37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ”Fiscservinform” vă oferă colaborare

”Fiscservinform” vă oferă colaborare

05.02.20111.590 views ÎS "Fiscservinform"
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

”Fiscservinform” vă oferă colaborare

Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru următorii 5 ani, prevede o abordare bazată pe respect, încrederea contribuabililor în fisc şi stabilirea relaţiilor de parteneriat între ambele părţi.

În ziua de astăzi, realizarea unei colaborări eficiente este imposibilă fără aplicarea tehnologiilor informaţionale, oferind un spectru larg de beneficii, ridicând nivelul comodităţii şi rapiditatea efectuării tuturor proceselor interactive.La fel, se reduc substanţial cheltuielile la raportarea fiscală, implementând metode noi, ce simplifică pe de o parte activitatea contabililor şi pe alta a fisc-ului, care ca consecinţă, în mod automatizat prelucrează informaţiile primite.

”Noi oferim servicii electronice fiscale, atât contribuabililor (www.servicii.fisc.md), cât și instituţiilor publice (Serviciului Fiscal de Stat)”, spune Vitalie Coceban - administratorul Întreprinderii de Stat ”Fiscservinform”, de pe lângă IFPS, creată la sfîrşitul anului 2008. Întreprinderea asigură administrarea şi dezvoltarea continuă a sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat; actualizarea bazelor de date, folosind informaţiile diferitor instituţii publice şi a organelor ierarhic superioare (Serviciul Vamal, CNAS, CNAM, BNS, Cadastru, etc.); gestionează documente fiscale, oferind accesul organelor abilitate la acestea. Totodată, noi propunem cetăţenilor servicii electronice fiscale ”Declaraţie electronică”, ”Declaraţie rapidă” şi o gama largă de opţiuni care permit accesul la informaţiile fiscale. La fel întreprinderea organizează seminare pentru contribuabili şi colaboratorii fisc-ului, ce ţin de instruirea în domeniul utilizării serviciilor electronice fiscale şi a portalului, diferitor sisteme interne, precum şi gestionarea corectă a informaţiilor în cadrul reţelei interne a fisc-ului şi altele”.

Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal este în proces de dezvoltare, concentrându-se într-un Centru de date bine amenajat. Acesta include: 43 reţele informaţionale divizate pe teritorii, aproximativ 2256 de utilizatori interni ai sistemului şi peste 85 din cadrul altor organe abilitate. Pe parcursul anului curent, colaboratorii Direcţiei tehnică şi mentenanţă au efectuat lucrări de ridicare a nivelului tehnic al reţelelor de comunicaţii în 36 de raioane ale Republicii, fapt care a condus automat la majorarea volumului datelor transmise, cât şi la lucrări de perfectare şi implementare a modulelor noi pentru Centrul de Asistenţă al IFPS.

Colaboratorii ”Fiscservinform” au organizat în anul 2010, 45 de seminare pentru contribuabili la care au participat 2071 de contribuabili, inclusiv 7 seminare facultative pentru studenţi (81 prezenţi). În viitor, administraţia Academiei de Studii Economice din Moldova a propus introducerea acestor seminare în programul de studii ale specialităţilor contabil-financiare.

Zilnic, specialiştii Centrului de asistenţă a clienţilor din cadrul întreprinderii, oferă contribuabililor şi colaboratorilor fisc-ului circa 30 – 35 de consultaţii telefonice (privind serviciile electronice fiscale), fiecare câte 25 – 30 de minute; 3 – 4 consultaţii prin intermediul ”Skype – ului” şi 10 – 12 consultaţii prin poşta electronică.

În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie al anului 2010, colaboratorii Direcţiei gestionarea datelor au prelucrat 1682195 rapoarte şi dări de seamă fiscale, respectiv 103500 documente interne ale IFPS, 547348 rapoarte lunare, 527429 anexe la declaraţii TVA, 220611 declaraţii unice (UNIF), 26978 declaraţii pe venit ale persoanelor fizice (CET08), 139280 declaraţii ale persoanelor juridice (VEN) şi altele.

Pe parcursul anului trecut, numărul utilizatorilor serviciului ”Declaraţie rapidă” a constituit 7959, printre care 4761 persoane juridice şi 3198 persoane fizice, aceştia au prezentat 63142 dări de seamă fiscale (59230 – persoane juridice şi 3912 – persoane fizice). S-a majorat la 910 numărul utilizatorilor serviciului ”Declaraţie electronică”, inclusiv 212 persoane juridice şi 698 persoane fizice, care au prezentat 1883 şi respectiv 734 dări de seamă fiscale.

”Pentru anul viitor am prevăzut implementarea a două abonamente noi pentru persoanele juridice, la serviciul ”Declaraţie electronică” – spune D-ul Vitalie Coceban. Primul abonament include 2 semnături digitale şi va fi oferit cu o reducere de cca 30% de la actualul cost al serviciului (preţul de astăzi constituie 2668 lei – achitarea anuală şi 2808 lei – achitarea lunară). Micşorarea preţului la abonamentul nou va fi realizată prin înlocuirea semnăturii digitale la identificatorul electronic, care neavând forţă juridică, poate fi folosit exclusiv în cadrul serviciului de raportare fiscală electronică.

Al doilea abonament se planifică cu implementarea convenţiilor speciale pentru contribuabili – neplătitori ai TVA şi întreprinzători individuali. Pentru primii, preţul va constitui aproximativ 50% din costul actual, iar pentru întreprinzătorii individuali serviciul ”Declaraţie electronică” va costa 380 lei anual. ”Preţurile abonamentelor pentru persoanele juridice vor fi stipulate până la sfîrşitul I trimestrului al anului 2011, pentru persoanele fizice însă, serviciul ”Declaraţie electronică” rămâne gratis” – a comunicat D-ul Vitalie Coceban.

Fiind o întreprindere orientată spre integrarea tehnologiilor avansate în cadrul Serviciului Fiscal de Stat şi inovarea proceselor de interacţiune a acestuia cu contribuabilii, am iniţiat procedura implementării standardului ISO 9001:2008, având ca scop atingerea nivelului de calitate a tuturor activităţilor și serviciilor conform standardului internaţional, a adăugat administratorul.

”Tot ce am realizat, precum şi rezultatele la care am ajuns pe parcursul întregii activităţi, este rezultatul unei colaborări fructuoase cu partenerii întreprinderii – Î.S. ”Registru”, Î.S.”CTS”, compania ”Slavans Grafica” SRL, ”DAAC System Integrator” SRL, ”Alfa Soft” SRL, UNDP – Moldova şi proiectul USAID│BIZTAR” – a menţionat D-ul Vitalie Coceban. ”Noi preţuim mult sprijinul şi colaborarea amiabilă în cadrul diferitor proiecte şi nu uităm de realizările comune spre optimizarea sistemului fiscal al ţării”, menţionează administratorul Î.S. ”Fiscservinform”.

Serviciile electronice fiscale, pot fi accesate prin intermediul portalului WEB pe adresa https://servicii.fisc.md, unde este necesară o înregistrarea unică a utilizatorului pentru utilizarea a tuturor serviciilor oferite.

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Sincer, daca oferea posibilitatea de a presta astefel de servicii mai multor companii private (ca sa fie o concurenta) , va asigur ca deja o mare parte din dari de seama erau sa fie date prin internet.
    Dar la noi este ceia ce este.
    Va dati seama 212 de agenti economici utilizeaza acest serviciu!!!!! din cite sute de mii de agenti eonomici.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...