37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Experții naționali și europeni au analizat situația curentă în domeniul economic, financiar și statistic, precum și prognoza macroeconomică pentru următorii trei ani

Experții naționali și europeni au analizat situația curentă în domeniul economic, financiar și statistic, precum și prognoza macroeconomică pentru următorii trei ani

28.06.2016170 views Ministerul Economiei al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Situația curentă în domeniul economic, financiar și statistic, precum și prognoza macroeconomică pentru următorii trei ani, atât în ceea ce privește țările Uniunii Europene, cât și Republica Moldova în particular, au fost discutate în cadrul celei de-a doua reuniuni a Subcomitetului UE-Moldova pentru cooperare economică și alte tipuri de cooperare sectorială, care s-a desfășurat la Chișinău la finele săptămânii trecute.

În cadrul reuniunii au fost trecute în revistă progresele înregistrate de autoritățile moldovenești în ceea ce ține de ajustarea cadrului legal național la cel european în domeniile achizițiilor publice, piața de capital și sectorul asigurărilor, sectorul bancar, politica fiscală și de taxe, gestionarea finanțelor publice și importanța auditului extern în acest sens, cooperarea în domeniul statisticii. În context s-a discutat și reformarea Curții de Conturi, care va schimba conceptual modul de organizare și funcționare a instituției. În context, experții UE au reiterat necesitatea continuării reformelor structurale și punerea accentului pe implementarea acestora, totodată un subiect aparte l-a constituit implementarea prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova-UE la capitolul anti-fraudă și control.

Reprezentanții delegației europene au salutat mersul realizării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare care urmează a fi îndeplinită până la 31 iulie 2016, un subiect aparte constituindu-l reforma administrației publice, promovată de autoritățile de la Chișinău. În acest sens a fost reiterată necesitatea consultării Strategiei privind reforma administrației publice cu toate părțile implicate cu accente pe prioritățile legate de răspunderea administrativă, dezvoltarea și coordonarea politicilor publice, modernizarea serviciilor publice, gestiunea  finanțelor publice, managementul resurselor umane.

Cele două părți au subliniat importanța continuării reformelor în sectorul bancar, prin consolidarea și îmbunătățirea guvernanței băncilor, a măsurilor de supraveghere și transparență a acționarilor băncilor, precum și a depistării și investigării în termeni restrânși a fraudelor din sistemul financiar.

În cadrul reuniunii, experții europeni au evidențiat condițiile economice favorabile, care au ajutat economia UE să-și revină în anii 2014-2015, în special datorită unor factori importanți precum prețurile la petrol, tendințele în evoluția monetară, deprecierea monedei euro comparativ cu alte valute de referință, etc. Cu toate acestea, în opinia experților europeni, prognozele de creștere sunt modeste, astfel, conform ultimelor previziuni, economia UE prognozează o majorare cu 1,8% în 2016 și, respectiv, cu 1,9% în 2017, față de 2,0% în 2015.

Luând în considerare unele aspecte ale evoluției economiei mondiale, precum și tendințele recente ale dezvoltării economice ale Moldovei și principalilor săi parteneri comerciali, Ministerul Economiei prognozează o ușoară creștere economică pentru 2016. Astfel, PIB-ul este estimat să se majoreze cu 1 %, comparativ cu anul precedent. De asemenea conform estimărilor experților naționali, producția industrială va spori cu 2%, producția agricolă  cu 7%, investițiile în active materiale pe termen lung  cu 0,5%, comparativ cu anul precedent. Ministerul Economiei prognozează, de asemenea, o ușoară scădere în cazul comerțului exterior: 6% - pentru exporturi și 1% - pentru importuri.

În contextul vizitei misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) la Chișinău, preconizată pentru perioada 5-15 iulie 2016, experții europeni au îndemnat Republica Moldova să agreeze un acord  de finanțare cu bord-ul FMI. Acest acord va permite Comisiei Europene reluarea începând cu anul 2017 a asistenței macro-financiare și a suportului bugetar preconizat pentru RM, inclusiv în condițiile implementării acordului de constituire a DCFTA în Republica Moldova.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...