37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Garanții pentru salariații cu timp de muncă parțial. Modificări la Codul muncii

Garanții pentru salariații cu timp de muncă parțial. Modificări la Codul muncii

26.05.20171.420 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Salariații cu timp de muncă parțial vor avea aceleași drepturi ca și cei care sunt angajați cu normă întreagă. Mai exact, ei vor putea beneficia de aceleași drepturi la calcularea vechimii în muncă, a stagiului de cotizare (cu excepţiile prevăzute de lege), a duratei concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă. Normele sunt stipulate într-un proiect de lege care prevede modificarea Codului muncii și care a fost aprobat de Guvern.

Conform documentului, patronii pot angaja salariați cu ziua sau săptămâna de muncă parțială (pe fracțiune de normă), durata concretă a timpului de muncă parțial fiind consemnată în contractul individual de muncă. Timpul de muncă parțial poate fi stabilit și după încheierea contractului individual de muncă, cu acordul ambelor părți ale acestuia.

La cererea femeii gravide, a salariatului care are copii în vârstă de până la 10 ani sau copii cu dizabilități (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care îngrijeşte de un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămâna de muncă parţială. Munca pe fracțiune de normă este retribuită proporţional timpului lucrat sau în funcție de volumul lucrului efectuat.

Totodată, Codul muncii este completat cu articolul 971 care prevede garanții pentru salariații cu timp de muncă parțial. Astfel, nu se admite tratamentul mai puțin favorabil al salariaților cu timp de muncă parțial faţă de salariații cu normă întreagă, care prestează o muncă echivalentă la aceeași unitate, dacă un asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata timpului de muncă zilnic sau săptămânal și nu are o justificare obiectivă. De asemenea, activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu va implica limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, a stagiului de cotizare (cu excepţiile prevăzute de lege), durata concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă.

Angajatorul va întreprinde măsuri pentru a înlesni accesul la munca pe fracțiune de normă la toate nivelurile din unitate, inclusiv la funcțiile calificate și de conducere. Totodată, va asigura accesul salariaților cu timp de muncă parțial la o formare profesională care să le sporească oportunitățile profesionale și mobilitatea profesională. Angajatorul va ține cont și de cererile salariaților de a se transfera de la munca cu normă întreagă la munca pe fracțiune de normă și invers sau de a-și majora durata timpului de muncă, în cazul în care apare o asemenea oportunitate.

În vederea facilitării transferurilor, salariații vor fi informați despre funcțiile vacante cu normă întreagă și pe fracțiune de normă apărute în cadrul unității, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției lor. Informația privind funcțiile vacante va fi adusă la cunoștința salariaților și reprezentanților acestora la nivel de unitate printr-un anunț public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unității (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentanțele acesteia), precum și pe pagina web, după caz.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...