37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Formularul tipizat al Dării de seamă Forma IPC18

Formularul tipizat al Dării de seamă Forma IPC18

27.11.20172.859 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În vederea executării Legii nr. 123 din 7 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că, Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 126 din 03.11.2017 a aprobat formularul tipizat „Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate" (Forma IPC18), publicat în Monitorul Oficial nr. 383-388 la data de 3 noiembrie 2017, care se pune în aplicare începând cu perioada de raportare - luna ianuarie 2018.

Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor sunt parte componentă a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) şi indicatorii aferenţi declaraţiilor prenotate sunt prezentaţi în tabelul nr. 3 al Dării de seamă.

Începând cu perioada ianuarie 2018, Darea de seamă forma IPC18 se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică, care ulterior va transmite indicatorii aferenţi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii declaraţi Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Declaraţiile pentru perioadele de până a 01.01.2018 se vor prezenta în modul stabilit pentru aceste perioade în adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Astfel, declaraţiile pentru luna decembrie 2017, termenul de prezentare a cărora este 25 ianuarie 2018, şi declaraţiile anuale a căror termen de prezentare este 15 ianuarie 2018 se prezintă în modul stabilit pentru aceste perioade, structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Totodată, declaraţiile de tipul „de corectare" pentru perioadele anului 2017, care potrivit anexei nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 se prezintă până la 25 martie 2018 la fel se vor prezenta în modul stabilit, după caz, pe suport de hârtie în adresa structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale sau prin metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice prin intermediul portalului SIA „e-Raportare". După data de 25 martie 2018 funcţionarea portalului SIA „e-Raportare" compartimentul „CNAS" va fi sistată.

Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Dării de seamă (Forma IPC18) declaraţiile de tipul „de corectare" şi primare prezentate cu întârziere aferente declarării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru toate perioadele de până la 01.01.2018, urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menţionată Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

În cazul comiterii unor erori începând cu perioadele ianuarie 2018 la completarea Dării de seamă (Forma IPC18), urmează să se prezinte o dare de seamă corectată Serviciului Fiscal de Stat în condiţiile stabilite la art. 188 din Codul fiscal.

Formularul dării de seamă (Forma IPC18) şi Instrucţiunea de completare a acesteia vor putea fi accesate pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md/contribuabili/formulare/persoanejuridice la compartimentul impozitul pe venit, începând cu 1 ianuarie 2018.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...