37.9k
Home  »  SNC „CONTRACTE DE LEASING”   »   Exemplu de contabilizare a leasingului operaţional

Exemplu de contabilizare a leasingului operaţional

04.03.2016542 views

Date iniţiale. La începutul anului 201X entitatea „A" a transmis entităţii „B" în leasing operaţional pe un termen de 4 ani o clădire administrativă nou construită. Valoarea de intrare a clădirii constituie 8 000 000 lei, durata estimată de utilizare este de 40 ani.
Conform contractului de leasing, suma chiriei lunare este de 30 000 lei. Contractul stipulează că la începutul termenului de leasing locatarul are dreptul să efectueze lucrări legate de transformări necesare şi de reparaţie curentă a clădirii, costul cărora în limita de 300 000 lei urmează a fi compensat din contul plăţilor de leasing.După efectuarea decontărilor reciproce ce ţin de reparaţia clădirii, locatarul achită la începutul fiecărui trimestru o plată în avans în sumă de 90 000 lei pentru folosirea clădirii în următoarele 3 luni. Politicile contabile ale locatorului şi locatarului prevăd recunoaşterea uniformă a cheltuielilor de reparaţie curentă a clădirilor în termen de un an.
Costul efectiv al lucrărilor de reparaţie care au fost efectuate de locatar în regie proprie a constituit 500 000 lei.

În baza datelor din exemplu, locatorul şi locatarul contabilizează operaţiunile economice în modul prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Înregistrări contabile privind leasingul operaţional

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Suma, lei

Corespondenţa conturilor

la locator

la locatar

debit

credit

debit

credit

1

2

3

4

5

6

7

1.

Reflectarea transmiterii (primirii) clădirii în leasing

8 000 000

Imobilizări corporale transmise în leasing operaţional

Imobilizări corporale aflate în exploatare

Imobilizări corporale primite în leasing operaţional (cont extrabilanţi-er)

 

2.

Calcularea sumei amortizării lunare a clădirii transmise în leasing (8 000 000 lei : 40 ani : 12 luni)

16 667

Cheltuieli curente

Amortizarea imobilizărilor corporale

-

-

3.

Reflectarea cheltuielilor de reparaţie a clădirii primite în leasing

500 000

-

-

Cheltuieli anticipate curente

Materiale,

Datorii curente

4.

Reflectarea primirii (acordării) serviciilor de reparaţie a clădirii

300 000

Cheltuieli anticipate curente

Datorii curente

Creanţe curente

Venituri curente

5.

Reflectarea costului serviciilor acordate de reparaţie a clădirii

300 000

-

-

Costul vînzărilor

Cheltuieli anticipate curente

6.

Reflectarea decontării lunare a cheltuielilor anticipate aferente reparaţiei clădirii:

a) la locator (300 000 lei : 12 luni)

b) la locatar [(500 000 lei - 300 000 lei) : 12 luni]

 

25 000

16 667

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

7.

Reflectarea calculării lunare a plăţii de leasing în decursul a 10 luni

30 000

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

8.

Reflectarea trecerii lunare în cont a costului serviciilor de reparaţie a clădirii pe seama plăţilor de leasing pentru primele 10 luni (300 000 lei : 10 luni)

30 000

Datorii curente

Creanţe curente

Datorii curente

Creanţe curente

9.

Reflectarea avansului încasat (acordat) la începutul fiecărui trimestru după expirarea a 10 luni de leasing (30 000 lei x  3 luni)

90 000

Numerar

Avansuri primite

Avansuri acordate

Numerar

10.

Reflectarea calculării lunare a plăţii de leasing după expirarea a 10 luni de leasing

30 000

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

11.

Reflectarea trecerii lunare în cont a avansului încasat (acordat) la sfîrşitul fiecărei luni

30 000

Avansuri primite

Creanţe curente

Datorii curente

Avansuri acordate

12.

Reflectarea returnării clădirii la expirarea termenului de leasing

8 000 000

Imobilizări corporale aflate în exploatare

Imobilizări corporale transmise în leasing operaţional

 

Imobilizări corporale primite în leasing operaţional (cont extrabilanţier)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...