37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Facilităţi fiscale pentru aplicarea criteriilor economiei verzi

Facilităţi fiscale pentru aplicarea criteriilor economiei verzi

01.11.2017854 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Autoritățile propun un șir de măsuri ce se referă la implementarea principiilor economiei verzi în sectoare ca energetica, agricultura ecologică, transportul durabil, ecologizarea întreprinderilor mici și mijlocii, achiziții publice, construcții, educație pentru dezvoltarea durabilă și industrie verde.

În acest sens, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultare proiectul cu privire la aprobarea Foii de parcurs privind promovarea economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Astfel, Planul conține peste 90 de acțiuni în domeniile menționate. Acțiunile se referă la implementarea oficiilor verzi prin intermediul principiilor de e-guvernare și prin promovarea ședințelor verzi, consolidarea parteneriatului public-privat pentru promovarea principiilor și acțiunilor de dezvoltare a economiei verzi, introducerea sistemului de etichetare ecologică, dezvoltarea sistemului de certificate pentru reducerea poluării mediului.

Printre acțiunile menite să promoveze principiile economiei verzi în domeniul transportului se înscriu promovarea eliminării treptate a mașinilor vechi prin dezvoltarea și implementarea unui program de stat, în colaborare cu companiile private (mașinile inferioare standardelor Euro 3 - până în anul 2020), revizuirea taxelor și plăților de mediu pentru poluarea aerului de unitățile de transport, cu creșterea treptată a acestora în funcție de vârstă și de nivelul de poluare al unității de transport (inclusiv la importul de unități de transport vechi), elaborarea și promovarea deciziilor de interzicere a importului de mașini mai vechi de 7 ani și inferioare standardelor Euro 5, reglementarea intrării mașinilor în orașe și în centrul orașelor (pentru a reduce ambuteiajele și poluarea aerului).

De asemenea, se va pune accentul pe promovarea mobilității electrice și reducerea graduală a utilizării motorinei.

Documentul mai prevede promovarea producerii de energie din surse regenerabile (solară, eoliană), inclusiv din biomasă (din agricultură, silvicultură) și promovarea panourilor solare pentru generarea energiei electrice pentru gospodării și instituții publice.

În următorii doi ani se va pune accentul pe încurajarea întreprinderilor şi tehnologiilor ecologice prin oferirea diverselor facilități, inclusiv a accesului la finanțare și la stimulente fiscale și se vor aplica criteriilor economiei verzi în cadrul tuturor concursurilor naționale pentru IMM-uri.

Planul mai conține acțiuni ca creșterea suprafeței de terenuri agricole cu producție ecologică și a numărului de agricultori ecologici, elaborarea şi implementarea unui sistem de subvenţionare pentru producători, procesatori şi exportatori de produse agricole ecologice, editarea unui manual cu privire la achizițiile publice durabile.

Autoritățile își mai propun ca în viitorii doi ani să extindă programul de împădurire pentru promovarea economiei verzi în cadrul dezvoltării regionale, programe de tratare a apelor reziduale pentru a fi reutilizate în scopuri tehnologice, precum și promovarea colectării selective a deșeurilor pentru reciclare de la gospodării și comunități locale.

În domeniul educației se propune acțiuni de finanțare din surse bugetare a unei grupe de 15 persoane la master, la specialitatea Economie si managementul mediului, în cadrul ASEM și USM, promovarea școlilor ecologice și a școlilor pentru dezvoltare durabilă și altele.

Una din acțiunile Planului vizează și crearea centrelor regionale de eficientizare a resurselor și producere mai pură (RECP) în trei regiuni de dezvoltare - Nord, Centru și Sud, pentru informarea și instruirea cu privire la conceptul de RECP, iar în acest context autoritățile vor încuraja băncile pentru acordarea unor linii de credit avantajoase centrelor menționate, cum ar fi rata dobânzii mai mică, perioada de rambursare mai mare etc.

Foaia de parcurs privind promovarea economiei verzi în Republica Moldova și Planul de acțiuni pentru implementarea ei sunt propuse spre consultare până la 9 noiembrie curent.

Persoane responsabile: Felicia Morosan
Email: felicia.morosan@madrm.gov.md
Tel: 022 204529

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...