37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Exporturile și importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene au crescut cu peste 15 % în I semestru 2017

Exporturile și importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene au crescut cu peste 15 % în I semestru 2017

08.08.2017600 views Ministerul Economiei al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Rezultatele acțiunilor întreprinse de către instituțiile responsabile în semestrul I al anului 2017 au fost prezentate în Raportul privind implementarea Planului Național de Acțiuni RM-UE 2017-2019, pe domeniile de competență economică al Acordul de creare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC/DCFTA). Astfel, pe parcursul perioadei menționate au fost înregistrate o serie de progrese, ce au permis apropierea legislației naționale de cea a comunității europene, precum și crearea condițiilor favorabile de activitate comercial-economică pentru agenții economici din țară.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE) au însumat 542 mil. dolari SUA în lunile ianuarie-mai 2017, în creștere cu peste 15 la sută față de aceiași perioadă a anului 2016, deținând o cotă de peste 63 la sută din totalul exporturi. Principalii parteneri ai Republicii Moldova în domeniul exportului sunt România, Italia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord, Bulgaria, Polonia, Franța.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene au însumat peste 877 mil. dolari SUA, cu peste 17 la sută mai mult față de ianuarie-mai 2016, deținând o pondere de 49 la sută din totalul importurilor. Principalele țări din care se importă în Moldova sunt România, Germania, Italia și Polonia.

Referitor la volumul cotei de export, stabilită la comerțul cu produsele care vizează comerțul cu bunuri supuse cotelor preferențiale, s-a înregistrat o creștere majoră la exportul de cereale către țările europene, în special la grâu, unde s-a exportat peste 147 mii tone față de cota stabilită de 75 mii tone, ceea ce reprezintă în creștere cu peste 196 la sută. De asemenea, la cerealele prelucrate s-a exportat peste 8 mii tone, față de cota stabilită de 2 mii 500 tone, ceea ce reprezintă în creștere cu 321 la sută.

Pentru alte produselor exportate au fost obținute următoarele rezultate, porumb 63 la sută din totalul de 130 mii tone, orz 34 la sută din totalul de 70 mii tone, zahăr 56 la sută din totalul de 37 mii tone, porumb zaharat 15 la sută din totalul de o mie 500 tone .

Referitor la valorificarea cotei stabilite la exportul de fructe pe piața UE în perioada ianuarie-iunie, s-au exportat circa 40 la sută struguri de masa din totalul de 10 mii tone, mere 25 la sută din 10 mii tone. Totodată, nu s-au înregistrat exporturi de prune pe piața UE.

Referitor la valorificarea concesiilor tarifare, acordate la importul de mărfuri din UE pentru perioada ianuarie-iunie, se denotă o creștere ușoară a importului pe toate pozițiile, cu excepția cărnii de porc și produselor procesate din carne. Astfel, carne de pasăre 100 la sută din totalul de 4 mii tone, produse lactate 100 la sută din totalul de o mie tone, zahăr 100 la sută din totalul de 5 mii 400 tone, produse din zahăr 25 la sută din totalul de 640 tone. De asemenea, carne de porc 58 la sută din totalul de 4 mii tone, produse procesate din carne 16 la sută din totalul de o mie 700 tone.

În aceeași ordine de idei, au fost întreprinse măsuri de reducere a barierelor tehnice în calea comerțului. În acest scop, instituțiile naționale responsabile de gestionarea domeniilor standardizării, metrologiei și acreditării, au adoptat în perioada de referință 1784 standarde europene și anulate alte 1965 standarde moldovenești conflictuale cu cele europene sau depășite tehnologic. Până în prezent, de către Republica Moldova au fost adoptate peste 16 mii de standarde moldovenești care preiau standarde europene, din numărul total de 25 mii de standarde stabilite de Comitetul European pentru Standardizare.

Pe filiera sanitară și fitosanitară, a fost aprobat cadrul normativ pentru punerea în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RAPEX). De asemenea, a fost elaborat Planul de contingență și Manualul operațional în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană. Totodată, în scopul obținerii dreptului de export pe piața UE a produselor de origine animală, ouă categoria B, carne de pasăre, produse compozite cu conținut de ouă, a fost elaborat și aprobat Planul de Acțiuni. În scopul monitorizării rezidurilor la produse de origine animală au fost elaborate și transpuse programele de monitorizare pentru anul 2017.

Informație detaliată privind rezultatele implementării acțiunilor stipulate în Planul Național de Acțiuni RM-UE 2017-2019 poate fi accesată pe www.monitorizare.gov.md/reports.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...