37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Explicaţii metodice cu privire la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate în cazul acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

Explicaţii metodice cu privire la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate în cazul acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Explicaţii metodice cu privire la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate în cazul acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

 

Odată cu adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr. 56 din 09.06.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, au fost operate modificări în Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. În contextul acestor modificări, au fost reglementate sursele de finanţare a prestaţiilor de asigurări sociale.

Astfel, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu îngrijirea copilului bolnav, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Totodată, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boală obişnuită sau de accidente nelegate de muncă se efectuează parţial din contul persoanei asigurate şi a angajatorului.

Deşi, prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă de către persoana asigurată, a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului, toată perioada aflării în incapacitate temporară de muncă este inclusă în stagiul de cotizare a persoanei asigurate. Potrivit articolului 5 al Legii nr. 156 din 14.10.1998, perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă se include în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă.

În această ordine de idei, a fost necesar operarea unor modificări în „Instricţiunea de completare a formularului tipizat REV 5 «Declaraţia Persoanei asigurate pe an». Conform ultimilor modificări, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate (REV 5) pentru anul 2011, perioada aflării în incapacitate temporară de muncă se va reflecta începînd cu prima zi de boală, indiferent de sursa achitării acesteia. În mod obligatoriu, se vor delimita prin rînduri separate perioada activităţii persoanei asigurate în cadrul întreprinderii şi perioada aflării acesteia în concediu medical. Această metodă se va aplica pentru tot parcursul anului 2011, şi nu doar începând cu 1 iulie.

Pentru prima zi de concediu medical, din contul persoanei asigurate, deoarece nu sunt efectuate calcule în evidenţa contabilă, în declaraţuiile persoanelor asigurate suma nu se va reflecta, dar ca perioadă în coloniţa 3 „de la data” această zi va fi inclusă.

Exemplul 1.

Persoana a fost angajată pe parcursul întregului an calendaristic. De la data de 20 iunie şi pînă la 28 iulie, s-a aflat în incapacitate temporară de muncă. Începînd cu 29 iunie şi-a reluat activitatea în cadrul întreprinderii. La completarea declaraţiei persoanei asigurate înscrierile se vor efectua după cum urmează:

Nr. crt.

Luna

Месяц

Perioada de muncă

Период работы

Zile lucră­toare în săptă­mînă

Рабо­чие дни в не­деле

Categoria persoanei asigurate

Катего­рия зас­трахованного лица

Codul funcţiei

Код долж­ности

Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical

В том числе больнич­ные листы

Contribuţii individuale de asigu­rare

calcu­late

Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate

Взносы начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

De la data

С рабочей даты

Pînă la data

По рабочую дату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul în care concediului medical a fost acordat pînă la 1 iulie şi continuă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

iunie

01.06.2011

19.06.2011

5

101

1047

2000

 

120

460

7

iunie

20.06.2011

30.06.2011

5

101

1047

800

800

0

0

8

iulie

01.07.2011

28.07.2011

5

101

1047

1200

1200

0

0

9

iulie

29.07.2011

31.07.2011

5

101

1047

1000

 

60

230

Pentru concediile medicale acordate pînă la 1 iulie 2011, indemnizaţiile se vor calcula în baza actelor normative în vigoare la data apariţiei riscului asigurat. Pentru situaţiile în care, incapacitatea de muncă a survenit după 1 iulie, înscrierile în declaraţia REV 5 se vor face reieşind din perioada confirmată prin certificatul de concediu medical, fără specificarea perioadelor după sursa de plată.

Exemplul 2.

Persoana fiind angajată la întreprindere pe parcursul anului 2011, incapacitatea de muncă a survenit la data de 2 iulie 2011 şi a continuat pînă la 20 iulie. Pentru ziua de 2 iulie persoanei nu i s-a achitat indemnizaţia, pentru data de 3 iulie indemnizaţia a fost achitată din contul angajatorului, începînd cu data de 4 iulie, plata indemnizaţiei a fost suportată de bugetul asigurărilor sociale de stat. Pentru cazurile similare înscrierile în declaraţii se vor face în felul următor:

Nr. crt.

Luna

Месяц

Perioada de muncă

Период работы

Zile lucră­toare în săptă­mînă

Рабо­чие дни в не­деле

Categoria persoanei asigurate

Катего­рия зас­трахованного лица

Codul funcţiei

Код долж­ности

Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical

В том числе больнич­ные листы

Contribuţii individuale de asigu­rare

calcu­late

Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate

Взносы начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

De la data

С рабочей даты

Pînă la data

По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

iulie

01.07.2011

01.07.2011

5

101

1047

200

 

12

46

8

iulie

02.07.2011

20.07.2011

5

101

1047

800

800

0

0

9

iulie

21.07.2011

31.07.2009

5

101

1047

1000

 

60

230

La acordarea de către instituţiile medicale a certificatelor de concediu medical consecutive, cu indicarea continuării tratamentului pentru unul şi acelaşi caz de îmbolnăvire, se vor plăti din contul persoanei asigurate şi a angajatorului doar cîte o zi conform primului certificat.

Exemplul 3.

Persoana a urmat tratamentul într-o instituţie medicală staţionar de la 16 august 2011 pînă la 03 septembrie 2011. La externare, persoana a primit certificatul de concediu medical în care era indicat că tratamentul continuă. Tratamentul a continuat pînă la 29 septembrie în baza unui alt certificat de concediu medical. Ziua de 16 august s-a plătit din contul persoanei, 17 august - din contul angajatorului, după data de 18 august, suma indemnizaţiei se va achita integral din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în declaraţia persoanei asigurate înscrierile se vor efectua din prima zi a aflării pe buletin.

 

Nr. crt.

Luna

Месяц

Perioada de muncă

Период работы

Zile lucră­toare în săptă­mînă

Рабо­чие дни в не­деле

Categoria persoanei asigurate

Катего­рия зас­трахованного лица

Codul funcţiei

Код долж­ности

Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical

В том числе больнич­ные листы

Contribuţii individuale de asigu­rare

calcu­late

Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate

Взносы начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

De la data

С рабочей даты

Pînă la data

По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

august

01.08.2011

15.08.2011

5

101

1047

2000

 

120

460

9

august

16.08.2011

31.08.2011

5

101

1047

800

800

0

0

10

sept

01.09.2011

29.09.2011

5

101

1047

1200

1200

0

0

11

sept

30.09.2011

30.09.2009

5

101

1047

100

 

6

23

Deoarece, cazul de îmbolnăvire se tratează pînă la restabilirea capacităţii de muncă, se va considera o singură indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordată persoanei asigurate.

Asiguratul poate beneficia de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă pe parcursul aceleiaşi luni de două ori, prezentînd două certificate de concediu medical cu un interval de cîteva zile. Situaţiile date vor fi tratate ca două cazuri de îmbolnăvire separate.

Exemplul 4.

Persoana asigurată a prezentat la întreprindere certificatul de concediu medical începînd cu 05 septembrie 2011 pînă la 10 septembrie 2011. Se întoarce la serviciu pe data de 11 septembrie şi activează pînă la 14 septembrie, după care pleacă iarăşi în concediu medical. În următorul certificat medical prezentat, este indicată perioada 15 septembrie – pînă la 20 septembrie, după care din nou se întoarce la intreprindere şi continuă activitatea. Pentru a reflecta situaţia dată în declaraţia persoanei asigurate REV 5 vom face următoarele înscrieri.

Nr. crt.

Luna

Месяц

Perioada de muncă

Период работы

Zile lucră­toare în săptă­mînă

Рабо­чие дни в не­деле

Categoria persoanei asigurate

Катего­рия зас­трахованного лица

Codul funcţiei

Код долж­ности

Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical

В том числе больнич­ные листы

Contribuţii individuale de asigu­rare

calcu­late

Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate

Взносы начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

De la data

С рабочей даты

Pînă la data

По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

Sept.

01.09.2011

04.09.2011

5

101

1047

200

 

12

46

10

Sept.

05.09.2011

10.09.2011

5

101

1047

250

250

0

0

11

Sept.

11.09.2011

14.09.2011

5

101

1047

200

 

12

46

12

Sept.

15.09.2011

20.09.2011

5

101

1047

250

250

0

0

13

Sept.

21.09.2011

31.09.2011

5

101

1047

450

 

27

103.50

Salariaţilor, care activează în cadrul unei întreprinderi, dar concomitent cumulează şi alte funcţii în cadrul altor instituţii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează în funcţie de venitul asigurat realizat în total. Angajatorul de la locul de muncă de bază a asiguratului va confirma prin certificat partea indemnizaţiei care urmează a fi achitată angajatului de către angajatorul de la locul de muncă prin cumul pentru a doua zi de concediu medical. Mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru a doua zi de concediu medical se va distribui între angajatori în mărimi proporţionale veniturilor asigurate ale angajatului, realizate la fiecare angajator în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.

În acest context, angajatorul la care persoana asigurată cumulează funcţia, este obligat să reflecte în declaraţie suma concediului medical calculată pentru a doua zi de concediu medical.

Exemplul 5.

Persoana este angajată la locul de muncă de bază şi, concomitent, activează în bază de contract de prestare a serviciilor la o altă instituţie. De la data de 5 august 2011 pînă la 15 august persoana s-a aflat în concediu medical. Conform certificatelor prezentate de la locul de muncă de bază, pentru data de 6 august angajatorii, la care persoana cumula funcţiile, urmau să-i achite indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă. Modul de reflectare a acestei perioade în declaraţiile persoanei asigurate este următorul:

REV 5 la locul de muncă principal

Nr. crt.

Luna

Месяц

Perioada de muncă

Период работы

Zile lucră­toare în săptă­mînă

Рабо­чие дни в не­деле

Categoria persoanei asigurate

Катего­рия зас­трахованного лица

Codul funcţiei

Код долж­ности

Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical

В том числе больнич­ные листы

Contribuţii individuale de asigu­rare

calcu­late

Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate

Взносы начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

De la data

С рабочей даты

Pînă la data

По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

august

01.08.2011

04.08.2011

5

101

1047

500

 

30

115

9

august

05.08.2011

15.08.2011

5

101

1047

800

800

0

0

10

august

16.08.2011

31.08.2011

5

101

1047

1200

 

72

276

REV 5 la primul loc de muncă prin cumul

Nr. crt.

Luna

Месяц

Perioada de muncă

Период работы

Zile lucră­toare în săptă­mînă

Рабо­чие дни в не­деле

Categoria persoanei asigurate

Катего­рия зас­трахованного лица

Codul funcţiei

Код долж­ности

Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical

В том числе больнич­ные листы

Contribuţii individuale de asigu­rare

calcu­late

Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate

Взносы начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

De la data

С рабочей даты

Pînă la data

По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

august

01.08.2011

04.08.2011

5

123

1012

200

 

12

46

9

august

06.08.2011

06.08.2011

5

123

1012

50

50

0

0

10

august

16.08.2011

31.08.2011

5

123

1012

2000

 

120

460

REV 5 la al doilea loc de muncă prin cumul

Nr. crt.

Luna

Месяц

Perioada de muncă

Период работы

Zile lucră­toare în săptă­mînă

Рабо­чие дни в не­деле

Categoria persoanei asigurate

Катего­рия зас­трахованного лица

Codul funcţiei

Код долж­ности

Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical

В том числе больнич­ные листы

Contribuţii individuale de asigu­rare

calcu­late

Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate

Взносы начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

De la data

С рабочей даты

Pînă la data

По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

august

01.08.2011

04.08.2011

5

123

1012

100

 

6

23

9

august

06.08.2011

06.08.2011

5

123

1012

50

50

0

0

10

august

16.08.2011

31.08.2011

5

123

1012

1500

 

90

345

La stabilirea indemnizaţiei de maternitate (sarcină şi lăuzie) pe perioada de 126 zile calendaristice, sau de 140 zile calendaristice, în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi şi mai mulţi copii, suma indemnizaţiei acordate, se va distribui pe toată perioada aflării în concediu de maternitate conform datelor reflectate în certificatul de concediu medical.

Exemplul 6.

Persoana a plecat în concediu de maternitate de la data de 10 octombrie 2011 pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, pînă pe 14 februarie 2012. Înscrierile în declaraţie se vor efectua în felul următor:

Nr. crt.

Luna

Месяц

Perioada de muncă

Период работы

Zile lucră­toare în săptă­mînă

Рабо­чие дни в не­деле

Categoria persoanei asigurate

Катего­рия зас­трахованного лица

Codul funcţiei

Код долж­ности

Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical

В том числе больнич­ные листы

Contribuţii individuale de asigu­rare

calcu­late

Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate

Взносы начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

De la data

С рабочей даты

Pînă la data

По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

Oct.

01.10.2011

09.10.2011

5

101

1047

200

 

12

46

11

Oct.

10.10.2011

31.10.2011

5

101

1047

800

800

0

0

12

Noiem.

01.11.2011

30.11.2011

5

101

1047

1000

1000

0

0

13

Decem..

01.12.2011

31.12.2011

5

101

1047

1000

1000

0

0

14

Ianuar

01.01.2012

31.01.2011

5

101

1047

1000

1000

0

0

15

F ebr.

01.02.2012

14.02.2012

5

101

1047

450

500

0

0

Pentru situaţiile în care, soţia se află la întreţinerea soţului salariat, indemnizaţia de maternitate se plăteşte la întreprindere la locul de muncă de bază al soţului. Stabilirea se face pe numele soţiei, dar la completarea declaraţiei persoanei asigurate, sumele vor fi reflectate în declaraţia soţului. Nu este necesar distribuirea acestora conform perioadei de concediu de maternitate, dar pot fi reflectate cu un singur rînd în luna în care au fost calculate. Nu se va considera o greşeală dacă ele vor fi distribuite pe luni. Declaraţiile vor fi acceptate.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă poate fi acordată şi în cazul în care incapacitate de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual. În asemenea cazuri se prelungeşte concediul de odihnă anual cu durata concediului medical ce a decurs în interiorul sau. La completarea declaraţiei REV 5 se va ţine cont de necesitatea distribuirii sumei concedialelor pe durata concediului.

Exemplul 7.

Persoana, aflîndu-se în concediu de odihnă de la 15 iulie 2011 pînă la 31 august 2011, iar pe 16 august 2011 a survenit incapacitatea temporară de muncă. În certificatul de concediu medical a fost indicată perioada de incapacitate de muncă de la 16 august pînă la 28 august 2011. Modul de reflectare a perioadelor este următorul:

Nr. crt.

Luna

Месяц

Perioada de muncă

Период работы

Zile lucră­toare în săptă­mînă

Рабо­чие дни в не­деле

Categoria persoanei asigurate

Катего­рия зас­трахованного лица

Codul funcţiei

Код долж­ности

Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical

В том числе больнич­ные листы

Contribuţii individuale de asigu­rare

calcu­late

Начислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate

Взносы начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

De la data

С рабочей даты

Pînă la data

По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

iulie

01.07.2011

31.07.2011

5

101

1047

2000

 

120

460

11

august

01.08.2011

15.08.2011

5

101

1047

800

 

48

184

12

august

16.08.2011

28.08.2011

5

101

1047

1000

1000

0

0

13

august

29.08.11

31.08.2011

5

101

1047

200

 

12

46

14

Septem.

01.09.2011

30.09.2011

5

101

1047

1500

 

90

345

Deoarece, concediul anual nu se delimitează ca perioadă la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate, în luna septembrie, va fi inclusă perioada aflării în concediu de odihnă precum si perioada de activitate după expirarea concediului prelungit.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională se stabileşte în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24.12.1999. Indemnizaţia se plăteşte pentru primele 20 de zile calendaristice de la data pierderii capacităţii de muncă, de către angajator şi începînd cu a 21 zi din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru acest tip de concediu medical, în declaraţia persoanei asigurate se va indica perioada începînd cu prima zi de acordare a acesteia. De asemenea, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se reflectă integral începînd cu prima zi de îmbolnăvire.

Comentarii

 1. xxxx spune:

  Imi vine sa strig in gura mare, cu toate prostiile date, mi se creaza impresia ca cineva intetionat face viata unui contabil cit mai grea si complicata!!!!!! Cind oare la noi o sa inceapa sa faca niste lucruri simple clare, comode, sa se gindeasca la consecinte, sa publice toate modificarile cu cel putin 3-6 luni inainte. Iarasi soft modificat …….

 2. Ciobanu Veaceslav spune:

  De mai multi ani (20 de ani) urmaresc actele normative care sunt elaborate de CNAS. Se schimba oamenii, vremurile de afara, dar atitudinea este aceiasi – lipsita de stima fata de munca contabilului si in multe cazuri lipsita de bunul simt. Tot ce se naste aici este lipsit de spiritul realitatii. In fiecare an Legea bugetului asigurarilor sociale se copie fara a corecta erorile si neclaritatile care complica munca noastra de zeci de ani, se modifica numai cifrele. Dupa atitea ani avem neclaritati privind baza de calcul a contributiilor sociale. Care sunt termenele de plata a contributiilor sociale: pina la sfirsitul lunii urmatoare lunii in care a fost facut calculul salariului (legea bugetului) sau concomitent cu plata salariilor (vezi Codul contraventional)? Ce inseamna numai modul stabilit de calcul si plata a indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca, schimbul de certificate in cazul cind angajatul lucreaza prin cumul?!! Bataie de joc! Toate darile de seama fiscale se corecteaza prin prezentarea unei noi dari de seama, numai 4-BASS se corecteaza in alt mod (+, – in fiecare pozitie). Oare ei nu inteleg ca noi contablili le indeplinim in mare masura munca lor prezentind atitea REV, calculuind si platind indemnizatii sociale? Si ar fi logic sa ne usureze munca noastra, legata de indemnizatii, REV etc, dar nu sa o complice pe an ce trece. Ma altur la cuvintele scrise mai sus de colegul nou ce tin de noile modificari neargumentate in continutul REV si calitate Explicatiilor metodice.

 3. Cires Elena spune:

  Si eu ma alatur opiniei colegilor. Functionarii de la CNAS sare au facut acum aceste modificari sunt niste dementi (scuze, stimate moderator!).

 4. Dana spune:

  In coloana „Categoria persoanei asigurate” pentru rindul unde se inscrie suma concediului de boala nu ar trebui sa indicam codul 153???

 5. Victoria spune:

  Citind explicatiile metodice si toate comentariile(foarte reusite si corecte-multumim mult!!!),as vrea numai sa mai adaug,ma scuzati ca voi scri nu in limba de stat…”СТРАШНЕЕ ЗАКОНОВ В МОЛДОВЕ ТОЛЬКО ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ !!!” Ce sa mai zici???!!!Kind oare vor fi ascultati oamenii,care trebue sa foloseasca in lucru inventiile celor de sus???!!!

 6. Rudial Cons spune:

  Зачем нужно „дробить” суммы начисления больничных, если больничный переходящий на следующий месяц??
  Можно ли указывать больничный одной суммой в месяце начисления, т.е. по примеру 1, в колонке
  2 – июль
  3 – 20.06.2011
  4 – 28.07.2011
  6 – 153
  8 – общая сумма больничных
  9 – общая сумма больничных
  Это чем-то/кем-то регламентируется или это такой каприз??

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...