37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016

Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016

14.03.20161.724 views Ministerul Finanțelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Membrii Cabinetului de miniştri au aprobat, sâmbătă, 12 martie, a.c, proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016, elaborat de către Ministerul Finanţelor.

Noile prevederi legislative sunt orientate spre edificarea unui stat de orientare socială, în care să avem un mediu de afaceri prielnic pentru dezvoltare şi creştere economică şi să creeze mecanisme simple şi echitabile pentru persoanele fizice, asigurînd redistribuirea corectă a veniturilor şi solidaritate socială.

Setul de propuneri va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri şi nu prevede careva majorări de impozite semnificative pentru agenţii economici.

În vederea susţinerii mediului de afaceri se prevede:

 • majorarea termenului de raportare a pierderilor rezultate din desfăşurarea activităţii de întreprinzător de la 3 la 7 ani;
 • acordarea dreptului stingerii obligaţiei fiscale prin achitare prin virament şi/sau în numerar prin intermediul altor prestatori de servicii de plată;
 • acordarea dreptului agenţilor economici de a depune dările de seamă fiscale la orice organ fiscal teritorial;
 • revederea mecanismului de acordare a dreptului de eşalonare a obligaţiei fiscale;
 • excluderea obligativităţii eliberării facturii fiscale în cadrul comerţului electronic;
 • revizuirea modului de deducere a cheltuielilor la calcularea impozitului pe venit aferentă întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite, pentru un singur autoturism;
 • simplificarea modului de radiere a contribuabililor inactivi din Registrul de Stat;
 • introducerea conceptului de Proceduri simplificate de tranzit.

Măsurile cu impact pozitiv asupra bugetului prevăzute în  proiectul respectiv, care vor permite acumularea de noi resurse financiare la buget sunt:

 • ajustarea cotelor accizelor la unele categorii de mărfuri la rata inflaţiei;
 • introducerea impozitului pe avere, pentru asigurarea distribuirii corecte a veniturilor;
 • majorarea cotelor impozitului funciar cu 15%, în scopul creşterii veniturilor autorităţilor locale şi asigurării autonomiei financiare.

Politica fiscală, vamală şi bugetară pentru anul 2016 urmează să fie discutată şi adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova.

Mai multe detalii privind Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016, găsiţi aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...