37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Guvernul a aprobat noi strategii de reformare a domeniului fiscal și vamal. Vezi care sunt acestea!

Guvernul a aprobat noi strategii de reformare a domeniului fiscal și vamal. Vezi care sunt acestea!

07.06.20162.652 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 7 iunie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 671 din 30.05.2016, conform căreia, a fost modificată Hotărîrea Guvernului nr. 1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015.

Prin urmare, Planului de acţiuni pentru implementarea strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 a fost prelungit până în anul 2017, și acesta va cuprinde noi acțiuni pentru reformarea mai multor domenii, cum ar fi:

Acţiuni în domeniul fiscal:

 • Reducerea numărului de declaraţii (rapoarte) fiscale (reducerea cu 5%, până în 2017, a numărului de rapoarte obligatorii) - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Elaborarea/reformularea măsurilor de politică fiscală pentru îmbunătăţirea climatului mediului de afaceri - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea şi implementarea unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale - termen de realizare - Trimestrul IV, 2016;
 • Implementarea contului unic de achitare al contribuabilului - termen de realizare - Trimestrul IV, 2016;
 • Dezvoltarea sistemului de declarare, raportare fiscală şi achitare electronică (majorare a ponderii rapoartelor electronice prezentate) - termen de realizare - Trimestrul IV, 2016;

Acţiuni în domeniul vamal:

 • Aprobarea şi publicarea Notelor explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor a Republicii Moldova - termen de realizare - Trimestrul I, 2017;
 • Elaborarea şi adoptarea noului Cod vamal, racordat la prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi Regulamentului (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, ce va asigura un climat facil pentru mediul de afaceri - termen de realizare - Trimestrul III, 2017;
 • Simplificarea şi uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienţei ţărilor UE în domeniu - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Lansarea programului UE „Twinning" pentru implementarea Ghişeului unic la frontieră şi a Sistemului computerizat de tranzit - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE printr-o abordare de ansamblu şi nediscriminatorie a regulilor de origine şi prin aplicarea uniformă a acestora pentru toate companiile de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din zonele economice libere - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Implementarea şi dezvoltarea culoarului albastru de control vamal - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Intensificarea cooperării cu ţările vecine în vederea extinderii punctelor de trecere a frontierei de stat cu control comun, fluidizării traficului de mărfuri, conform principiului „O singură oprire" - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017.

Acţiuni în domeniul controlului de stat:

 • Modificarea legislaţiei în vigoare pentru optimizarea funcţională şi instituţională a organelor publice cu funcţii de control, în vederea reducerii poverii asupra agenţilor economici (număr de controale de stat redus cu cel puţin 15% până în 2017) - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Instituirea unui mecanism de supraveghere a inspectorilor, precum şi a unui mecanism de control al activităţilor organelor abilitate cu funcţii de control - termen de realizare - Trimestrul IV, 2016.

Planul menționat mai conține și alte activități din alte domenii, cum ar fi: domeniul accesului la finanţe, domeniul concurenţei, domeniul actelor permisive şi altele.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data de astăzi, 7 iunie, data publicării.

În Monitorul Oficial de astăzi, 7 iunie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 671 din 30.05.2016, conform căreia, a fost modificată Hotărîrea Guvernului nr. 1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015.

Prin urmare, Planului de acţiuni pentru implementarea strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 a fost prelungit până în anul 2017, și acesta va cuprinde noi acțiuni pentru reformarea mai multor domenii, cum ar fi:

Acţiuni în domeniul fiscal:

 • Reducerea numărului de declaraţii (rapoarte) fiscale (reducerea cu 5%, până în 2017, a numărului de rapoarte obligatorii) - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Elaborarea/reformularea măsurilor de politică fiscală pentru îmbunătăţirea climatului mediului de afaceri - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea şi implementarea unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale - termen de realizare - Trimestrul IV, 2016;
 • Implementarea contului unic de achitare al contribuabilului - termen de realizare - Trimestrul IV, 2016;
 • Dezvoltarea sistemului de declarare, raportare fiscală şi achitare electronică (majorare a ponderii rapoartelor electronice prezentate) - termen de realizare - Trimestrul IV, 2016;

Acţiuni în domeniul vamal:

 • Aprobarea şi publicarea Notelor explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor a Republicii Moldova - termen de realizare - Trimestrul I, 2017;
 • Elaborarea şi adoptarea noului Cod vamal, racordat la prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi Regulamentului (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, ce va asigura un climat facil pentru mediul de afaceri - termen de realizare - Trimestrul III, 2017;
 • Simplificarea şi uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienţei ţărilor UE în domeniu - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Lansarea programului UE „Twinning" pentru implementarea Ghişeului unic la frontieră şi a Sistemului computerizat de tranzit - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE printr-o abordare de ansamblu şi nediscriminatorie a regulilor de origine şi prin aplicarea uniformă a acestora pentru toate companiile de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din zonele economice libere - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Implementarea şi dezvoltarea culoarului albastru de control vamal - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Intensificarea cooperării cu ţările vecine în vederea extinderii punctelor de trecere a frontierei de stat cu control comun, fluidizării traficului de mărfuri, conform principiului „O singură oprire" - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017.

Acţiuni în domeniul controlului de stat:

 • Modificarea legislaţiei în vigoare pentru optimizarea funcţională şi instituţională a organelor publice cu funcţii de control, în vederea reducerii poverii asupra agenţilor economici (număr de controale de stat redus cu cel puţin 15% până în 2017) - termen de realizare - Trimestrul IV, 2017;
 • Instituirea unui mecanism de supraveghere a inspectorilor, precum şi a unui mecanism de control al activităţilor organelor abilitate cu funcţii de control - termen de realizare - Trimestrul IV, 2016.

Planul menționat mai conține și alte activități din alte domenii, cum ar fi: domeniul accesului la finanţe, domeniul concurenţei, domeniul actelor permisive şi altele.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data de astăzi, 7 iunie, data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...