37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Funcționarul Ghișeului unic va înmâna străinului informaţia despre obligaţiile fiscale

Funcționarul Ghișeului unic va înmâna străinului informaţia despre obligaţiile fiscale

13.09.2017517 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Funcţionarul de la Ghişeul unic va elibera solicitantului actul de identitate confecţionat, va asigura actualizarea statutului actului de identitate în Registrul de stat al populaţiei și va înmâna solicitantului informaţia despre obligaţiile fiscale pe care urmează să le onoreze pe teritoriul Republicii Moldova.

Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii privind implementarea Ghișeului unic de documentare a străinilor, precum și a Regulamentului privind funcţionarea Ghişeului unic, aprobată de Guvern în ședința din 6 septembrie curent, a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 330 - 334 din 8 septembrie 2017.

Documentele respective au fost completate cu prevederi ce au drept scop simplificarea procedurilor de documentare pentru străini, precum și îmbunătățirea calității serviciilor prestate.

Astfel, activitatea Ghișelului unic a fost completată cu atribuții precum asigurarea preluării imaginii faciale, prelevarea amprentelor digitale şi a semnăturii solicitantului, transmiterea către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a cererilor însoţite de copiile actelor stabilite, transmiterea, în format electronic, la Agenţia Servicii Publice a formularelor privind eliberarea actului de identitate solicitat în scopul confecţionării sau personalizării actelor de identitate etc.

De asemenea, Hotărârea prevede că, în cazul acceptării cererii privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă, angajatorul sau reprezentantul împuternicit al acestuia va depune Declaraţia pe proprie răspundere privind detaşarea străinilor la muncă pentru o perioadă de până la 90 de zile, în 2 exemplare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării străinului în ţară.

Regulamentul a mai fost completat cu localitățile unde își desfășoară activitatea Ghișeul unic de documentare a străinilor și anume - Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul.

Implementarea proiectului nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare, realizarea acestora se va efectua din bugetul instituțiilor responsabile.

Menționăm că Ghișeul unic de documentare a străinilor a fost inaugurat în februarie 2011.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...