37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Formularul CAS18-AN deja în vigoare. Noile modificări la IPC18

Formularul CAS18-AN deja în vigoare. Noile modificări la IPC18

30.03.201812.674 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ediția de astăzi a Monitorului Oficial, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 71 din 26 martie 2018, cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017.

Conform modificărilor publicate, Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat a fost completat cu un nou formular tipizat:

  • Formularul tipizat (Forma CAS18-AN) Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale, conform anexei nr. 5 și Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), conform anexei nr.6

Darea de seamă (Forma CAS18-AN) se prezintă de către persoanele fizice: întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi şi persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă. Termenul de prezentare este pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Dării de seamă (Forma CAS18-AN) dările de seamă/declaraţiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menţionată, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declaraţii.

Modificări esențiale au fost efectuate și în anexa nr. 2 a OMF nr. 126/2017, astfel încât, rezidenții parcurilor IT la prezintarea Dării de seamă (Forma IPC18) vor completa după caz (anterior obligatoriu) tabelul nr.2 și parțial tabelul nr.3, în partea ce ține de informația ce vizează venitul asigurat calculat în condițiile stabilite la art. 16 din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației pe fiecare angajat și contribuțiile de asigurări sociale aferente acestui venit, cu excepția rândurilor 1-4.

La completarea codului 11 și codului 12 din colonița 6 - suma totală a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajatori și reținute de la angajați, alte persoane fizice, va fi reflectată suma totală a primelor calculate din salariile și alte recompense achitate în perioada de gestiune, care constituie bază de calcul al primelor menționate, potrivit Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

La completarea Anexei la Tabelul 1, unde sunt prezentate informațiile privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni, în col. 3, anterior era reflectat codul localității unde este înregistrat sediul central al contribuabilului. Conform noilor prevederi, în col. 3 va fi indicat deja, codul localității în care este amplasată subdiviziunea (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM).

Atenție! La reflectarea în col. 4 a sumei totale a impozitului pe venit reținut pentru perioada declarată, aceasta trebuie să fie echivalentă cu suma codurilor surselor de venituri SAL și SAL a) (col.5 tabelul nr.1 din Darea se seamă).

Nou! Repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni, se efectuează doar pe subdiviziunile în care activează angajați, conform modului de evidență a acestora, aferent reținerilor din plățile salariale.

Modul de completare a Tabelului nr. 3

La completarea col. 3 - numărul de identificare a persoanei (IDNP) ce se conține în documentul de identificare a persoanei asigurate, anterior în cazurile de lipsă a acestuia, rubrica dată nu se completa cu alte caractere (informații). Actualmente, în astfel de cazuri va fi indicată "cifra zero".
Același indicator va fi reflectat și în col. 4, în cazul lipsei codului personal de asigurare socială.

Descrierea modului de completare a col. 12 se compleatează cu un nou alineat, ce va stabili că, în rândul Total - se completează suma totală pe coloanele 9, 10, 11 şi 12. Abatere de la această prevedere se face în cazurile când este bifat indicatorul „Rezidentul parcurilor IT.

În acest caz sumele venitului asigurat declarat pe fiecare angajat în condițiile stabilite la art. 16 din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației pe fiecare angajat şi a contribuțiilor ce reies din acesta, nu se includ în acest rând.

Din Instrucțiune au fost excluse următoarele prevederi:

- suma anuală totală a contribuțiilor nu va depăși plafonul din baza de calcul anual în cadrul unei entități. Dacă angajatul cumulează mai multe funcții în cadrul unei entități economice, atunci suma contribuțiilor individuale de asigurări sociale pe funcțiile cumulate nu trebuie să depășească plafonul stabilit anual sau suma contribuției aferentă lunilor lucrate efectiv;

divizarea perioadelor (metoda de reflectare cu 3 rânduri) la reflectarea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă în lunile pentru care a fost calculată;

- suma salariilor și a altor recompense calculate per persoană, din care urma să fie calculată contribuția individuală nu putea să depășească cuantumul lunar de cinci salarii medii prognozate pe economie pentru anul de gestiune. Limita de cinci salarii medii prognozate pe economie, la fel a fost exclusă, prin modificările operate la OMF 126/2017.

Prima perioada pentru care se raportează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, potrivit formularului tipizat aprobat prin prezentul ordin, este anul 2018.

În ediția de astăzi a Monitorului Oficial, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 71 din 26 martie 2018, cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017.

Conform modificărilor publicate, Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat a fost completat cu un nou formular tipizat:

  • Formularul tipizat (Forma CAS18-AN) Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale, conform anexei nr. 5 și Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), conform anexei nr.6

Darea de seamă (Forma CAS18-AN) se prezintă de către persoanele fizice: întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi şi persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă. Termenul de prezentare este pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Dării de seamă (Forma CAS18-AN) dările de seamă/declaraţiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menţionată, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declaraţii.

Modificări esențiale au fost efectuate și în anexa nr. 2 a OMF nr. 126/2017, astfel încât, rezidenții parcurilor IT la prezintarea Dării de seamă (Forma IPC18) vor completa după caz (anterior obligatoriu) tabelul nr.2 și parțial tabelul nr.3, în partea ce ține de informația ce vizează venitul asigurat calculat în condițiile stabilite la art. 16 din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației pe fiecare angajat și contribuțiile de asigurări sociale aferente acestui venit, cu excepția rândurilor 1-4.

La completarea codului 11 și codului 12 din colonița 6 - suma totală a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajatori și reținute de la angajați, alte persoane fizice, va fi reflectată suma totală a primelor calculate din salariile și alte recompense achitate în perioada de gestiune, care constituie bază de calcul al primelor menționate, potrivit Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

La completarea Anexei la Tabelul 1, unde sunt prezentate informațiile privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni, în col. 3, anterior era reflectat codul localității unde este înregistrat sediul central al contribuabilului. Conform noilor prevederi, în col. 3 va fi indicat deja, codul localității în care este amplasată subdiviziunea (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM).

Atenție! La reflectarea în col. 4 a sumei totale a impozitului pe venit reținut pentru perioada declarată, aceasta trebuie să fie echivalentă cu suma codurilor surselor de venituri SAL și SAL a) (col.5 tabelul nr.1 din Darea se seamă).

Nou! Repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni, se efectuează doar pe subdiviziunile în care activează angajați, conform modului de evidență a acestora, aferent reținerilor din plățile salariale.

Modul de completare a Tabelului nr. 3

La completarea col. 3 - numărul de identificare a persoanei (IDNP) ce se conține în documentul de identificare a persoanei asigurate, anterior în cazurile de lipsă a acestuia, rubrica dată nu se completa cu alte caractere (informații). Actualmente, în astfel de cazuri va fi indicată "cifra zero".
Același indicator va fi reflectat și în col. 4, în cazul lipsei codului personal de asigurare socială.

Descrierea modului de completare a col. 12 se compleatează cu un nou alineat, ce va stabili că, în rândul Total - se completează suma totală pe coloanele 9, 10, 11 şi 12. Abatere de la această prevedere se face în cazurile când este bifat indicatorul „Rezidentul parcurilor IT.

În acest caz sumele venitului asigurat declarat pe fiecare angajat în condițiile stabilite la art. 16 din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației pe fiecare angajat şi a contribuțiilor ce reies din acesta, nu se includ în acest rând.

Din Instrucțiune au fost excluse următoarele prevederi:

- suma anuală totală a contribuțiilor nu va depăși plafonul din baza de calcul anual în cadrul unei entități. Dacă angajatul cumulează mai multe funcții în cadrul unei entități economice, atunci suma contribuțiilor individuale de asigurări sociale pe funcțiile cumulate nu trebuie să depășească plafonul stabilit anual sau suma contribuției aferentă lunilor lucrate efectiv;

divizarea perioadelor (metoda de reflectare cu 3 rânduri) la reflectarea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă în lunile pentru care a fost calculată;

- suma salariilor și a altor recompense calculate per persoană, din care urma să fie calculată contribuția individuală nu putea să depășească cuantumul lunar de cinci salarii medii prognozate pe economie pentru anul de gestiune. Limita de cinci salarii medii prognozate pe economie, la fel a fost exclusă, prin modificările operate la OMF 126/2017.

Prima perioada pentru care se raportează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, potrivit formularului tipizat aprobat prin prezentul ordin, este anul 2018.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...