37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Facilităţi pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Vis sau realitate?

Facilităţi pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Vis sau realitate?

12.10.20128.877 views Veaceslav Ciobanu, Auditor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Facilităţi pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Vis sau realitate?

Introducere

Recent în Monitorul oficial a fost publicată o nouă Strategie naţională de dezvoltare a întreprinderilor  mici şi mijlocii (ÎMM). Conform acestui document aproximativ 98% din toate întreprinderile înregistrate în ţara noastră fac parte din acest sector al economiei naţionale. Strategia este foarte bună (!!), pe hîrtie. Dacă măcar o parte din acţiunile prevăzute în acest document vor fi realizate, întreprinzătorilor mici le va fi mai uşor să activeze. Dar, în o aşa perspectivă frumoasă, nu prea ne vine să credem, deoarece de la cuvinte pînă la fapte la noi distanţă este mare. Pentru strategii frumoase, măreţe noi suntem meşteri buni, dar realitatea, din păcate, este alta.

Dorim o legislaţie fiscală calitativă

Micii antreprenori se confruntă în activitatea sa cu mai multe probleme. Una din cele mai dureroase ţine de fiscalitate, raportări fiscale, sancţiuni mari pentru încălcări nesemnificative. Personal de mai multe ori m-am dat cu părerea ce ţine de această problemă. Cota impozitelor şi taxelor nu este cea mai mare problemă cu care se confruntă antreprenorii, dar anume, legislaţia fiscală necalitativă (care degradează pe an ce trece) şi administrarea fiscală care lasă de dorit, în primul rând, creează piedici în activitatea de întreprinzător. Majoritatea contribuabililor sunt gata să plătească impozite, contribuţii şi taxe în buget, dar pentru aceasta trebuie măcar să cunoască cum să le calculeze şi cum să le achite corect la buget. Este în stare statul să asigure acest lucru? Se mai doreşte ca antreprenorii “să se bucure de o atitudine corectă din partea organelor cu atribuţii de administrare fiscală” (alin.(1) lit.b) art.8 CF), “Toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului” (alin.(1) art.11 CF).

Realităţile zilei

Din păcate calitatea legislaţiei fiscală pe an ce trece devine tot mai problematică. Entităţile rămîn vulnerabile în faţa controlorilor fiscali, se inventează noi interpretări a unor norme fiscale, care sunt în vigoare de ani de zile şi se părea că sunt clare şi avem o practică fiscală stabilită (de exemplu, dreptul de a trece în cont TVA pentru import de servicii din plăţile efectuate în avans - numai în momentul acordării serviciilor (din practica fiscală recentă); alimentaţia publică sub aspect contabil este producere, iar valoarea livrării impozabile cu TVA a bucatelor include salariile bucătarilor, uzura mijloacelor fixe, cheltuieli de locaţiune, etc). Numai cîteva exemple, de mulţi ani legislaţia care reglementează plata contribuţiilor de asigurare socială obligatorii de stat, ce ţine de baza de calcul a contribuţiilor sociale nu are o interpretare univocă. Noţiunea de “alte recompense”  lasă cîmp larg pentru interpretări diferite, care se ivesc în fiecare an. De asemenea, nu este univoc stabilit în lege care sunt termenele de plată a contribuţiilor de asigurări sociale: concomitent cu plata salariilor (Codul contravenţional) sau nu mai tîrziu de sfîrşitul lunii următoare lunii în care au fost calculate salariile (Legea bugetului asigurărilor sociale)?

Incertitudinile (neclarităţile), legate de determinarea bazei de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sunt şi mai pronunţate. Noţiunea de “alte recompense” din legea corespunzătoare este şi mai extravagantă. Se merge pînă la aceia, că facilităţile acordate de angajator angajaţilor săi: asigurare cu hrană caldă, servicii sport, asigurare transport pînă la serviciu, diurne supralimita stabilită, etc, sunt interpretate ca bază de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Sub incidenţa noţiunii de alte recompense cad nu numai relaţiile angajator-angajat, dar “şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice” (?!) relaţiile cu persoane fizice terţe. Toată lumea cunoaşte că aceste definiţii din lege nu sunt reuşite, permit ca legea să fie înţeleasă în mod diferit, creează mari probleme contribuabililor şi îi fac pe aceştia vulnerabili la orice control fiscal de rutină. Dar, din păcate, de ani de zile, nu s-a întreprins nimic ca cuvintele de felul alte plăţi, alte recompense, care permite o interpretare largă a legislaţiei, să fie excluse din lege.

Listă incertitudinilor şi neclarităţile din legislaţia fiscală poate fi completată cu elemente ce se conţin în Codul fiscal (majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este repartizare de dividende?; locul livrării serviciilor privind impozitarea cu TVA – interpretări care nu corespund textului şi spiritului legii, etc.).

Impozitarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Modificări recente

Recent au fost publicate modificările operate (Codul fiscal) (Legea nr.178 din 11.07.2012, MO din 14 septembrie 2012) în articolele ce ţin de impozitarea agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Regimul de impozitare a venitului ÎMM a fost pus în aplicare începînd cu anul 2012. Acele modificări au fost pregătite în regim de urgenţă şi au fost comise erori, care urmau prin amendamentele analizate să fie corectate. Din păcate, calitatea ultimelor modificări nu este mai bună. Textul este scris într-o limbă, care posibil este înţeleasă numai de autori. Rămîne să intuim ce s-a avut în vedere prin cele scrise. Pentru mai multă înţelegere a celor spuse mai sus, va propun textul unui articol din Codul fiscal în original:

 Articolul 541. Subiecţii impunerii

(1) Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.

(2) Agenţii economici care corespund prevederilor alin.(1) şi care, la situaţia din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de pînă la 100000 lei utilizează regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol.

(3) Agenţii economici menţionaţi la alin.(1) care, la situaţia din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100000 la 600000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistraţi benevol în calitate de plătitori de T.V.A.

(4) Agenţii economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, devin plătitori de T.V.A. vor aplica regimul de impozitare în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.

(5) Agenţii economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, au încetat a fi plătitori de T.V.A. vor aplica regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol din momentul menţionat la art.113 alin.(4).

(6) Agenţii economici care aplică regimul de impozitare conform prezentului capitol utilizează regulile de evidenţă prevăzute la cap.6 din prezentul titlu”.

Citind textul de mai sus, am rămas cu multe semne de întrebare. Agenţii economici, care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., care au avut venit din activitatea operaţională la 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare mai mare de 600 000 lei, sunt subiecţi ai impunerii? De exemplu, entităţile care efectuează livrări scutite de TVA şi nu au obligaţiunea să se înregistreze în calitate de plătitor al taxei? După părerea mea, examinînd acest articol, răspunsul este da, este subiect al impunerii. Pot să presupun, că intenţiile autorilor amendamentelor la lege au fost altele.

Altă întrebare, întreprinzătorii individuali sunt subiecţi ai impunerii? Prin cuvintele care se conţin în alineatul (1) “cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali” aceştia au fost excluşi de sub incidenţa legii. În acelaşi timp, această normă a fost concepută, în primul rînd, pentru această categorie de entităţi – întreprinderi mici şi mijlocii. Iarăşi presupun, că s-a avut în vedere una, dar s-a scris alta. Se dorea să se spună ca întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti chiar şi în calitate de plătitori ai TVA cad sub incidenţa acestei norme (sunt subiecţi ai impunerii) (presupun).

În anii de şcoala învăţătoarea de literatură deseori ne spunea: “Citiţi mai multe cărţi, o să puteţi mai uşor să va expuneţi gândurile pe hîrtie, o să vă ajute în viaţă…”. Acest sfat putem să-l dăm în această situaţie şi celor ce pregătesc şi aprobă modificările în legislaţia fiscală.

Regim de impozitare la alegere

În alineatul (3), de asemenea, se conţin ambiguităţi. Se spune că agenţii economici pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistraţi benevol în calitate de plătitori de T.V.A (?!). În acelaşi timp, în alineatul (4) se spune că agenţii economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, devin plătitori de T.V.A. vor aplica regimul de impozitare în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.

Subiecţi ai impunerii?

Dacă să generalizăm. Din textul articolului expus al legii, reiese, că subiecţi ai impunerii privind impozitul pe venit conform regimului fiscal pentru ÎMM sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA fără a ţine cont de valoarea venitului din activitatea operaţională. Gospodăriile ţărăneşti şi întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) nu cad sub incidenţa acestui regim de impozitare – nu sunt subiecţi ai impunerii. Dreptul de a alege regimul de impozitare pentru ÎMM sau regimul general stabilit  nu-l are nimeni. Alineatele (2) şi (3) nu conţin informaţii utile care nu se conţin în alte alineate. Din momentul înregistrării în calitate de plătitor al TVA, entitatea în mod obligatoriu va folosi regimul general stabilit de impozitare.

Aici vă las fără alte comentarii, doar aş dori să repet că noi contribuabilii avem dreptul la o legislaţie fiscală clară şi univocă. De asemenea, să amintesc legiuitorilor că ei anul acesta au înăsprit responsabilitatea penală (!) pentru neplata impozitelor în buget.

Alte aspecte: trecere, dividende, diferenţe

În varianta actuală a legii trecerea de la un regim de impozitare (pentru ÎMM) la alt regim (general stabilit) se face pe parcursul anului fiscal (în momentul înregistrării în calitate de plătitor al TVA), corespunzător, apare obligaţiunea să fie prezentate declaraţii fiscale pentru fiecare regim de impozitare sau, cu alte cuvinte, se prezintă două declaraţii pentru o perioadă fiscală – an calendaristic. Plata impozitului, de asemenea, este diferită pentru fiecare dintre aceste două regimuri de impozitare. Contribuabilul, în această situaţie, urmează să se conformeze cu această trecere pe parcursul anului fiscal.  Trecerea, în condiţiile de incertitudine generate de textul actual al legii, pe parcursul unui an fiscal este o problemă, care poate să genereze erori, omisiuni materializate, în ultima instanţă, în sancţiuni fiscale.

De ce această trecere nu poate fi efectuată de la începutul anului fiscal (calendaristic) următor?

Următoarea problemă ţine de plata dividendelor în avans. Plătitorii impozitului conform regimului fiscal pentru ÎMM au dreptul să achite dividende asociaţilor săi în avans? Da, au dreptul. Cum se vor impozita aceste dividende? Codul fiscal nu ne oferă un răspuns univoc la această întrebare.

De asemenea, mai este o problemă ce ţine de evidenţa diferenţelor temporare în scopul impozitării privind impozitul pe venit (modul general de impozitare), în cazul trecerii de la un regim de impozitare (ÎMM) la altul (modul general) (sau invers). De exemplu, diferenţele temporare ce ţin de calculul uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale. În acest caz, urmează să fie recalculată uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru perioadele precedente în care s-a folosit regimul de impozitare pentru ÎMM?

Epilog

Varianta actuală a Codului fiscal, cu referinţă la Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (Capitolul 7¹), nu corespunde intenţiilor anunţate de stat privind impozitarea acestei categorii de contribuabili. Din textul legii nu este clar cine sunt subiecţii impozitării.  Dacă să reieşim din faptul, că prin acest regim de impozitare, statul urmărea şi scopul să faciliteze regimul de impozitare a micilor întreprinzători, atunci, în realitate, observăm că prin modificările aprobate, dimpotrivă acesta se complică.  ÎMM devin mai vulnerabile privind eventuale erori în contabilitate, în dările de seamă fiscale materializate în sancţiuni fiscale.

Este oportun ca legea să prevadă trecerea  la alt regim de impozitare numai cu începutul următoarei perioade fiscale. Credem că, în acest sens, este posibil de întocmit un text care, deopotrivă, să corespundă intereselor (scopurilor) urmărite de stat şi de contribuabili. Pentru aceasta se cere ca autorii textului să fie mai ingenioşi, creativi şi să folosească din plin bogăţiile (posibilităţile) limbii române.

Veaceslav Ciobanu

Contabil, Administrator “OptimAudit” SRL

Comentarii

 1. Adrian spune:

  Intradevar se creeaza impresia ca legile se fac asa special pentru ca sa platim mai mari impozite.
  Eu sint de acord sa fie amenzi mai mari, dar totodata sa fie legile scrise clar, fara diferite interpretari, fara subintelesuri.

 2. Nina spune:

  Adrian, numai nu in statul nostru. Dar totusi cum se spune speranta moare ultima. De fapt problema este mai ampla, ca se observa ca din pacate guvernarea nu poate asigura scrierea legilor calitative din cauza ca nu are specialisti, atunci dati sa propunem noi aceste modificari prin scrisori deschise, articole, in toate massmedia posibile, sa aratam greselile lor, iar statul daca este de partea poporului (in cele mai dese cazuri sa gindesc la interesele sale) atunci ei trebuie sa prea aceste corectari. Sau oare asa de complicat de adunat mai multi specialisti din domeniu auditori, profesori, juristi, lasa sa fie si cineva de la fisc intr-un proiect (vedem ca mai nu in fiecare zi primim granturi, donatii, etc. si oare nu se gaseste un pic de bani si pentru aceasta) ii dam sarcina de a ajusta Codul fiscal, de al aduce la concordanta cu toate realitatile, de a gasi toate lacunele, erorile, evaziunele etc, ii platim foarte bine si ii inchidem intr-un birou. si credetama ca intr-o luna o sa avem un Cod Fiscal super. dar se pune intrebarea oare vreau aceasta guvernatii nostri?????

 3. Cont spune:

  Eu sint de acord cu Nina, se poate de gasit vre-un milion de lei si, MinFinul sa daie viziunile, propunerele, sarcini si de gasit vreo 10 specialisti eu cred ca nu este problema, de motivat pe ei foarte bine si eu cred ca vor fi rezultate, numai in Parlament sa nu inceapa parlamentarii nostri sa faca pe desteptul si sa inceapa a face modificarii, rezultatele carora noi le citim ca exemplu in acest articol

 4. Victoria spune:

  Articolul mea placut enorm…Deasemenea is deacord cu toti cei,ce seau expus parerea pe marjinea lui…Ar fi binevenit lucrul,privind aducerea Codului Fiscal la un nivel inalt,fara cuvintele „adaugatoare” in textele aproape fiecarui articol-„si ALTELE”.Notiunea aceasta ar trebui sa dispara complect din toate articolele, fiindca creeaza foarte multe probleme contribuabililor-nu stim in kit e dezvoltata fantezia celor,ce vin cu controlul la intreprinderi….Dar,mi se pare,Statului(sau mai bine zis-celor ce is la putere), nu-i convinabil lucrul acesta!!! E mai usor de incasat bani de la contribuabil,fara ca sai mai explici-PENTRU CE???!!! Pur si simplu-pentru ALTELE!!!…Nimeni(cei de la Guvern) nu vrea sa asculte profesionistii,fiindca cu aceasta ei isi pun statutul de oameni incompetenti,care primesc salariile lor(foarte enorme)pe dejeaba!!!….Asa ca,sper eu,numai mas-media-prin scrisori deschise,cu comentarile profesionistilor si cu semnaturile noastre,ar putea urni cumva „carul” acesta din loc…In caz contrar,la anul viitor vom avea aceleasi discutii,numai,ca intreprinderi vor fi mai putine si haos mai mult….

 5. nicolae spune:

  ideile sunt toate bune, insa, cu siguanta ca ai nostri guvernanti prefera haosul. altfel cum ar mai aplica amenzi cind totul va fi clar, iar contribuabilul mereu se va stradui sa tinda spre normaltate, spre regula. Iar pentru Victria o mica remarca “Citiţi mai multe cărţi, o să puteţi mai uşor să va expuneţi gândurile pe hîrtie, o să vă ajute în viaţă…”. si gramatical va va ajuta sa scrieti. Multumesc

 6. Victoria spune:

  D-l Nicolae,va multumesc mult de remarca…Numai ca,in primul rind,in privinta „citirii mai multor carti”,le-am citit si le citesc foarte multe(nu numai literatura artistica,dar si de specialitate)-am un stajiu de munca de 30 de ani-nu in scrierea cartilor,ci in CONTABILITATE!!!…Dar,in al doilea rind,setiul acesta nu e pentru scriitori,sau poeti,dar pentru profesionisti de alde noi(inclusiv si eu si D-stra)…Si,in al treilea rind-verificati-va mesajul D-stra-in privinta greselilor gramaticale!!! Va multumesc pentru intelejere…Nu trebue dispozitia D-stra rea so treceti pe pajinile contabilsef.md….Avem probleme foarte multe in lucrul nostru zi de zi!!!! Mai bine sa ne adunam puterile si cunostintele noastre,pentru a le rezolva,da a nu ne insulta unul pe altul…Sukces in toate!!! Mai multa rabdare si tact….

 7. Victoria spune:

  Dnul Ciobanu va multumim pentru articol, ati punctat foarte bine aceste momente care de la o vreme invadeaza legislatia fiscala. Va rugam frumos sa adresam o scrisoare deschisa autoritatilor, sa ia masuri, ca ne sufocam in toate aceste neclaritati si presiuni. Isi bat joc de contribuabili. Ei vad ca noi tacem si acceptam, nimeni nu le da in obraz si de aia fac ce vor. Trebuie urgent de luat masuri! Aveti sustinerea noastra!

 8. Veaceslav Ciobanu spune:

  In primul rind vreau sa multumesc la toata lumea pentru comentarii. Pentru noi, autorii, este foarte important acest lucru. Aceasta pagina in mare parte a fost conceputa pentru a acorda suport contabililor in muca de toate zilele. Pe viitor urmeaza sa contribuim cu totii pentru a elimina toate neclaritatile, non-sensurile din legislatia noastra fiscala, pentru a stabili relatii corecte intre stat si contribuabilii sai. Dar este nevoie si de ajutorul Dvs, a cititorilor. Ne intereseaza momente interesante din practica profesionala, experienta Dvs (positiva sav negativa) privind relatiile cu organele de control si practica fiscala. Va asigur ca cuvintul nostru este auzit, pagina este citita si de colegii nostri de la fisc.
  Subiectul expus in acest articol pina cind n-are nici o rezolvare. Consultantii din cadrul IFS teritoriale nu au raspunsuri la multimea de intrebari, care parvin de la contribuabili la aceasta tema, si recomanda sa adresam intrebari in scris pentru a primi un raspuns oficial.

 9. Marcela spune:

  Bun articolul!!! Daca ar mai fi solutii la cele expuse….

 10. ALEXANDRU spune:

  Care este logica in faptul ca infiintind o Intreprindere Individuala ori SRL in calitate de fondator nu dispiu de dreptul de a te angaja si activa in intreprinderea ta fiind salariat si achitind impozitele cu buna credinta?

 11. ION REVENCO spune:

  vreau sa deschid un magazin ce e mai bine un s.r.l. sau i.i

 12. vera spune:

  In acest moment nu sunt in tara . Am Intreprindere Individuala care nu activeaza si nu are angajati decit eu singura . Cit trebuie sa achit la stat? cum pot da darea de seama la Trezorarie?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...