37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Exportator aprobat. Cine poate obține acest statut și ce beneficii are

Exportator aprobat. Cine poate obține acest statut și ce beneficii are

24.07.2017908 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Exportatorul aprobat este persoana înregistrată în Republica Moldova care exportă mărfuri de origine preferenţială. Serviciul Vamal îi acordă acestuia dreptul de a documenta pe propria răspundere originea preferenţială a mărfurilor exportate prin completarea unei "declaraţii de origine a mărfii/declaraţii pe factură".

Potrivit unor date prezentate de Serviciul Vamal, în prezent 14 agenți economici beneficiază de simplificările prevăzute de statutul de exportator aprobat.

Conform Regulamentului cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat, acest statut se acordă exportatorilor care întrunesc următoarele condiţii:

  • derulează tranzacţii de export de cel puţin 3 ani;
  • efectuează exporturi preferenţiale cu frecvenţă mare şi regulată - cel puţin 30 de exporturi preferenţiale în 3 luni consecutive;
  • lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform procedurii legale, în perioada ultimelor douăsprezece luni anterioare prezentării cererii. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, în această perioadă, solicitantul sau persoanele responsabile ale solicitantului, nu au comis încălcări ale legislaţiei vamale. Ca excepţie, Serviciul Vamal poate acorda statutul de exportator aprobat dacă determină, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanţă redusă, în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale, precum şi că acestea nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a solicitantului.

Exportatorul aprobat are dreptul de a documenta pe propria răspundere originea preferenţială a mărfurilor exportate prin completarea declaraţiilor de origine, indiferent de valoarea acestor mărfuri.Acesta, însă, este obligat:

  • să asigure completarea declaraţiei de origine doar pentru mărfurile care întrunesc regulile de origine preferenţială;
  • să asigure păstrarea unei copii a documentului pe care este completată declaraţia de origine şi a actelor ce confirmă originea preferenţială a mărfurilor exportate cu acoperirea declaraţiei de origine, pe un termen de cel puţin 4 ani de la data emiterii acesteia;
  • să prezinte, până la data de 10 a lunii ulterioare celei de gestiune, raportul cu privire la documentele pe care au fost completate declaraţiile de origine, conform statutului de exportator aprobat, care va fi păstrat de către Serviciul Vamal pe un termen de cel puţin trei ani de la data completării celei mai recente declaraţii de origine incluse în raport;
  • să informeze Serviciul Vamal referitor la modificarea denumirii, a adresei juridice, a procesului de producere a mărfurilor şi a relaţiilor contractuale de export încheiate în regim preferenţial, în decurs de cel mult 10 zile lucrătoare din momentul intervenirii modificării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...