37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Formularul CET15 din nou în vigoare!

Formularul CET15 din nou în vigoare!

14.07.20173.389 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 102 din 3 iulie 2017 cu privire la aprobarea formularului CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia.

Modelul Formularului CET15 aprobat astăzi, nu diferă comparativ cu Formularul aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015 (abrogat odată cu intrarea în vigoare a Formularului CET17), fiind introduse doar modificări la modul de completare. Printre cele mai importante se enumeră:

 • Persoanele străine, stabilite ca rezidenți în scopuri fiscale, în rubrica C1 vor indica cuantumul total al veniturilor sub formă de salariu şi al impozitului pe venit reţinut pentru întreaga perioadă fiscală de raportare, obţinute atât din surse aflate în Republica Moldova, cît şi din surse aflate în afara acesteia pentru activitatea desfăşurată în Republica Moldova, indiferent de momentul în care aceasta a obţinut statutul de rezident în scopuri fiscale, în cazul în care acordurile internaţionale încheiate între Republica Moldova şi ţara unde îşi are domiciliul persoana dată nu prevăd altfel;
 • La poziţia C1.1 se va înscrie suma ce reprezintă venitul sub formă de plăţi salariale neachitate de către angajator în anul precedent şi suma impozitului pe venit reţinut;
 • Începând cu perioada fiscală 2017 poziția C1.2 nu urmează să fie completată (temei - art.24 alin.(21) din Legea pentru punere în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal);
 • La poziţia C4 se va indica suma altor venituri, calificate ca fiind impozabile în baza legislaţiei fiscale şi pasibile reflectării în Declaraţie, care nu au fost trecute expres în alte poziţii ale compartimentului C, şi impozitul pe venit reţinut din plăţile îndreptate în favoarea persoanelor fizice care au obţinut aceste venituri;
 • La poziţia F2 se va indica suma veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obţinută din diferenţa (F2.1- F1). F2.1 va reflecta suma donaţiei mijloacelor băneşti acordate efectiv;
 • Începând cu perioada fiscală 2017 codul activului de capital LB „Locuință de bază" nu se completează (temei - art.20 lit.y3) din Codul fiscal);
 • La poziţia K3 se precizează suma încasată ca rezultat al înstrăinării activului de capital sau suma constatată în scopuri fiscale, care se utilizează în cazul înstrăinării activului de capital în baza contractului de donaţie (art.42 din Codul fiscal) sau moştenire (art.43);
 • Începând cu perioada fiscală 2017 poziția K5 se completează ținând cont de prevederile art.42 din Codul fiscal;
 • Începând cu perioada fiscală 2017 poziția K5.1 facilitatea prevăzută la înstrăinarea locuinței de bază nu se completează (temei - art.20 lit.y3) din Codul fiscal);
 • La poziţia K7 se reflectă suma pierderii de capital, care reprezintă diferenţa negativă dintre valoarea indicată la poziţia K3 a oricărui cod de activ de capital şi valoarea K5 corespunzătoare K3 - K5;
 • Începând cu perioada fiscală 2017 poziția K8 nu se completează ca urmare a completărilor operate la Codul fiscal (temei - art.39 din Codul fiscal a fost expus în redacție nouă);
 • Secţiunile a cincea şi a şasea a Declaraţiei urmează a fi completate în mod facultativ, aceste informaţii urmînd a fi utilizate doar în caz de verificare a persoanei fizice cu aplicarea metodelor indirecte de estimare;
 • Începând cu perioada fiscală 2017 informația din tabelul ce reflectă sumele venitului brut obţinut din activitatea profesională sau de întreprinzător şi a sumei impozitului pe venit spre achitare, nu se completează ca urmare a stabilirii unui regim nou de impozitare pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (capitolul 101 din titlul II al Codului fiscal).

Amintim la începutul anului curent, a fost aprobat Formularul CET17 conform Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 56 din 27 martie 2017, care a fost abrogat astăzi.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 102 din 3 iulie 2017 cu privire la aprobarea formularului CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia.

Modelul Formularului CET15 aprobat astăzi, nu diferă comparativ cu Formularul aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015 (abrogat odată cu intrarea în vigoare a Formularului CET17), fiind introduse doar modificări la modul de completare. Printre cele mai importante se enumeră:

 • Persoanele străine, stabilite ca rezidenți în scopuri fiscale, în rubrica C1 vor indica cuantumul total al veniturilor sub formă de salariu şi al impozitului pe venit reţinut pentru întreaga perioadă fiscală de raportare, obţinute atât din surse aflate în Republica Moldova, cît şi din surse aflate în afara acesteia pentru activitatea desfăşurată în Republica Moldova, indiferent de momentul în care aceasta a obţinut statutul de rezident în scopuri fiscale, în cazul în care acordurile internaţionale încheiate între Republica Moldova şi ţara unde îşi are domiciliul persoana dată nu prevăd altfel;
 • La poziţia C1.1 se va înscrie suma ce reprezintă venitul sub formă de plăţi salariale neachitate de către angajator în anul precedent şi suma impozitului pe venit reţinut;
 • Începând cu perioada fiscală 2017 poziția C1.2 nu urmează să fie completată (temei - art.24 alin.(21) din Legea pentru punere în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal);
 • La poziţia C4 se va indica suma altor venituri, calificate ca fiind impozabile în baza legislaţiei fiscale şi pasibile reflectării în Declaraţie, care nu au fost trecute expres în alte poziţii ale compartimentului C, şi impozitul pe venit reţinut din plăţile îndreptate în favoarea persoanelor fizice care au obţinut aceste venituri;
 • La poziţia F2 se va indica suma veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obţinută din diferenţa (F2.1- F1). F2.1 va reflecta suma donaţiei mijloacelor băneşti acordate efectiv;
 • Începând cu perioada fiscală 2017 codul activului de capital LB „Locuință de bază" nu se completează (temei - art.20 lit.y3) din Codul fiscal);
 • La poziţia K3 se precizează suma încasată ca rezultat al înstrăinării activului de capital sau suma constatată în scopuri fiscale, care se utilizează în cazul înstrăinării activului de capital în baza contractului de donaţie (art.42 din Codul fiscal) sau moştenire (art.43);
 • Începând cu perioada fiscală 2017 poziția K5 se completează ținând cont de prevederile art.42 din Codul fiscal;
 • Începând cu perioada fiscală 2017 poziția K5.1 facilitatea prevăzută la înstrăinarea locuinței de bază nu se completează (temei - art.20 lit.y3) din Codul fiscal);
 • La poziţia K7 se reflectă suma pierderii de capital, care reprezintă diferenţa negativă dintre valoarea indicată la poziţia K3 a oricărui cod de activ de capital şi valoarea K5 corespunzătoare K3 - K5;
 • Începând cu perioada fiscală 2017 poziția K8 nu se completează ca urmare a completărilor operate la Codul fiscal (temei - art.39 din Codul fiscal a fost expus în redacție nouă);
 • Secţiunile a cincea şi a şasea a Declaraţiei urmează a fi completate în mod facultativ, aceste informaţii urmînd a fi utilizate doar în caz de verificare a persoanei fizice cu aplicarea metodelor indirecte de estimare;
 • Începând cu perioada fiscală 2017 informația din tabelul ce reflectă sumele venitului brut obţinut din activitatea profesională sau de întreprinzător şi a sumei impozitului pe venit spre achitare, nu se completează ca urmare a stabilirii unui regim nou de impozitare pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (capitolul 101 din titlul II al Codului fiscal).

Amintim la începutul anului curent, a fost aprobat Formularul CET17 conform Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 56 din 27 martie 2017, care a fost abrogat astăzi.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

 1. Victoria spune:

  Moldova-tara de minuni !!!….Logica undei???!!!….

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...