37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Facilități pentru obținerea statutului de exportator aprobat. Ce s-a modificat

Facilități pentru obținerea statutului de exportator aprobat. Ce s-a modificat

04.08.20171.430 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Articolul 2154 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 , a fost modificat conform Legii Parlamentului nr. 145 din 14 iulie 2017, ce a fost publicată în ediția Monitorului Oficial din 4 august curent.

Statutul de exportator aprobat, va putea fi obținut de către exportatori, dacă aceștia derulează tranzacţii de export de cel puţin 1 an. Menționăm, că până în prezent, exportatorii trebuiau să deruleze tranzacții, de cel puțin 3 ani.

Pe lângă aceasta, exportatorul va avea obligația să efectueze exporturi de mărfuri originare din Republica Moldova, în mod frecvent și regulat - cel puţin 5 exporturi în 3 luni calendaristice consecutive. Anterior, această condiție, prevedea obligativitatea efectuării a cel puţin 30 de exporturi preferenţiale în 3 luni calendaristice consecutive.

Lipsa datoriilor faţă de bugetul public național, nu va mai constitui o condiție, pentru a putea obține statutul de exportator aprobat. Deasemenea, nici lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimelor douăsprezece luni anterioare prezentării cererii, nu va mai influiența asupra obținerii statutului de exportator aprobat.
Acest fapt, este datorat abrogării pct. 4) și 5) ale alin. (1) art. 2154.

Serviciul Vamal, va monitoriza utilizarea certificatului de către exportatorul aprobat și în baza analizei riscurilor sau a rezultatelor verificărilor ulterioare, efectuate în cadrul cooperării administrative, va dispune efectuarea controlului ulterior, al activităţii economice a acestuia. Totodată, Serviciul Vamal va asigura realizarea în cadrul procedurilor de asistență administrativă, a controlului ulterior al declaraţiilor pe factură/declaraţiilor de origine completate de către exportatorul aprobat.

Ținem să vă reamintim că, exportatorul aprobat are dreptul de a documenta pe propria răspundere originea preferenţială a mărfurilor exportate prin completarea declaraţiilor de origine, indiferent de valoarea acestor mărfuri. Acesta, însă, este obligat:

  • să asigure completarea declaraţiei de origine doar pentru mărfurile care întrunesc regulile de origine preferenţială;
  • să asigure păstrarea unei copii a documentului pe care este completată declaraţia de origine şi a actelor ce confirmă originea preferenţială a mărfurilor exportate cu acoperirea declaraţiei de origine, pe un termen de cel puţin 4 ani de la data emiterii acesteia;
  • să prezinte, până la data de 10 a lunii ulterioare celei de gestiune, raportul cu privire la documentele pe care au fost completate declaraţiile de origine, conform statutului de exportator aprobat, care va fi păstrat de către Serviciul Vamal pe un termen de cel puţin trei ani de la data completării celei mai recente declaraţii de origine incluse în raport;
  • să informeze Serviciul Vamal referitor la modificarea denumirii, a adresei juridice, a procesului de producere a mărfurilor şi a relaţiilor contractuale de export încheiate în regim preferenţial, în decurs de cel mult 10 zile lucrătoare din momentul intervenirii modificării.

Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (21) din Codul vamal, prevederile Legii Parlamentului nr. 145 din 14 iulie 2017, intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republici Moldova.

Articolul 2154 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 , a fost modificat conform Legii Parlamentului nr. 145 din 14 iulie 2017, ce a fost publicată în ediția Monitorului Oficial din 4 august curent.

Statutul de exportator aprobat, va putea fi obținut de către exportatori, dacă aceștia derulează tranzacţii de export de cel puţin 1 an. Menționăm, că până în prezent, exportatorii trebuiau să deruleze tranzacții, de cel puțin 3 ani.

Pe lângă aceasta, exportatorul va avea obligația să efectueze exporturi de mărfuri originare din Republica Moldova, în mod frecvent și regulat - cel puţin 5 exporturi în 3 luni calendaristice consecutive. Anterior, această condiție, prevedea obligativitatea efectuării a cel puţin 30 de exporturi preferenţiale în 3 luni calendaristice consecutive.

Lipsa datoriilor faţă de bugetul public național, nu va mai constitui o condiție, pentru a putea obține statutul de exportator aprobat. Deasemenea, nici lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimelor douăsprezece luni anterioare prezentării cererii, nu va mai influiența asupra obținerii statutului de exportator aprobat.
Acest fapt, este datorat abrogării pct. 4) și 5) ale alin. (1) art. 2154.

Serviciul Vamal, va monitoriza utilizarea certificatului de către exportatorul aprobat și în baza analizei riscurilor sau a rezultatelor verificărilor ulterioare, efectuate în cadrul cooperării administrative, va dispune efectuarea controlului ulterior, al activităţii economice a acestuia. Totodată, Serviciul Vamal va asigura realizarea în cadrul procedurilor de asistență administrativă, a controlului ulterior al declaraţiilor pe factură/declaraţiilor de origine completate de către exportatorul aprobat.

Ținem să vă reamintim că, exportatorul aprobat are dreptul de a documenta pe propria răspundere originea preferenţială a mărfurilor exportate prin completarea declaraţiilor de origine, indiferent de valoarea acestor mărfuri.Acesta, însă, este obligat:

  • să asigure completarea declaraţiei de origine doar pentru mărfurile care întrunesc regulile de origine preferenţială;
  • să asigure păstrarea unei copii a documentului pe care este completată declaraţia de origine şi a actelor ce confirmă originea preferenţială a mărfurilor exportate cu acoperirea declaraţiei de origine, pe un termen de cel puţin 4 ani de la data emiterii acesteia;
  • să prezinte, până la data de 10 a lunii ulterioare celei de gestiune, raportul cu privire la documentele pe care au fost completate declaraţiile de origine, conform statutului de exportator aprobat, care va fi păstrat de către Serviciul Vamal pe un termen de cel puţin trei ani de la data completării celei mai recente declaraţii de origine incluse în raport;
  • să informeze Serviciul Vamal referitor la modificarea denumirii, a adresei juridice, a procesului de producere a mărfurilor şi a relaţiilor contractuale de export încheiate în regim preferenţial, în decurs de cel mult 10 zile lucrătoare din momentul intervenirii modificării.

Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (21) din Codul vamal, prevederile Legii Parlamentului nr. 145 din 14 iulie 2017, intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republici Moldova.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...