37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Facilităţile programatorilor privind impozitul pe venit şi CAS

Facilităţile programatorilor privind impozitul pe venit şi CAS

29.12.2010 9.831 views

Tatiana Palaga, contabil "Optim Audit" SRL
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Facilităţile programatorilor privind impozitul pe venit şi CAS

 

Sunt programator, aş vrea să cunosc procesul de impozitare a programatorilor, şi dacă programatorii beneficiază de o scutire aparte la impozitare

În conformitate cu Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24.04.97, agenţii economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr.1 la prezenta lege, după constituirea capitalului social în modul prevăzut de legislaţie şi după prezentarea primei declaraţii cu privire la impozitul pe venit cu înregistrarea venitului impozabil, se scutesc integral de plata impozitului pe venit, în baza unei cereri privind scutirea de impozitul pe venit, al cărei formular este aprobat de Ministerul Finanţelor, depuse de agentul economic la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat.

Subiecţii impozabili pot să beneficieze de prevederile acestui articol pînă la 31 decembrie 2011.

Sunt scutiţi de impozitul pe venit reţinut din salariu şi angajaţii agenţilor economici respectivi.

Veniturile angajaţilor agenţilor economici de la alin.(20) se consideră venit neimpozabil dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) agenţii economici beneficiază de scutirea de plata impozitului pe venit conform alin.(20);

b) posturile angajaţilor corespund ocupaţiilor menţionate la anexa nr.2;

c) posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;

d) angajatul nu transmite scutirea personală soţiei (soţului) prevăzută în Codul fiscal la art.34.

Pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sînt necesare următoarele documente justificative:

- cererea agentului economic privind scutirea de plata impozitului pe venit;

- actul de constituire al agentului economic;

- contractul individual de muncă;

- organigrama angajatorului;

- fişa postului;

- copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;

- carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;

- statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic;

- confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale soţiei (soţului), prevăzute în Codul fiscal la art.34, cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).

Veniturile, altele decît cele scutite de impozitul pe venit conform prezentului alineat, obţinute de angajaţii de specialităţile indicate la anexa nr.2 se impozitează în modul general prevăzut în Codul fiscal, titlurile I şi II, cu privarea dreptului de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal.

Înlesnirea fiscală prevăzută în prezentul alineat se acordă la veniturile salariale obţinute la locul de muncă în baza unui contract individual de muncă.

Conform anexei 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009, angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi care întrunesc condiţiile stipulate în art.24 alin.(20) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, calculează taxa lunară fixă calculată conform tarifului de 23% la baza de calcul egală cu 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2010 (1357 lei), care se achită lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune. Contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii se calculează în proporţie de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense.

La calculul primelor de asistenţă medicală nu sunt careva aspecte specifice, acestea se calculează în mărime de 7 % din suma salariului ( 3,5 % urmează să fie achitate din contul angajatorului, iar 3,5 % sunt reţinute din salariul calculat).

Comentarii

 1. Guest spune:

  asa o intrebare, venitul fiind neimpozabil se arata in vreo declaratie fiscala( IRV, IAL)

 2. Admin spune:

  Nu. De ce tip de venit vorbiti la concret?

 3. Guest spune:

  ma referr la venitul salarial al programatorilor(care au scutirea data).

 4. Ana Maria Lungu spune:

  Buna ziua,

  Am o nedumerire si sper la un raspuns ajutator la urmatoarea problema:
  Am terminat masterul SIMPRE de la Cibernetica, ASE, si facultatea de finante banci, ASE.

  Pentru a te califica la legea scutirii de impozit a programatorului trebuie(Ordinul 748/2004):
  „3.au diplomă de absolvire a unei forme de învăţământ superior de lungă durată, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările: Automatică, Calculatoare, Informatică, Matematică, Cibernetică, Electronică, respectiv una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2”
  Ce inseamna invatamant superior de lunga durata? Pe ansamblu eu am urmat un invatamant de lunga durata si pe ultima diploma scrie cibernetica. In aceste conditii ma calific la scutirea pe impozit?

  Astept raspunsul dvs.
  Va multumesc.
  Ana Maria Lungu
  lungumaricela@yahoo.com

 5. Ana Popescu spune:

  Imi puteti spune daca pt a beneficia de scutirea IT se poate prezenta copia legalizata a diplomei de Master, sau trebuie neaparat cea de licenta? Multumesc

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...