37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Guvernul a aprobat Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensarea mijloacelor băneşti

Guvernul a aprobat Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensarea mijloacelor băneşti

10.04.2017842 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare sau restituire a mijloacelor băneşti este elaborat în scopul executării prevederilor Codului fiscal şi tratării univoce a legislaţiei privind stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare.

Proiectul va condiţiona stingerea obligaţiilor fiscale conform criteriului cronologic, va contribui la reducerea restanţelor şi excluderea calculării neîntemeiate a majorării de întârziere. De asemenea, va stabili calculul dobânzii pentru nerestituirea şi compensarea plăţii achitate în plus, precum şi va contribui la aplanarea situaţiilor litigioase şi rezolvarea lor pe cale amiabilă. Implementare Regulamentului nu necesită cheltuieli suplimentare de la buget, a menţionat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu.
Potrivit prevederilor Regulamentului, stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare se va efectua prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită. Compensarea se va efectua la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat sau la cererea contribuabilului. 
Cât priveşte persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, restituirea impozitului pe venit plătit în plus se va face în baza cererii în termenul stabilit de Codul fiscal. Restituirea se face dacă contribuabilul nu are restanţe faţă de bugetul public naţional, iar în Cazul în care are obligaţii faţă de buget, se va asigura, în mod prioritar, stingerea acestora. 
Documentul prevede că în cazul nedepunerii cererii privind restituirea mijloacelor, excedentul sumelor plătite în plus care urmează a fi restituire se lasă în contul stingerii obligaţiilor fiscale ulterioare.
Totodată, data stingerii obligaţiei fiscale prin compensare este considerată data la care Trezoreria de Stat sau trezoreriile teritoriale au executat documentele de plată. 
În scopul stingerii obligaţiei fiscale, contribuabilul va depune o cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, care va conţine:

  • data şi numărul cererii
  • denumirea sau numele contribuabilului,
  • codul fiscal al acestuia
  • adresa sa şi datele de contact
  • suma, codul clasificaţiei economice, localitatea, subdiviziunea de la care urmează a fi efectuată compensarea
  • suma corespunzător obligaţiilor fiscale restante care urmează a fi stinse sau viitoarelor obligaţii fiscale, specificată după plăţi de bază,amenzi sau majorări de întârziere
  • cuantumul total al sumei plătite în plus sau al sumei care urmează a fi restituite
  • opţiunea de restituire a mijloacelor băneşti

În cazul în care se solicită restituirea la contul bancar al contribuabilului, se vor include şi datele bancare.
La cerere se vor anexa copiile documentelor de plată, documentele ce confrimă dreptul la restituire, copia buletinului de identitate, documentul eliberat de instituţia financiară sau copia cardului bancar.
Dobânda compensării va fi calculată în raport cu suma restituită cu întârziere la contul contribuabilului sau cu suma restituită persoanei fizice în numerar.Recalcularea sau anularea majorărilor de întârziere se va efectua numai după executarea documentelor de plată prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat în adresa Trezoreriei de Stat sau trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor şi reflectării acestora în sistemele informaţionale ale administratorilor de venituri.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...