de depozit la termen la Banca Națională a Moldovei, la aceeași rată a dobânzii și aceeași maturitate, precum emise pe piața primară. 

Astfel, majorarea datoriei va avea loc doar în termeni contabili, deoarece scopul acestei operațiuni este formarea unui activ în formă de rezervă de lichidități, care însă nu va fi utilizată pentru finanțarea activităților Guvernului.

Modificarea în cauză impune majorarea soldului datoriei de stat interne, dar fără majorarea costurilor de deservire a datoriei și în limitele sustenabile ale datoriei de stat stabilite în Programul "Managementul datoriei de stat pe termen mediu pentru anii 2017-2019", precum și majorarea soldului de mijloace bănești în conturi la finele anului 2017. Proiectul de lege urmează a fi aprobat de către Parlament. 

Autorii propun majorarea volumului veniturilor bugetului de stat din contul majorării taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, care inițial au fost estimate pentru încasare la bugetele locale.

Totodată, la partea de cheltuieli, modificările sunt operate la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și la "Acțiuni generale". În acest sens, se propune diminuarea alocațiilor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor cu 350,3 mil.lei, în legătură cu repartizarea fondului rutier către autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea, pentru administrarea drumurilor publice locale de interes raional în funcție de lungimea echivalentă a acestora.

De asemenea, pentru asigurarea implementării eficiente a Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.911 din 25 iulie 2016, prin crearea Instituției publice "Centrului de Implementare a Reformelor" se propune completarea anexei nr.6, compartimentul "Cancelaria de Stat" cu instituția menționată.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...