37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Finanţarea prin leasing – o posibilitate avantajoasă de extindere a afacerii

Finanţarea prin leasing – o posibilitate avantajoasă de extindere a afacerii

29.03.2016825 views Bancamea.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cum să procedezi în cazul în care ai nevoie de un anumit echipament, utilaj sau mijloace de transport, dar nu dispui de un volum necesar de mijloace financiare pentru achiziţie? Evident că prima soluţie care ar fi, e să apelezi la un credit bancar. Concomitent există o altă posibilitate şi anume cea de a închiria utilajul/ mijlocul de transport necesar - sau cu alte cuvinte de a folosi serviciile de finanţare prin intermediul leasingului.

Cuvântul "Leasing" vine din limba engleza, de la substantivul "leasing" si verbul "to lease" care s-ar traduce, prin "a închiria". Dezvoltarea din ultimele decenii a acestui produs a confirmat însa o forma specifica de finanţare, a cărei denumire s-a depărtat de înţelegerea iniţiala, reprezentată astăzi mai bine de verbele "to rent" sau "to hire".

Serviciile de leasing sunt accesibile unei categorii largi de clienţi datorită flexibilităţii ridicate în acordarea unei finanţări individualizate în funcţie de nevoile specifice a fiecărui solicitant.

Reieşind din conţinutul economic, leasingul este o formă de creditare cu excepţia transmiterii dreptului de proprietate asupra obiectului de leasing locatarului şi este o variantă alternativă a formei bancare tradiţionale de creditare.

În conformitate cu Legea Republicii Moldova „Cu privire la leasing" Nr. 59 din  28.04.2005 acesta reprezintă o totalitate a raporturilor care iau naştere în scopul şi în cadrul realizării unui contract de leasing.

Contract de leasing reprezintă un contract în a cărui bază o parte (locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să îi asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, contra unei plăţi periodice (rată de leasing), achiziţionat sau produs de locator, iar la expirarea contractului să respecte dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a face să înceteze raporturile contractuale.

Subiecte ale raporturilor de leasing sunt:

A) locatorul, persoană fizică sau juridică ce practică activitate de întreprinzător şi transmite, în condiţiile contractului de leasing, locatarului, la solicitarea acestuia, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune şi de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;

B) locatarul, persoană fizică sau juridică ce primeşte, în condiţiile contractului de leasing, în posesiune şi folosinţă bunul specificat în contract pentru o anumită perioadă în schimbul achitării ratelor de leasing.

Rata de leasing este suma plătita de locatar periodic în schimbul dreptului de utilizare a bunului finanţat.

Obiect al leasingului pot fi orice bunuri mobile sau imobile, cu excepţia:
a) bunurilor scoase din circuitul civil sau a căror circulaţie este limitată prin lege;
b) terenurilor agricole;
c) bunurilor consumptibile;
d) obiectelor proprietăţii intelectuale care nu pot fi cesionate.

Statistic, obiect al leasingului îl formează în special maşinile unelte, maşinile agricole, mijloacele de transport echipamentul de calcul, aparatele şi instrumentele de măsură.

Se disting două forme de bază ale operaţiunilor de leasing:

1) Leasing financiar - rezultatul operaţiei de leasing financiar este îndreptat spre achiziţia bunului finanţat. Cu alte cuvinte, la finele contractului, locatarul devine proprietar al bunului şi acest fapt trebuie să fie prevăzut expres în contractul de leasing.

Legea cu privire la leasing prevede pentru leasingul financiar o perioada de leasing care să depăşească 75% din durata de funcţionare utilă a bunului obiect al leasingului. De asemenea în cazul leasingului financiar riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului - obiect al leasingului, trebuie să fie transferate locatarului la momentul încheierii contractului de leasing.

Totodată Locatarul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă locatarul îşi onorează  toate obligaţiile asumate prin contract.

2) Leasingul operaţional - spre deosebire de leasingul financiar, presupune  folosirea bunului finanţat pe o perioadă limitată de timp contra unei plăţi periodice, fără asumarea unor riscuri si beneficii de către locatar.Astfel, Locatarul este practic decis, încă de la semnarea contractului, asupra returnării bunului finanţat la finele perioadei de leasing, urmând ca Locatorul să preia riscul de realizare a valorii ramase neamortizate la finele contractului.

Este de menţionat că în Moldova este utilizat doar leasingul financiar, reieşind din cererea foarte redusă pe piaţa autohtonă la operaţiunile de leasing operaţional.

Dat fiind că operaţiunea de leasing este constituită prin divizarea dreptului de proprietate în activ şi dreptul de utilizare al acestui activ, iar ca formă de activitate economica, conţine elemente ale creditului, arendei şi a investiţiilor, se poate afirma că leasingul deţine un şir de avantaje în comparaţie cu alte forme de finanţare.

Avantajele finanţării prin leasing:

 • Libertatea de a alege activul necesar în cadrul activităţii, de a negocia preţul şi condiţiile de livrare: achiziţia se poate efectua de la furnizorii/dealerii autorizaţi din Moldova sau din străinătate;
 • Decizii rapide de finanţare bazate pe prezentarea unui pachet minim de documente;
 • Posibilitatea de a alege valuta finanţării (MDL, Euro sau USD);
 • Efectuarea transferului către vânzător/dealer în ziua livrării;
 • Venituri suplimentare prin folosirea din prima zi a activelor procurate;
 • Flexibilitatea plăţilor în funcţie de particularităţile şi caracterul sezonier al afacerii;
 • Condiţii avantajoase de asigurare a bunurilor.

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS) pentru anul 2014 de către cele 18 companii de leasing care au raportat BNS, au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1071,1 mil. lei, sau cu 65,7 mil. lei (cu 5,8%) mai puţin decât în anul 2013. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 997,7 mil. lei (sau 93,2% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care autoturismele au constituit 831,6 mil. lei.

Structura mijloacelor fixe acordate în leasing se prezintă astfel:

 

După valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing, topul primelor cinci companii de leasing pentru anul 2014 (în ordine descrescătoare) este prezentat în felul următor:

 • SA "MAIB-Leasing";
 • Î.C.S. "Total Leasing & Finance" S.A.;
 • SRL "Finance Leasing Company";
 • SRL "BT Leasing MD";
 • SRL „Capital Leasing".

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...