37.9k
Home  »  SNC „CONTRACTE DE LEASING”   »   Exemplu de contabilizare a leasingului financiar

Exemplu de contabilizare a leasingului financiar

04.03.20161.605 views

Date iniţiale. La începutul anului 201X entitatea „A" a transmis în leasing financiar entităţii „B" un autoturism pe un termen de 3 ani. Conform contractului, după expirarea termenului de leasing, la 31.12.201X+2, autoturismul trece în proprietatea locatarului. Principalul (valoarea rambursabilă) a autoturismului constituie 297 000 lei.
La începutul termenului de leasing locatarul achită un avans de 57 000 lei din suma principalului, iar diferenţa o achită la finele fiecărui an de gestiune în părţi egale. Rata anuală a dobînzii de leasing constituie 12%, iar dobînda se achită anual la finele perioadei de gestiune.
Amortizarea autoturismului se calculează conform metodei liniare, norma amortizării anuale fiind 12,5%. Autoturismul va fi folosit de către secţia vînzări.
La primirea autoturismului în leasing locatarul a suportat următoarele cheltuieli:
1) servicii notariale în sumă de 600 lei;
2) prima de asigurare CASCO pentru anul 201X - 13 200 lei;
3) prima de asigurare obligatorie pentru anul 201X - 820 lei;
4) cheltuieli legate de înregistrarea şi punerea la evidenţă a autoturismului - 1 720 lei.
Conform politicilor contabile ale locatarului cheltuielile menţionate sunt considerate nesemnificative.

În baza datelor din exemplu, locatorul şi locatarul contabilizează operaţiunile economice în modul prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1

Înregistrări contabile privind leasingul financiar

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Suma, lei

Corespondenţa conturilor

la locator

la locatar

debit

credit

debit

credit

1

2

3

4

5

6

7

1.

Reflectarea avansului încasat (plătit) în contul achitării valorii rambursabile a autoturismului transmis (primit) în leasing

57 000

Numerar

Avansuri primite

Avansuri acordate

Numerar

2.

Reflectarea valorii rambursabile a autoturismului transmis (primit) în leasing

297 000

Creanţe pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Imobilizări corporale

Datorii pe termen lung

3.

Reflectarea valorii contabile a autoturismului transmis în leasing

297 000

Cheltuieli anticipate pe termen lung

Imobilizări corporale

-

-

4.

Reflectarea serviciilor notariale

600

-

-

Imobilizări corporale

Datorii curente

5.

Reflectarea primei de asigurare CASCO

13 200

-

-

Cheltuieli curente

Datorii curente

6.

Reflectarea primei de asigurare obligatorie

820

-

-

Cheltuieli curente

Datorii curente

7.

Reflectarea cheltuielilor legate de înregistrarea şi punerea la evidenţă a autoturismului

1 720

-

-

Imobilizări corporale

Datorii curente

8.

Reflectarea cotei curente a:

a) creanţelor/datoriilor care urmează a fi încasate/ achitate în primul an [57 000 lei + ((297 000 lei - 57 000 lei) : 3 luni)]

b) veniturilor anticipate pe termen lung

c) cheltuielilor anticipate pe termen lung

 

137 000

 

137 000

137 000

 

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Cheltuieli anticipate curente

 

Creanţe pe termen lung


Venituri anticipate curente

Cheltuieli anticipate pe termen lung

 

Datorii pe termen lung


-

-

 

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

-

-

9.

Calcularea sumei amortizării lunare a autoturismului primit în leasing
[(297 000 lei + 600 lei + 1 720 lei) x 0,125 : 12 luni]

3 118

-

-

Cheltuieli curente

Amortizarea imobilizărilor corporale

10.

Calcularea primei plaţi de leasing aferente valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

137 000

Creanţe curente

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

Datorii curente

11.

Trecerea la venituri curente a valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

137 000

Venituri anticipate curente

Venituri curente

-

-

12.

Decontarea la cheltuieli curente a cotei valorii contabile a autoturismului aferente primului an

137 000

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

-

-

13.

Trecerea în cont a avansului încasat/achitat

57 000

Avansuri primite

Creanţe curente

Datorii curente

Avansuri acordate

14.

Calcularea dobînzii de leasing, pentru primul an [(297 000 lei -57 000 lei) x 0,12]

28 800

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

15.

Încasarea/achitarea:

a) valorii rambursabile aferente primului an (137 000 lei - 57 000 lei)

b) dobînzii de leasing aferente primului an

 

80 000

28 800

 

Numerar

Numerar

 

Creanţe curente

Creanţe curente

 

Datorii curente

Datorii curente

 

Numerar

Numerar

16.

Înregistrarea cotei curente a:

a) creanţelor/datoriilor care urmează a fi încasate/achitate în anul doi [(297 000 lei -57 000 lei) : 3 ani]

b) veniturilor anticipate pe termen lung

c) cheltuielilor anticipate pe termen lung

 

80 000

 

80 000

80 000

 

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Cheltuieli anticipate curente

 

Creanţe pe termen lung

 

Venituri anticipate curente

Cheltuieli anticipate pe termen lung

Datorii pe termen lung

 

-

-

 

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

 

-

-

17.

Calcularea celei de-a doua plaţi de leasing aferente valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Creanţe curente

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

Datorii curente

18.

Trecerea la venituri curente celei de-a doua părţi a valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Venituri anticipate curente

Venituri curente

-

-

19.

Decontarea la cheltuieli curente a cotei valorii contabile a autoturismului aferente anului doi

80 000

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

-

-

20.

Calcularea dobînzii de leasing pentru anul doi [(297 000 lei - 137 000 lei) x 0,12]

19 200

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

21.

Încasarea/achitarea:

a) valorii rambursabile aferente anului doi

b) dobînzii de leasing aferente anului doi

 

80 000

19 200

 

Numerar

Numerar

 

Creanţe curente

Creanţe curente

 

Datorii curente

Datorii curente

 

Numerar

Numerar

22.

Înregistrarea cotei curente a:

a) creanţelor/datoriilor care urmează a fi încasate/achitate în anul trei [(297 000 lei - 57 000 lei) : 3 ani]

b) veniturilor anticipate pe termen lung

c) cheltuielilor anticipate pe termen lung

 

80 000

 

80 000

80 000

 

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Cheltuieli anticipate curente

 

Creanţe pe termen lung

 

Venituri anticipate curente

Cheltuieli anticipate pe termen lung

 

Datorii pe termen lung

 

-

-

 

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

-

-

23.

Calcularea celei de-a treia plaţi de leasing aferente valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Creanţe curente

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

Datorii curente

24.

Trecerea la venituri curente celei de-a treia părţi a valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Venituri anticipate curente

Venituri curente

-

-

25.

Decontarea la cheltuieli curente a cotei valorii contabile a autoturismului aferente anului trei

80 000

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

-

-

26.

Calcularea dobînzii de leasing, pentru anul trei
[(297 000 lei - 137 000 lei - 80 000 lei) x 0,12]

9 600

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

27.

Încasarea/achitarea:

a) valorii rambursabile aferente anului trei

b) dobînzii de leasing aferente anului trei

 

80 000

9 600

 

Numerar

Numerar

 

Creanţe curente

Creanţe curente

 

Datorii curente

Datorii curente

 

Numerar

Numerar

Comentarii

  1. Anonim spune:

    M-a puteți ajuta va rog , cind se calculează creanțele pe termen lung privind leasingul financiar , ce debit și credit punem ?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...