37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător   »   Exemplu privind completarea Registrului-jurnal de venituri şi cheltuieli

Exemplu privind completarea Registrului-jurnal de venituri şi cheltuieli

11.03.20162.779 views

Date iniţiale. O gospodărie de fermier, care aplică metoda de casă, a efectuat în decembrie 201X următoarele operaţiuni economice: încasarea numerarului la 10.12.201X pentru comercializarea grîului din roadă a anului precedent în valoarea de 15 000 lei; achitarea la 14.12.201X a seminţelor procurate de legume în sumă de 230 lei; încasarea la 15.12.201X a plăţii pentru acordarea serviciilor de arat în valoare de 850 lei; achitarea la 21.12.201X a serviciilor veterinare acordate gospodăriei de către titularul patentei de întreprinzător în sumă de 175 lei; încasarea la 27.12.201X a despăgubirii în sumă de 2 300 lei primite de la compania de asigurări pentru acoperirea pierderilor din inundaţie; achitarea la 28.12.201X a motorinei procurate în valoare de 1480 lei; calcularea la 31.12.201X a uzurii mijloacelor fixe pentru anul curent în sumă de 1 540 lei.

În baza datelor din exemplu, gospodăria de fermier înregistrează aceste operaţiuni în Registrul-jurnal în felul următor:

Extrasul din Registrul-jurnal de venituri şi cheltuieli pe luna decembrie 201X

Înregistrarea

Denumirea, numărul şi data documentului

Conţinutul operaţiunii

Venituri, lei

Cheltuieli, lei

nr. crt.

data

total

inclusiv nerecunoscute în scopuri fiscale

total

inclusiv nerecunoscute în scopuri fiscale

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

10.12.1X

Factura PV 567234, dispoziţie de încasare nr. 105

Încasarea numerarului din vînzarea grîului

15 000

 

 

 

2.

14.12.1X

Factura fiscală BP 3452342, dispoziţie de plată nr. 96

Achitarea seminţelor de legume procurate

 

 

230

 

3.

15.12.1X

Act de primire a servicii-lor EB 45367, dispoziţie de încasare nr. 106

Acordarea serviciilor de arat

850

 

 

 

4.

21.12.1X

Dispoziţia de plată nr. 97

Achitarea serviciilor veterinare

 

 

175

175

5.

27.12.1X

Dispoziţia de încasare nr. 107

Încasarea despăgubirii de asigurare

2 300

2 300

 

 

6.

28.12.1X

Factura fiscală PB 675421, dispoziţie de plată nr. 98

Achitarea motorinei procurate

 

 

1 480

 

7.

31.12.1X

Borderou de calcul al uzurii în scopuri fiscale

Calcularea uzurii mijloacelor fixe

 

 

1 540

 

Total

18 150

2 300

3 425

175

Rezultatul financiar contabil (profit/pierdere)

14 725*

 

 

 

Rezultatul impozabil (profit/pierdere)

12 250**

 

 

 

* 14 725 lei = 18 150 lei - 3 425 lei
** 12 250 lei = (18 150 lei - 2 300 lei) - (3 425 lei - 175 lei)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...