37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Fără TVA pentru onorariile arbitrilor

Fără TVA pentru onorariile arbitrilor

27.07.2017938 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Taxele arbitrale în cuantumul onorariilor arbitrilor, din instituțiile permanente de arbitraj, ar putea fi scutite de TVA. Propunerea vine din partea Camerei de Comerț Americane (AmCham), la politica bugetar-fiscală pentru 2018.

Mediul de business propune scutirea de plata TVA-ului a plăților și onorariilor arbitrilor, pentru a dezvolta căile alternative de soluționare a litigiilor. Potrivit Legii cu privire la arbitraj, această modalitate este o cale alternativă de soluționare a disputelor atât de către arbitri numiți pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cât şi de instituții permanente de arbitraj.

Art. 6 alin. (2) din Lege spune că arbitrajul poate fi instituţionalizat ca organ permanent pe lângă camere de comerţ, burse, uniuni, asociaţii sau alte organizaţii, unde funcţionează, acestea fiind de profil necomercial. La fel, conform art. 11 alin. (1) "Poate fi arbitru orice persoană fizică având capacitate deplină de exercițiu care şi-a dat consimțământul să arbitreze şi care, după părerea părții în cauză, este competentă în a soluționa litigiul." Legea mai enumeră și o listă incompletă a categoriilor de cheltuieli calificate drept arbitrale, dar și faptul că în cazul în care arbitrajul a fost organizat pe lângă o instituție permanentă, cheltuielile se stabilesc şi se plătesc în baza regulamentului respectivei instituții.

În acest context, sunt două categorii majore de cheltuieli:

  • taxa administrativă ce revine instituției de arbitraj;
  • onorariile/remunerația arbitrilor.

Codul Fiscal, spune că veniturile persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, obținute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, sunt considerate drept salariu, din care se reține impozit.AmCham face trimitere la prevederile precum că persoanele, care desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei, sunt scutite de TVA. O eventuală scutire și pentru arbitraj ar consolida sistemului de soluționare alternativă a disputelor.

Scutiri de TVA și pentru producători de energie regenerabilă. În caz contrar, tarifele vor crește

La capitolul scutire de la plata TVA, AmCham propune să fie acordată această facilitate și pentru producătorii de energie regenerabilă. Mai exact, la importul de utilaj/tehnică pentru parcurile eoliene și cele fotovoltaice.

În urma estimărilor efectuate, de minim 188 MW pe diferite tehnologii până în 2020, vor fi investite 375 de milioane de euro. 75 la sută reprezintă costul echipamentelor care vor fi importate.

În aceste condiții, baza impozabilă va fi de aproximativ 282 de milioane de euro sau 56 de milioane TVA. AmCham susține că scutirea acordată pentru lucrări de construcție și montaj trebuie să se aplice și pentru importul echipamentelor, ținând cont că ponderea costului investiției este în echipamente și nu în lucrări.

De exemplu, pentru un proiect de 10 MW eolian TVA-ul plătit la vămuire, pentru turbine eoliene, va fi de aproximativ 2,3 milioane de euro, ceea ce reprezintă 15% din valoarea investiției. Mai mult ca atât, finanțarea și prognoza cash-flow-ului va avea de suferit ținând cont de costuri foarte ridicate cu TVA-ul la vămuire.

Un alt argument este faptul că aceste echipamente se instalează pentru a produce energie electrică. Comercializarea energiei este scutită de TVA. Prin urmare, 15% din valoarea investiției nu va putea fi compensată. Acest lucru va duce la creșterea tarifului pentru populație.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...