37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Factura fiscală. În ce cazuri eliberarea facturii nu este obligatorie

Factura fiscală. În ce cazuri eliberarea facturii nu este obligatorie

03.08.20172.057 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform articolului 117 din Codul fiscal al Republicii Moldova, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale (art. 108 din Codul fiscal), cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal.

Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a), și anume: mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică, de căutare-salvare şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional.

Factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii:

 • numărul curent al facturii;
 • denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului;
 • data eliberării facturii;
 • data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii;
 • denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al cumpărătorului;
 • tipul livrării;
 • pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii:
  - cantitatea mărfii;
  - preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ - în cazul livrării mărfurilor social importante;
  - preţul unui articol de marfă fără T.V.A.;
  - cota T.V.A.;
  - suma T.V.A. pe un articol de marfă;
  - suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată;
  - suma totală a T.V.A.

Pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor când este solicitată de cumpărător), dacă sunt respectate următoarele condiţii:

 • subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi de control, prin intermediul serviciilor instituţiilor financiare, ale Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", prin intermediul altor prestatori de servicii de plată.Înregistrarea prin maşina de casă şi de control se efectuează în momentul primirii sumei în numerar şi/sau achitării sumei cu instrument de plată fără numerar.La sfârşitul fiecărei zile de lucru, în registrul maşinii de casă şi de control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi de control;
 • la sfârşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar.

De reținut! În cazul produselor digitale exportate sub formă de servicii livrate pe cale electronică şi achitate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

La livrarea energiei electrice, energiei termice, apei, gazului şi serviciilor către populaţie cu plată în numerar, inclusiv prin intermediul serviciilor instituţiilor financiare, ale Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", ale altor prestatori de servicii de plată, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii mărfurilor, serviciilor nu se efectuează.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...