37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   FMI a aprobat Acordul cu Republica Moldova

FMI a aprobat Acordul cu Republica Moldova

08.11.2016696 views Ministerul Finanțelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Consiliul de Directori Executivi al FMI a aprobat Acordul cu Republica Moldova, în valoare de 178,7 milioane de dolari S.U.A., finanţat prin Mecanismul de finanţare extinsă (EFF) şi Mecanismul extins de creditare (ECF).

Comunicat de presă nr. 16/491
7 noiembrie 2016

La 7 noiembrie 2016, Consiliul de Directori Executivi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a aprobat un acord pe trei ani cu Republica Moldova, finanţat prin două instrumente de creditare - Mecanismul de finanţare extinsă (EFF) şi Mecanismul extins de creditare (ECF), care are ca scop susţinerea programului de reforme economice şi financiare ale statului. Astfel, Republica Moldova a obţinut acces la o sumă totală de 129,4 milioane de drepturi speciale de tragere (circa 178,7 milioane de dolari S.U.A. sau 75 la sută din cota Republicii Moldova la FMI).

Suma echivalentă cu 26 milioane de drepturi speciale de tragere (circa 35,9 milioane de dolari S.U.A.) va fi pusă la dispoziţia autorităţilor Republicii Moldova imediat după aprobarea acestui acord. Suma rămasă va fi debursată pe parcursul implementării programului, în cinci tranşe, la fiecare din evaluările semianuale ale programului.

În urma discuţiilor din cadrul Consiliului de Directori Executivi, domnul Mitsuhiro Furusawa, director adjunct al FMI şi preşedinte în exerciţiu al şedinţei, a făcut următoarea declaraţie:

"Autorităţile Republicii Moldova au elaborat un program comprehensiv - care va fi susţinut de un acord pe trei ani finanţat prin Mecanismul de finanţare extinsă (EFF) şi Mecanismul extins de creditare (ECF) - pentru consolidarea economiei şi soluţionarea vulnerabilităţilor cheie. Obiectivul programului este de a fortifica stabilizarea economică recentă şi de a progresa în realizarea unei agende ample de reforme structurale, în special în sectorul financiar. Angajamentul ferm de a promova politici sănătoase şi de a îmbunătăţi semnificativ guvernanţa economică va juca un rol crucial în asigurarea unor perspective de creştere economică pe termen lung.

A fost deja atins un progres substanţial în sporirea rezistenţei sectorului bancar şi înlăturarea neajunsurilor care au făcut posibilă criza bancară din anul 2014. După ce recent au fost consolidate cadrul juridic şi cel regulatoriu, eforturile ulterioare urmează să se axeze acum pe punerea în aplicare într-o manieră eficace şi pe acţiuni de implementare în timp util, pentru a pune capăt tolerării de către organele de supraveghere a încălcărilor comise de acţionari sau de conducere. Un system judecătoresc şi o bancă central eficiente şi independente vor fi cruciale pentru a susţine aceste eforturi.

Politica bugetar-fiscală a fost constrânsă recent de scăderea veniturilor şi de constrângerile de finanţare. Deficitul bugetar pentru anul 2016 se va majora puţin, pentru a încuraja restabilirea economică firavă, iar nivelul datoriei de stat rămâne sustenabil, în pofida costurilor mari ale crizei bancare, suportate de bugetul de stat. Va fi necesar de ancorat politica bugetar-fiscală într-un cadru robust pe termen mediu şi de întreprins măsuri pentru consolidarea bazei de venituri şi prioritizarea cheltuielilor sociale şi de infrastructură.

Politica monetară promovată a avut un caracter adecvat, axându-se pe obiectivul menţinerii inflaţiei la un nivel jos, în contextul unui regim flexibil al ratei de schimb. Începând cu sfârşitul anului 2015, presiunile inflaţioniste s-au redus semnificativ, astfel încât Banca Naţională a Moldovei a avut posibilitatea să relaxeze politica monetară. Reabilitarea rapidă a sectorului bancar va juca un rol crucial în deblocarea unei creşteri a creditării de calitate a sectoarelor productive ale economiei.

Reformele structurale care reflectă priorităţile trasate în Strategia Naţională de Dezvoltare vor duce la sporirea competitivităţii, atragerea investiţiilor, diversificarea structurii exporturilor şi atingerea unei creşteri economice durabile şi incluzive. Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului, supravegherea Centrului Naţional Anticorupţie şi cadrul pentru dezvăluirea informaţiei privind averea deţinută de demnitarii de vârf vor impulsiona şi mai puternic buna guvernanţă şi transparenţa.

În contextul programului susţinut de FMI, Moldova va beneficia de asistenţă financiară şi tehnică, în timp ce va implementa reforme profunde în sectorul financiar şi le va oferi autorităţilor spaţiul necesar pentru a promova o politică bugetar-fiscală mai echilibrată, precum şi va contribui la suplinirea rezervelor internaţionale". continuare

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...